Nyheter

EU:s inre marknad fortsatt viktig för svensk ekonomi

Kommerskollegium har kommit ut med en rapport som går igenom vad EU:s inre marknad har betytt för svensk handel sedan Sverige gick med 1995. Rapporten pekar på att importen och exporten från respektive till EU:s medlemsländer har ökat. Samtidigt har denna utveckling pågått redan innan tillträdet vilket indikerar på att Sverige inte bara har EU att tacka för ökad handel.

Publicerad: 20 mars, 2019Sidansvarig: Olle Andersson

Läs mer

Nu kan du bli en del av Interreg volunteer youth-programmet

Personer mellan 18 och 30 år kan nu söka till Interreg Volunteer Youth-programme vars syfte är att stärka det gränsöverskridande samarbetet i EU. Projektet vänder sig till ungdomar som vill bidra till att öka det gränslösa samarbetet inom EU.

Publicerad: 13 mars, 2019Sidansvarig: Olle Andersson

Läs mer

EU-kommissionen lägger fram en Brexit-beredskapsplan för Erasmus+

Tack vare Brexit är det just nu oklart vad som kommer hända med de tusentals studenter som studerar inom Erasmus+ programmet. Kommissionen har nu lagt fram en beredskapsplan för att säkra att programmets deltagare får slutföra sina program. Villkoret är dock att Storbritannien slutför sina finansiella åtaganden och fortsätter betala de slutliga EU-avgifterna för 2019 års budget.

Publicerad: 12 mars, 2019Sidansvarig: Olle Andersson

Läs mer

Ny app kommer underlätta bevakningen av EU-politiken

Nu kan du ladda hem Europaparlamentets Citizens’ app för att få veta mer om vad som händer i EU-politiken. Appen är tänkt att visa vad EU har uppnått och vilka framtidsplaner man har.

Publicerad: 8 mars, 2019Sidansvarig: Olle Andersson

Läs mer

Sök praktik hos oss i Bryssel!

Sök praktik på Brysselkontoret för Region Skåne (Skåne European Office), Lärosäten Syd och Kommunförbundet Skåne som varje termin gemensamt erbjuder två praktikplatser till studenter vid skånska lärosäten. Ta chansen att lära dig mer om EU på ett representationskontor i EU:s huvudstad!

Publicerad: 6 mars, 2019Sidansvarig: Olle Andersson

Läs mer

Nu blir det lättare att hitta projektpartners i andra EU-länder

För att få stöd från den europeiska socialfonden måste varje projekt ha ett transnationellt samarbete med ett annat projekt från ett annat EU-land. Att hitta liknande projekt i andra länder kan vara svårt och ta mycket tid. Nu har en ny partnersöksdatabas lanserats så att man enkelt kan registrera sin projektidé och sedan matchas ihop ett liknande projekt från ett annat EU-land.

Publicerad: 5 mars, 2019Sidansvarig: Olle Andersson

Läs mer

Snart kan EU-medborgare hämta ut sina mediciner i andra EU-länder

Från och med den 21 januari kan finska patienter hämta ut mediciner i estniska apotek. Det som behövs är ett s.k. E-prescription vilket är ett digitalt recept som patienten får av sin läkare. Patienten kan via det digitala receptet hämta ut mediciner i utländska apotek utan några problem. Idén testas nu i Finland och Estland och kan i slutet av 2021 innefatta 22 EU-länder.

Publicerad: 27 februari, 2019Sidansvarig: Olle Andersson

Läs mer

ÖKS-programmet får de nordiska länderna att samarbeta mer

EU programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS) främjar samarbetet mellan deltagande länder Sverige, Danmark och Norge positivt inom flera områden. Ett arbetsmarknadsprojekt och ett forskningsprojekt om infertilitet har uppnått goda resultat, och nu kommer även rapporter om att intresset för ÖKS ökar.

Publicerad: 25 februari, 2019Sidansvarig: Olle Andersson

Läs mer

Kommunförbundet Skåne ansluter till Euroregion Baltic!

Sedan 1 januari 2019 ingår Kommunförbundet Skåne i den politiska samarbetsorganisationen Euroregion Baltic (ERB). ERB samlar medlemmar från åtta regioner inom Sverige, Danmark, Polen, Litauen och Ryssland. Vi var på plats för det första Styrelsemötet i Klaipeda, Litauen i februari och fick ett mycket fint välkomnande.

Publicerad: 21 februari, 2019

Läs mer

URBACT-utlysning med fokus på hållbar stadsplanering

Tillväxtverket har nu öppnat en utlysning som riktar sig till kommuner och kommunala bolag som tillsammans med andra europeiska kommuner vill ta fram en handlingsplan för hållbara städer. Projektet kommer pågå i tre år och har deadline 17 april.

Publicerad: 21 februari, 2019Sidansvarig: Olle Andersson

Läs mer