11 projekt godkända i ÖKS-programmet

ÖKS-programmet har godkänt totalt 11 projekt med start 2019. Projekten går i linje med FN:s globala mål och de elva projekten som godkänts är Reprounion 2.0, iCOPE, Lighting Metropolis - Green Economy, CISKA, MODUWOOD,Green VALLeys, Game Hub Scandinavia 2.0, Greater Copenhagen Life Science analysis initiative, HALOS, Science for Society 2.0 och Nordisk Joblösning. Det har varit återflöden i ÖKS-programmet vilket innebär att alla IO är öppna för utlysningen 2019:1.

11 projekt har godkänds i Öresund- Kattegatt-Skagerak programmet i enlighet med ÖKS-program kriterier och även i linje med tre av FN:s globala mål. Det är mål 3 – God hälsa och välbefinnande, mål 7: Hållbar energi för alla och mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt som de olika projekten går i linje med. Inom målet för god hälsa och välbefinnande har projekten Reprounion 2.0 och iCOPE godkänts, inom målet för hållbar energi för alla har projekten Lighting Metropolis – Green Economy, CISKA, MODUWOOD och Green VALLeys godkänts, och inom målet för anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt har projekten Game Hub Scandinavia 2.0 och Greater Copenhagen Life Science analysis initiative, HALOS, Science for Society 2.0 och Nordisk Joblösning godkänts. Projekt som ligger inom insatsområdet 2.3 och som syftar till minskad energiförbrukning i offentlig verksamhet välkomnas särskilt inom programmet.

ÖKS-projekt med tyskt samarbete- HALOS 

HALOS är ett samarbete mellan Region Skåne, Danmarks Tekniske Universitet, Köpnhamns Universitet, Aarhus Universitet, Region Hovedstaden, European Spallation Source ESS, Malmö Universitet, Medicon Valley Alliance, Universität Hamburg, European X-Ray Free-Electron Laser Facility, Deutsches Elektronen-Synchroton – DESY, Free and Hanseatic City of Hamburg (Ministry of Science, Research and Equalities) och European Molecular Biology Laboratory (EMBL). HALOS har beviljats 1 784 275 euro och syftar till att anläggningar ESS, MAX IV, DESY och European XFEL ska knytas samman.  Samarbeten mellan de två anläggningarna i Lund och de två i Hamburg som kompletterar varandra hoppas att genom projektet nå synergier och mer resurser till utvecklingen av Life Science-forskning och innovation. Som en vidarutveckling av ÖKS-projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society ska HALOS utföra 36 stycken 6 månaders experiment.

Vill ni veta mer om projektet HALOS, kan ni göra det här.

ÖKS-projekt i Greater Copenhagen- Lightning Metropolis

Det är sex skånska kommuner som är med i ÖKS-projektet Lightning Metropolis som nu beviljats finansiering.  Lund, Trelleborg, Kristianstad, Bjuv, Klippan och Hörby är de skånska kommunerna tillsammans med de nio danska kommuner  Egedal, Gladsaxe, Albertslund, Laundborg, Roskilde, Lolland, Aalborg, Faxe och Ballerup (Lead partner) som är en del av projektet. Utöver de 14 kommunerna är även Region Skåne, Lunds universitet, Innovation Skåne, Gate 21 och DTU Fotonik en del i projektet som startar i februari 2019. Projektet som beviljats 2 560 428 euro syftar till att minska energiförbrukningen kopplad till belysning i offentliga byggnader, vägar och platser och räknar med att minska förbrukningen med 7 200 000 kWh genominstallationer av led-belysning. Detta då enbart 20% av kommuners ljuskällor är led-belysning och därav vill projekt byta ljuskällorna till led-belysning och spara energi. Projektet är en fortsättning på projektet med samma namn där kunskap och lösningar identifieras, som det nu kommer arbetas vidare med.

Vill ni veta mer om projektet Lighting Metropolis, kan ni göra det här.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Carlsson

Skriv en kommentar