2019:s CEF transport har nu publicerats

Utlysningen inom CEF transport 2019 har nu publicerats och öppnar för ansökningar i januari. Prioriteringar för CEF 2019 ligger på att förebygga flaskhalsar och bekämpa buller kopplat till järnvägen. I samband med att utlysningen öppnar kommer en virtuell informationsdag anordnas den 17 januari.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) har nu publicerat transportutlysningen för 2019, utlysningen öppnar den 8 januari 2019 och har deadline den 24 april 2019. Fokuset för utlysningen är att förbättra järnvägsnäten för gränsöverskridande möjligheter, ta bort de flaskhalsar som finns och bygga bort de felande länkar som finns idag. Det andra prioriteringsområdet för utlysningen är att bekämpa buller inom järnvägssektorn så att infrastrukturen är förbered på den omställning mot framtidens transporter för att minska klimatpåverkan. Den totala budgeten för utlysningen är 100 miljoner euro varav 65 miljoner euro är menade till förebyggandet av flaskhalsar och 35 miljoner euro till bullerbekämpandet. Den virtuella informationsdagen som anordnas den 17 januari syftar till att informera om prioriteringarna, hur man bäst ansöker och det ges även möjlighet att ställa frågor.  

I Sverige är det trafikverket som är den förvaltande myndigheten och kommer inom närmast publicera hur förutsättningarna för utlysningen i Sverige kommer se ut. Läs mer om CEF på trafikverkets hemsida här

Ni kan läsa om utlysningen i sin helhet här och anmälan till informationsdagen kan ni göra här.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Carlsson

Skriv en kommentar