En europeisk grön giv

En av den nya kommissions-ordföranden Ursula von der Leyen viktigaste politiska prioriteringar är miljön och klimatförändringar för hennes mandatperiod.

Målet är att Europa skall bli den första klimatneutrala världsdelen till 2050 och det är både vår största utmaning, men kanske också möjlighet. För att uppnå det målet har den gröna given skapats.

Den gröna given är både en tillväxtstrategi och en färdplan för rättvis och socialt jämlik omställning. Den gröna given innehåller politikområden som energi (möjligheter till alternativa, renare energikällor), en hållbar industri (sätt att skapa hållbarare och miljövänligare produktionscykler), byggande och renovering (behovet av en renare byggsektor), hållbar rörlighet (främja hållbarare transportmedel), biologisk mångfald (åtgärder för att skydda vårt känsliga ekosystem), från jord till bord (sätt att garantera en hållbarare livsmedelskedja), eliminering av föroreningar (åtgärder för att minska föroreningar snabbt och effektivt).

Den 11 december presenterade Ursula von der Leyen tillsammans med verkställande viceordförande Frans Timmermans, ansvarig för portföljen miljö, den gröna givens innehåll. Den gröna given är också tänkt som en tillväxtstrategi där man genom investeringar i grön teknik, nya företag och hållbara lösningar för Europa kan skapa tillväxt.

Läs mer här.

Publicerad:

Skriv en kommentar