Nyheter

FN-organet UNOPS öppnar nytt globalt innovationscenter i Lund

Den 21 oktober inrättades ett nytt globalt innovationscenter i Lund av FN-organet UNOPS (United Nations Office for Project Services). Centret är tänkt att bidra till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, och således till Agenda 2030. Innovationscentret i Lund är ett av 17 kommande globala innovationscenter under UNOPS regi.

Publicerad: 7 november, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Delta i samråd för sysselsättning och socialpolitik (ESF)

Mellan den 14 oktober 2019 och den 6 januari 2020 önskar EU-kommissionen ta del av allmänhetens och olika aktörers synpunkter på EU:s insatser för att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet. Detta görs genom ett samråd för sysselsättning och socialpolitik. Via samrådet hoppas man kunna identifiera och utvärdera vilket stöd från den Europeiska socialfonden som varit mest effektivt, såväl som hur EU-kommissionen kan förbättra stödet från fonden i framtiden.

Publicerad: 6 november, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

EU-handslaget – uppföljning av kommuner och regioners åtagande

Den 7 december 2016 bjöd Sveriges regering och dåvarande EU- och handelsminister Ann Linde in till ett nationellt EU-handslag. EU-handslaget utgjorde startskottet för ett landsomfattande gemensamt arbete för att stärka delaktigheten, engagemanget och kunskapen kring EU-relaterade frågor i Sverige. Drygt tre år sedan det första EU-handslaget ingicks släppte Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) den 15 oktober en uppföljning av kommuners och regioners åtagande inom ramen för EU-handslaget. I denna artikel sammanfattas de största dragen från rapporten med främst fokus på de skånska aktörernas åtagande.

Publicerad: 1 november, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Månadens EU-projekt: DIACCESS

I månadens EU-projekt har vi pratat med Bo Hjälmefjord, internationell samordnare och projektutvecklare vid Växjö kommun och för det nystartade EU-projektet DIACCESS. Projektet startade den 1 september 2019 och har som syfte att lösa riktiga samhällsutmaningar genom att sammanföra kommunala förvaltningar med näringslivets digitala innovatörer. Genom verksamhetsnära innovation syftar projektet till att utveckla digitala lösningar som möter samhällets olika behov. För projektet tilldelades Växjö kommun som andra kommun i Sverige finansiering från EU:s sektorsprogram Urban Innovation Actions (UIA).

Publicerad: 18 oktober, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

CITIES FORUM 2020

Torsdagen och fredagen den 30–31 januari 2020 arrangeras eventet CITIES Forum 2020 i Porto, Portugal. Tvådagarseventet arrangeras som ett samarbete mellan den Europeiska kommissionen, generaldiktoratet för regional- och stadspolitik, samt staden Porto. CITIES Forum 2020 samlar flera viktiga deltagare från både europeisk, nationell och lokal nivå.

Publicerad: 18 oktober, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Två dagar för europeiskt samarbete

Få av dagens samhällsutmaningar är unika för Sverige. Aktörer över hela Europa ställer likartade frågor och formulerar svar som påminner om varandra. Det finns all anledning att söka mer samarbete, att lära sig av varandras misslyckanden och framgångar, att tillsammans arbeta fram lösningar, tänka ut förslag på förbättringar och stärka förmågan att sprida resultatet av sitt arbete.

Publicerad: 17 oktober, 2019Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Europaparlamentets utfrågningar – det här har hänt

Den 30 september satte EU-parlamentets utfrågning av ordförande von der Leyens 26 nominerade kommissionärskandidater igång. Svenska Ylva Johansson har sedan tidigare blivit tilldelad portföljen för inrikesfrågor och godkändes efter en liten bakläxa som EU-kommissionär den 8 oktober. Den framtida kommissionens tre vice verkställande ordföranden godkändes under veckan också av EU-parlamentet. Även tre kommissionärskandidater har blivit nedröstade i parlamentet, något som innebär ett stort bakslag för ordförande von der Leyen. Parlamentet förväntas rösta om den nya kommissionen i helhet den 23 oktober, men fram till dess väntas flera utmaningar för von der Leyen.

Publicerad: 11 oktober, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Finansieringsläget för EU-projekt i Skåne

Vi närmar oss sluttampen på nuvarande programperiod 2014-2020 och går därmed också in i slutfasen på den finansiering av projektverksamhet som knyts till Skåne. Här samlar vi en översikt av aktuella finansieringsmöjligheter inom Skånes Struktur och Investeringsfonder (ESIF)

Publicerad: 24 september, 2019Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Ansök om Kommunala Partnerskap via ICLD

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) är en SIDA-finansierad organisation som arbetar med att främja lokal demokratiutveckling i den svenska regeringens prioriterade samarbetsländer. Fram till och med den 15 oktober 2019 kan svenska kommuner, landsting, regioner och regionala kommunalförbund ansöka om ett Kommunalt Partnerskap (KP) via ICLD.

Publicerad: 20 september, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Så blir den nya kommissionen – en uppdatering av den Europeiska kommissionen efter sommaren 2019

Under tisdagen den 10 september presenterade den Europeiska kommissionens framtida ordförande Ursula von der Leyen sitt team av kommissionärer och deras tilldelade ansvarsområden. Nu ligger ett stort ansvar på Europaparlamentet, som under september och oktober månad har i uppgift att genomföra diverse utfrågningar och granskningar av de nominerade kommissionärerna och deras kompetenser.

Publicerad: 13 september, 2019

Läs mer