Nyheter

Interreg South Baltic öppnar en femte ansökningsomgång

Interreg South Baltic kommer under november öppna en femte ansökningsomgång. Faststämt är att fokus kommer ligga på hållbar turism, men fler områden såsom grön och blå innovation samt hållbar transport kan bli aktuella. I samband med att

Publicerad: 19 oktober, 2017Sidansvarig: Nils Hermansson

Läs mer

Europeiska unionens råd signerar Tallinndeklarationen om e-förvaltning

I samband med ministermötet i Tallinn den 6 oktober 2017 antog ministrar ansvariga för digitaliseringsfrågor en deklaration vars mål är att öka digitaliseringen och ytterligare tillgängliggöra myndighetsärenden för medborgarna på internet. Bakgrunden till detta är

Publicerad: 19 oktober, 2017Sidansvarig: Nils Hermansson

Läs mer

European Week of Regions and Cities

Mellan den 9:e och 12:e oktober anordnades den femtonde upplagan av European Week of Regions and Cities (EWRC) i Bryssel. EWRC anordnas årligen av EU:s regionkommitté tillsammans med EU-kommissonen för att stärka städers och regioners

Publicerad: 19 oktober, 2017Sidansvarig: Nils Hermansson

Läs mer

Arbetsprogrammet för Erasmus+ 2018 publicerat

Erasmus+ vilket är EU:s sektorsprogram för utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott är ett av de EU program som funnits under längst tid och ett program som erbjuder goda möjligheter för verksamhets- och kompetensutveckling på lokal och

Publicerad: 19 oktober, 2017Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Kraftsamling Trelleborg uppmärksammas av URBACT

EU-programmet URBACT, vars syfte är att främja hållbar urban utveckling i europeiska städer, har utsett Trelleborgs kommun som en av de städer som får ta emot utmärkelsen ”Good Practice City”. Det är deras arbete med

Publicerad: 4 oktober, 2017Sidansvarig: Nils Hermansson

Läs mer

Ny ansökningsrunda i Kreativa Europas kulturprogram.

EU:s kulturprogram Kreativa Europa har öppnat två ansökningar för att stödja europeiska samarbetsprojekt. Projekten ska syfta till att öka kulturella och kreativa sektorers gränsöverskridande arbete. Utlysningarna riktar sig till både små- och storskaliga samarbetsprojekt, samt

Publicerad: 29 september, 2017Sidansvarig: Nils Hermansson

Läs mer