ERASMUS+ öppnar möjlighet till bidrag för att planera projekt och utbyte

Den första ansökningsomgången för Erasmus+ förberedande besök öppnade upp i slutet av mars och är en ny möjlighet till bidrag för att planera internationella projekt eller utbyten.

Det har tidigare varit möjligt att genomföra förberedande besök inom Erasmus+ för utomeuropeiska utbyten inom högre utbildning, men sedan 31 mars i år finns samma möjlighet för hela utbildningsområdet. Allt ifrån förskolor, till yrkes- och vuxenutbildningar samt andra organisationer inom utbildningsområdet kan ansöka om stöd för att planera ett internationellt projekt.

Syftet är att det förberedande besöket ska etablera kontakter i andra länder och lägga en bra grund för framtida samarbeten som i sin tur kan leda till bättre Erasmus+-projekt i framtiden. Det är möjligt att få bidrag för högst två personer per besök. Personerna måste vara anställda inom den organisation som fått sin ansökan beviljad. Efter beviljad ansökan kommer ett schablonbelopp per person att betalas ut. Schablonbeloppet beräknas utifrån det land som ska besökas. Resan kan genomföras först när ansökan beviljats, det är inte möjligt att få bidrag för redan genomförda resor.

Se förberedande besök för Erasmus+ för mer information.

Det finns inga fasta ansökningsdatum utan ansökningar motas löpande under året. Besked om ansökan ges månaden efter ansökan skickas in. Läs mer om ansökan och rapportering här .

Publicerad:

Sidansvarig

Malin Olsson

Skriv en kommentar