Engagemang- Projektet Möjligheter i Mellanrums Accelerationsdag

Temat för projektet Möjligheter i Mellanrums Accelerationsdag den 18 september var engagemang. Ingen kan säga att engagemang under dagen fattades, då projektledarna, föreläsaren Per Granqvist och deltagarna var alla fyllda av ett starkt engagemang under dagen.

Accelerationsdagen som ägde rum på Bosjökloster i Höör innehöll så väl underbar natur, diskussioner, idéskapande och engagemang. Möjligheter i Mellanrum är ett projekt finansierat av europeiska jordbruksfonden med Effectus som projektledare på initiativ från Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Accelerationsdagen löd under temat engagemang där journalisten och författaren Per Granqvist pratade om engagemang utifrån hans bok med titeln Engagemang.

Per Granqvist pratade om engagemang och hur vi idag säger att det inte finns engagemang och att medlemstal i olika föreningar och liknande sjunker. Granqvist nämnde att engagemang aldrig varit så högt som nu och har varit på en konstant nivå i 30 år. Svenskar tillsammans med amerikanare är de mest engagerade folket, där 50% av befolkningen är engagerade i något. Granqvist lyfte tre punkter som kan vara tänkvärda för alla som vill engagera:

  1. Den som vill få engagerade måste alltid utgå från de engagerades drivkraft. Glöm aldrig att det inte kan delegeras engagemang utan engagemang måste väckas. Fråga alltid den som vill engagera sig vad vill du göra? Vad är du bäst på? Fokuset ska aldrig vara på vad den som vill engagera behöver, utan alltid på individen som vill engagera sig.
  2. Sänk trösklarna för engagemang, detta innebär att ifall du driver ett stort projekt, så dela upp det i mindre delar så att fler blir engagerade och känner att de kan engagera sig.
  3. Lägg aldrig några värderingar i varför någon engagerar sig. Allt engagemang bör uppmuntras hur mycket eller hur lite en person väljer att engagera sig.

Någonting som också lyftes under presentationen är att vi idag tenderar till att vara emot saker, engagemang som skapas i samband med något vi är emot är inte långsiktigt. För att skapa långvarigt engagemang måste det vara ett engagemang för någonting som man vill få gjort.

Accelerationsdagen följdes sedan av en eftermiddag fylld av engagemang och hur vi kan skapa engagemang för att bo, arbeta och besöka den skånska landsbygden. Dagen resulterade i att två projektidéer togs vidare i projekt för utvärdering. För att summera kan dagen förklaras i att varje deltagare nog frågade sig själv om sitt eget engagemang och hur man kan skapa engagemang. Men framförallt resulterade dagen i många idéer och tankar om hur deltagarna kan fortsätta sina arbeten med engagemang.

Möjligheter i Mellanrum kommer att ha en tredje accelerationsdag den 15/11 och temat för denna dag kommer publiceras närmare. Vill du vara en del av att hitta möjligheter i mellanrummen bör du inte missa nästa accelerationsdag. Det går att läsa mer om projektet på deras hemsida

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Carlsson

Skriv en kommentar