CITIES FORUM 2020

Torsdagen och fredagen den 30–31 januari 2020 arrangeras eventet CITIES Forum 2020 i Porto, Portugal. Tvådagarseventet arrangeras som ett samarbete mellan den Europeiska kommissionen, generaldiktoratet för regional- och stadspolitik, samt staden Porto. CITIES Forum 2020 samlar flera viktiga deltagare från både europeisk, nationell och lokal nivå.

Målet med eventet CITIES Forum 2020 är att vara en plats för alla deltagare att dra nytta av gemensamma framsteg, samt vara en plats för att reflektera över framtida riktningar för stadsutveckling inom EU:s sammanhållningspolitik, inklusive framtiden för Urban Agenda för EU. Urban Agenda för EU lanserades i maj 2016. Agendan representerar en ny arbetsmetod på flera nivåer som främjar samarbete mellan medlemsstater, städer, EU-kommissionen och andra aktörer i syfte att stimulera tillväxt, beboelighet och innovation i Europas städer, samt för att identifiera och framgångsrikt ta itu med sociala utmaningar.

Eventet kommer att inledas torsdagen den 30 januari med två workshops i staden Porto. Syftet med dessa workshops är att visa hur Porto arbetar med teknologilösningar samt hanterar klimat- och miljöfrågor på specifika platser runtom i staden. Eftermiddagen fortsätter med välkomsttal av och introduktion från diverse talare, och följs utav två paneldiskussioner om; ”hur kommer European Urban Initiative att stödja städer” och ”utforma framtiden för en hållbar stadsutveckling inklusive Urban Agenda för EU”.

Under den andra dagen kommer flera parallella workshops att hållas, vilket tillåter deltagarna att själv skapa sin egen agenda. På de olika seminarierna kan deltagarna lyssna på hur olika europeiska städer presenterar god praxis med användning av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Deltagarna får även möjligheten att lära sig mer om resultatet av utvärderingsstudien av Urban Agenda for EU, samt lyssna på föreläsningar kring cirkulär ekonomi och de utmaningar som europeiska städer står inför i samband med bostadsbyggande och lika tillgång till tjänster för alla. Efter detta kommer borgmästare från flera olika EU-städer att prata om nuvarande utmaningar, men kommer även dela sin vision om vägen framåt mot bättre utformning av stadspolitiken och stadsinvesteringar.

På eftermiddagen arrangeras olika seminarium som på olika sätt bland annat belyser de framsteg som hittills gjorts med Urban Agenda Partnerships, men fokuserar även på hur en lokaliserar FN:s Agenda 2030-mål för hållbar utveckling, samt öppnar upp för diskussion vad deltagarna anser att European Urban Initiative bör fokusera på. En utställning i vilken olika stadsorganisationer ger information om stadsprogram och diverse initiativ kommer även vara öppen för deltagarna.

Låter detta intressant?

För att läsa mer om tvådagarseventet CITIES Forum 2020, klicka här.
För att registrera dig för eventet, klicka här.
Deadline för anmälningar är fredagen den 29 november 2019. Prioritet kommer ges till de som anmäler sig tidigast och som kan närvara under båda dagarna.

Publicerad:

Skriv en kommentar