Nyheter

De viktigaste EU-händelserna under 2019

2019 var ett minst sagt händelserikt EU-år. EU-val, Brexit, klimat och miljö, migration och val av den nya EU-kommissionen var några av de punkter som stod högt på den europeiska agendan. I en artikel publicerad av Europaportalen den 20 december presenteras 2019 års viktigaste EU-händelser månad för månad. Här ges en inblick i några av dessa händelser.

Publicerad: 16 januari, 2020Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Interreg Nordsjöprogrammet beviljar fem nya projekt

Innan juluppehållet träffades den svenska Subkommittén i Malmö för att gå igenom svenskt ställningstagande av inkomna projektansökningar i Nordsjöprogrammets 11:e och sista ordinarie utlysningsomgång. Nu har projekten beviljats av den transnationella Styrkommittén och vi kan bland annat gratulera Helsingborg Stad till ett beviljat projekt!

Publicerad: 15 januari, 2020Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Europeiska rådets möte den 12-13 december - sammanfattning

Den 12–13 december hölls 2019-års sista toppmöte med EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel. Mötet var det första EU-toppmöte som leddes av den tidigare belgiske premiärministern Charles Michel, detta sedan EU-ländernas stats- och regeringschefer i juli 2019 valde honom till Europeiska rådets ordförande. Det viktigaste punkterna på agendan var EU:s fleråriga budgetram 2021–2027, klimatförändringarna samt Brexit. Nedan följer en sammanfattning av toppmötet.

Publicerad: 13 januari, 2020Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Finansieringsläget för EU-projekt i Skåne

Vi närmar oss sluttampen på nuvarande programperiod 2014-2020 och går därmed också in i slutfasen på den finansiering av projektverksamhet som knyts till Skåne. Här samlar vi en översikt av aktuella finansieringsmöjligheter inom Skånes Struktur och Investeringsfonder (ESIF).

Publicerad: 13 december, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

En europeisk grön giv

En av den nya kommissions-ordföranden Ursula von der Leyen viktigaste politiska prioriteringar är miljön och klimatförändringar för hennes mandatperiod.

Publicerad: 13 december, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

Finska ordförandeskapets förslag till långtidsbudget

Den 2 december presenterade det finska ordförandeskapet sitt förslag till kommande långtidsbudgeten 2021-2027. Klimatåtgärder, forskning och innovation samt migration är några av de områden som ordförandeskapet satsar på i budgetförslaget. Förslaget kommer att förhandlas under det Europeiska rådets möte den 12-13 december.

Publicerad: 13 december, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

Seminarium om hållbara städer

Den 4 december anordnade sydsvenska aktörer ett seminarium om hållbara städer i Bryssel.

Publicerad: 13 december, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

Månadens EU-projekt: CoordiNet

I månadens EU-projekt har vi pratat med Svenska kraftnät, en av tre svenska huvudpartner i det Horisont 2020-finansierade projektet CoordiNet. Projektet som drog i gång i januari 2019 syftar till smartare och mer flexibel användning av dagens elnät. Genom CoordiNet hoppas man finna lösningar på den effektbrist som finns på olika platser i det europeiska elnätet, för att sedan utforma strukturen för en gemensam paneuropeisk samordningsplattform. Projektkonsortiet består av totalt 23 aktörer från tre EU-medlemsländer och förväntas pågå fram till och med den 30 juni 2022.

Publicerad: 11 december, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer