Erfarenhetsutbyte kring kulturarv i övergivna industriområden och transportförbindelser

Partners sökes till projektansökan inom Interreg Europe prioriterade insatsområde 4: skydda miljön och främja en hållbaranvändning av resurser.

En spansk organisation söker partners till en projektansökan inom Interreg Europe med deadline 30 juni 2017. Syftet med projektet är att skapa ett erfarenhetsutbyte mellan de delar av Europa som har stor erfarenhet av att bevara kulturarv och de som har mindre erfarenhet inom området. Målet med projektet är att utveckla innovativa förslag till återanvändning av övergivna industriområden och avvecklade transportförbindelser. Ett särskilt fokus läggs på att utveckla regionala strategier och handlingsplaner för att tydliggöra kopplingen med natur- och kulturarv samt att integrera olika discipliner och offentliga aktörer genom ett interregionalt samverkansprojekt.

Förutom aktörer inom näringsliv, idéburensektor eller från lärosäten efterfrågas offentliga aktörer. Främst efterfrågas förvaltningar som arbetar med frågor såsom innovation, miljö och ekonomisk utveckling.

Intresse anmäls senast den 30 april 2017.
För kontaktuppgifter till projektägare kontakta Kommunförbundet Skåne (Johanna.Haward@kfsk.se).

Mer information finns i partnersöket

Publicerad:

Skriv en kommentar