Erbjudande om praktik på verksamheten för EU och internationellt

Kommunförbundet Skånes kontor i Lund söker till höstterminen 2018 en praktikant till vår verksamhet för EU och internationella frågor. Praktikplatsen riktar sig till studenter på universitets- eller högskolenivå med inriktning mot EU i någon form, exempelvis från utbildningar som statsvetenskap och samhällsvetenskap.

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vårt uppdrag kan sammanfattas i fyra huvudpunkter:

  • Värna och stödja utvecklingen av den kommunala självstyrelsen
  • Bevaka kommunernas intressen inom alla verksamhetsområden
  • Främja samverkan mellan kommunerna
  • Bistå kommunerna i utvecklingen av deras verksamhet.

Detta uppdrag fullgör vi genom att samordna och samverka, bygga nätverk och inspirera. Våra medlemmar ska kunna utnyttja sin gemensamma styrka bland annat genom att lära av varandra och av andra. Det svenska medlemskapet i EU och Skånes unika läge som gränsregion innebär stora möjligheter för de skånska kommunerna. En viktig uppgift för Kommunförbundet Skåne är därför att bevaka kommunernas intressen i EU och att vara en resurs i det internationella arbetet. Sedan 1 mars 2013 har Kommunförbundet Skåne även ett Representationskontor i Bryssel.

Som praktikant hos oss kommer du att delta i det dagliga arbetet och bistå oss i arbetet med informationsspridning, planering, arrangemang av möten, kontakter i Bryssel m.m. Det är bra om du även har med dig en uppgift från din utbildning exempelvis i form av ett examensarbete, detta är dock inget krav. Som person bör du vara utåtriktad, driftig och klara av att arbeta självständigt.

Skicka din intresseanmälan med ditt CV och ett personligt brev till alma.sandberg@kfsk.se senast den 12 mars 2018 klockan 12.00.

Publicerad:

Skriv en kommentar