ESF-rådet utlyser 80 miljoner för ökad delaktighet

ESF utlysningen ”Riv hinder för delaktighet” öppnar 14 september och stänger 13 november 2017.

ESF utlyser 80 miljoner kronor till projekt som ska resultera i att kvinnor och män som deltar kommer i arbete, närmare arbetsmarknaden eller i studier och att nya metoder och/eller samarbetsformer mellan berörda aktörer och sektorer prövats och utvecklats. Medfinansieringen ska vara 33 procent.

Målgrupperna är kvinnor och män (16-64 år) som är arbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden och har funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga, eller är eller har varit sjukskrivna och behöver stöd för att återgå till arbete, eller upplever ohälsa som hinder att komma in på eller närmare arbetsmarknad eller studier, eller är unga med aktivitetsersättning.

Även arbetsplatser och verksamma kan vara del i projektets målsättningar och aktiviteter för att stärka övergångar till arbete och studier för deltagarna.

För att ta del av utlysningstexten och mer information besök Svenska ESF-rådets hemsida 

Publicerad:

Sidansvarig

Johanna Haward

Skriv en kommentar