Brexit- vad händer nu?

Den 10 april tog EU:s stats och regeringschefer beslutet att förlänga Brexit fram till 31 oktober. Detta innebär att Theresa May har fått ytterligare sex månader på sig att förhandla fram en lösning i det brittiska parlamentet. Utgången är fortsatt oviss och det är svårt att se vilken väg Storbritannien kommer ta.

Vad har hänt?

Efter att det brittiska parlamentet röstade ner Theresa Mays utträdesavtal ökade risken för att Storbritannien skulle lämna EU utan ett utträdesavtal. För att undvika detta åkte Theresa May till Bryssel för att be om en förlängning av artikel 50, vilket skulle innebära att utträdesdatumet skjuts fram i tiden. Detta godkändes på EU-toppmötet den 10:e april då EU:s stats och regeringschefer var samlade. Artikel 50 förlängdes till den 31: a oktober 2019 vilket innebär att Theresa May får ytterligare 6 månader på sig. Flera tunga EU-ledare var tydliga med att man inte kommer omförhandla det existerande avtalet, utan det måste godkännas i Storbritannien.

Vilka möjliga scenarier finns?

Fokus har nu flyttats till Storbritannien och de pågående förhandlingarna mellan oppositionsledaren Jeremy Corbyn och Theresa May. Corbyn företräder Labourpartiet vilket är parlamentets näst största parti som hittills har röstat emot avtalet. Om Theresa May får med sig Corbyn skulle det innebära att hon har den majoritet som krävs för att få igenom utträdesavtalet. Problemet är att de pågående förhandlingarna verkar gå dåligt. Få framsteg har gjorts och inget tyder på att de kommit närmare varandra. Det bör dock tilläggas att förhandlingarna inleddes i början av april och det finns mer tid för de båda partiledarna att närma sig varandra. När de två kommit överens finns det goda möjligheter för Storbritannien att lämna EU med ett avtal, vilket är det scenario som både EU och Theresa May hoppas på.

Ett annat scenario är en andra folkomröstning som Jeremy Corbyn uppges ha krävt i förhandlingarna. May har samtidigt varit tydlig med att ett sådant scenario är otänkbart under hennes tid som premiärminister. Samtidigt är Storbritanniens väljare splittrat i folkomröstningsfrågan vilket gör scenariot mindre sannolikt. Samtidigt kvarstår risken för en hård brexit vilket innebär att Storbritannien lämnar utan avtal. Det scenariot blir möjligt om förhandlingarna helt bryter samman och parlamentet vägrar acceptera utträdesavtalet. Parlamentet har dock röstat för att man vill lämna med ett avtal vilket har minskat risken för en hård brexit.

Den fortsatta händelseutvecklingen är fortsatt oviss och det är i nuläget svårt att förutse vad som kommer hända. EU-bloggaren Jon Worth har försökt summera scenarierna i ett processdiagram som uppdateras kontinuerligt. Där nämns även möjligheterna att Theresa May avgår, Storbritannien stannar kvar i EU och utträdesdatumet skjuts fram ytterligare. Dessa scenarier är dock mindre troliga för tillfället.

Kommer Storbritannien delta i Europaparlamentsvalet?

Det är ännu oklart om Storbritannien kommer hålla val till Europaparlamentet. Om man är kvar i EU efter 22 maj kommer man behöva arrangera ett val, men om man redan har ett utträde klart så kan det undvikas. Theresa May kommenterade EU-valet såhär:

– Jag anser fortfarande att vi behöver lämna EU, med ett avtal så fort som möjligt. Om vi kan godkänna ett avtal under de tre första veckorna i maj behöver vi inte delta i EU-valet och kan lämna lördagen den 1 juni.

Om Storbritannien tvingas delta i valet kommer det innebära att EU måste välja 751 ledamöter istället för de planerade 705. När Storbritannien väl lämnar EU några månader senare, måste deras parlamentsledamöter avgå. Detta scenario blir komplicerat och oklart vilket gör att både EU och Storbritannien vill få klart ett avtal under maj månad. Samtidigt har den brittiska regeringen satt den 23:e maj som preliminärt datum för Storbritanniens europaparlamentsval. För svensk del skulle ett brittiskt parlamentsval innebära att vi tappar ett mandat från 21 till 20 ledamöter.

Mer info:

Vill du läsa mer om Brexits effekter på Sverige så har Kommerskollegium hemsida som beskriver möjliga konsekvenser för svenska företag.

För en kontinuerlig uppdatering av Brexitprocessen så har Regeringen en lägesuppdatering som man kan följa.

Mer övergripande information om Brexit finns på Europaportalen.

Publicerad:

Skriv en kommentar