Nyheter

Strategiska diskussioner hos Malmö Universitet

Kommunförbundet Skåne leder det Strategiska EU-nätverket vilket samlar utvecklingsaktörer i Skåne två gånger om året för dialog kring aktuella EU-frågor med fokus på finansiering och samverkansmöjligheter. Den 26 februari träffades vi med Malmö Universitet som värdar.

Publicerad: 11 mars, 2020Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Stärk arbetet med Agenda 2030 genom Kommunala Partnerskap

Dags att ansöka om Kommunalt Partnerskap. Kommunala partnerskap är en Sida finansierad samarbetsform där en kommun eller region i Sverige identifierar en liknande utmaning tillsammans med en motsvarighet i något av de 19 möjliga samarbetsländerna. Fram till den 15 mars är ansökningsomgången öppen.

Publicerad: 19 februari, 2020Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

SKR:s Internationella dag 2020

Kommunförbundet Skåne deltog vid SKR:s Internationella dag den 29 januari tillsammans med lokala och regionala företrädare från hela Sverige. Fokus för dagen var Agenda 2030 men även frågor som internationalisering, demokratiutveckling och EU:s kommande programperiod lyftes.

Publicerad: 5 februari, 2020Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

SKR:s På gång inom EU

I På gång inom EU kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner.

Publicerad: 4 februari, 2020Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer