Avdelningen Lärande, arbetsliv och integration presenterade sina erfarenheter i Bryssel

Under European Weeks of Regions and Cities arrangerade Kommunförbundet Skånes avdelning Lärande, arbetsliv och integration ett side-event, där de presenterade sina erfarenheter från arbetet med arbetslöshet och integration.

Kommunförbundet Skåne anordnade ett Side-event i Bryssel under European Weeks of Regions and Cities, där de presenterade sitt arbete mot arbetslöshet och för ökad integration. Avdelningen har länge arbetat och arbetar kontinuerligt med EU-projekt. Under deras seminarium på SKL:s Brysselkontor delade de med sig av sina erfarenheter och visade upp sitt arbetssätt med att minska andelen unga som varken arbetar eller studerar och hur de arbetar för att hjälpa dom in på arbetsmarknaden.

Mats Ingelström, projektledare för ESF-projektet Griffin Plugin, berättade om hur de arbetar tillsammans med sina projektpartners mot sin övergripande målsättning: att fler unga kvinnor och män kan kliva in på arbetsmarknaden antingen direkt eller via studier. Arbetet riktar in sig både på ungdomar som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret likväl unga vuxna som ingår i åldersspannet 20-24 och 25-29. I fokus låg deras individbaserade framgångsrecept med fyra specificerade framgångsfaktorer: Bemötande, samverkan, flexibilitet samt koll och uppföljning.

Eventet var uppskattat av deltagarna, och efter sin presentation under seminariet bjöd en av åhörarna in Mats Ingelström som talare till en konferens nästkommande sommar. Avdelningen var även nere för informationsinsamling, inspiration och nätverkande, och besökte flertalet seminarier och workshops under veckan i Bryssel.

För mer information, se Avdelningen Lärande, arbetsliv och integration och Griffin PlugIn

Publicerad:

Skriv en kommentar