Delta i samråd för sysselsättning och socialpolitik (ESF)

Mellan den 14 oktober 2019 och den 6 januari 2020 önskar EU-kommissionen ta del av allmänhetens och olika aktörers synpunkter på EU:s insatser för att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet. Detta görs genom ett samråd för sysselsättning och socialpolitik. Via samrådet hoppas man kunna identifiera och utvärdera vilket stöd från den Europeiska socialfonden som varit mest effektivt, såväl som hur EU-kommissionen kan förbättra stödet från fonden i framtiden.

Samrådet för sysselsättning och socialpolitik

Från och med den 14 oktober genomför EU-kommissionen via ett samråd en utvärdering av stödet till sysselsättning och rörlighet från den Europeiska socialfonden under åren 2014–2018. Genom samrådet vill EU- kommissionen ta del av allmänhetens och olika aktörers synpunkter på EU:s insatser sedan 2014 för att främja sysselsättning och arbetskraftens rörelse. Dessa insatser har alla genomförts med stöd av den Europeiska socialfonden. Alla invånare såväl som diverse organisationer uppmanas att bidra till samrådet, men EU-kommissionen önskar helst få in uppgifter från följande grupper:

  • Enskilda personer som deltar eller har deltagit i olika åtgärder för sysselsättning och arbetskraftens rörlighet, med stöd från den Europeiska socialfonden.
  • Länder och organisationer som på olika sätt deltar i förvaltningen av den Europeiska socialfonden. Detta innefattar bland annat förvaltande myndigheter, förmedlande organ såväl som projektförvaltare och ledamöter av övervakningskommittéer.
  • Organisationer som är med och genomför olika åtgärder som har eller som i dagsläget finansieras genom Europeiska socialfonden i egenskap av stödmottagare eller projektpartner, det vill säga offentliga organ, icke-statliga organisationer och kommuner.
  • Organisationer eller enskilda personer som har särskilda kunskaper om sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

Enligt EU-kommissionen kommer samrådet och såldes de olika aktörernas synpunkter hjälpa kommissionen att på olika sätt utvärdera de insatser som gjordes för sysselsättning och socialpolitik under åren 2014–2018. Utifrån dessa utvärderingar hoppas man kunna se hur kommissionen kan förbättra stödet från den Euroepiska socialfonden i framtiden (bland annat inför nästkommande programperiod 2021–2027), rikta det bättre och slutligen öka genomslaget. Genom samrådet vill man vidare ta reda på om initiativen för nya jobb, arbetskraftens rörlighet och lika möjligheter har uppmuntrats, för att sedan utvärdera vilket typ av stöd från den Europeiska socialfonden som varit mest effektivt.

EU-kommissionens hemsida kan du läsa mer om samrådet.

Delta i samrådet

Är du intresserad av att delta i samrådet för sysselsättning och socialpolitik? För att göra detta ombeds en först och främst svara på EU-kommissionens webbenkät. Enkäterna finns på flera eller alla officiella EU-språk och en kan skicka in sina svar på alla officiella EU-språk. För att öka transparensen uppmanas företag och organisationer som väljer att delta i samrådet även att registrera sig i EU:s öppenhetsregister. Feedback-perioden för samrådet pågår från den 14 oktober 2019 till och med den 6 januari 2020 (midnatt svensk tid).

Här hittar du enkäten.

Publicerad:

Skriv en kommentar