Analys av det finska ordförandeskapets kompromissförslag

Conference of Periphiral and Maritime Regions (CPMR) är ett regional nätverk, baserat i Bryssel, och de har nyligen publicerat en analys av det finska ordförandeskapets kompromissförslag för förhandlingarna om EU:s långtidsbudget 2021-2027. De har analyserat kompromissförslaget kopplat till regional utveckling, och konstaterar att kompromissförslaget som förhandlas just nu innebär minskade anslag av sammanhållningspolitiska medel till Sverige. Det innebär också en uppdelning av komponent 5 på två budgetposter, och krav på ökad tematisk koncentration (koldioxidsnålare och grönare Europa), och en minskning för Sverige på hela 10-15 procent när det gäller de sammanhållningspolitiska medlen, jämfört med nuvarande programperioden 2014-2020.

De flesta medlemsländer kommer att få minskade sammanhållningspolitiska medel, förutom Bulgarien, Rumänien, Belgien och Grekland.

Kompromissförslaget som togs fram av det finska ordförandeskapet inför toppmötet den 12-13 december 2019 kunde inte slutförhandlas eftersom toppmötet dominerades av Brexit-frågan och diskussion om ett Klimatneutralt Europa 2050 som blev en mycket kritiskt fråga som alla medlemsländer förutom Polen kom överens om att de skulle prioritera. Nästa toppmöte kommer att äga rum den 26-27 mars, men det finns också diskussioner om ett extrainsatt möte i ministerrådet under februari månad.

Men förslaget innehåller också en reducering av CEF (Connecting Europe Facility/Fonden för ett sammanlänkat Europa), på hela 33% för den delen som gäller energi, 31% för den del som gäller digitalisering, och 12% för transport delen. Vidare så fanns det inte några siffror satta för vissa områden, vilket indikerar att vissa svåra frågor måste förhandlas mera innan långtidsbudgeten kan slutförhandlas, som tex ett Klimatneutralt Europa 2050 och kopplingen till att kunna komponsera från jordbrukspolitiken till dem som har störst utmaningar i omställningen.

För att läsa CPMR:s hela analys, klicka här.

Publicerad:

Skriv en kommentar