Dialogkonferens om EU:s sammanhållningspolitik

Save the date! Den 2 maj arrangerar Region Skåne och Region Blekinge en dialogkonferens om sammanhållningspolitiken inom EU.

Den 2 maj arrangerar Region Skåne och Region Blekinge en dialogkonferens om sammanhållningspolitiken i Malmö. Sammanhållningspolitiken är idag en viktig utvecklingsresurs för både kommuner och regioner, men som just nu står inför eventuella förändringar efter 2020 i och med EU:s nya långtidsbudget som EU-kommissionen förväntas presenteras i maj. En intensiv debatt om hur budgeten ska utformas pågår mellan medlemsländerna, och i diskussionerna kring utgifterna till EU:s sammanhållningspolitik går medlemmarna isär.

Under konferensen erbjuds chansen att diskutera sammanhållningspolitikens mervärde i Skåne och Blekinge med regionala och nationella beslutsfattare. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som tillsammans med regionerna i Sverige arrangerar åtta regionala dialogkonferenser under våren 2018, för att öka sammanhållningspolitikens synlighet samt öka medvetenheten hos allmänheten och våra politiska företrädare. Konferensen i Malmö är den sista av de regionala arrangemangen, och SKL kommer att avsluta satsningen med en nationell dialogkonferens den 18 juni i Östersund.

Konferensen den 2 maj i Malmö riktar sig till förtroendevalda, projektägare och tjänstepersoner inom lokal och regional utveckling. Evenemanget är kostnadsfritt, men antalet platser kommer att vara begränsade. Program och inbjudan kommer längre fram.

Läs mer om dialogkonferenserna om sammanhållningspolitiken på SKL:s hemsida.

När: 13:00 – 16:00 den 2 maj. Start med lunch kl 12:00   
Var: Studio meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö

Publicerad:

Skriv en kommentar