Nyheter

Interreg ÖKS – samtliga insatsområden hålls öppna för utlysning 2019:2

Klart utgångsläge inför höstens ansökningsrunda. Alla insatsområden hålls öppna, liksom möjligheterna att söka projekt oavsett geografiskt område. Däremot är det få medel kvar inom insatsområde Innovation och i potten för norska IR-medel. Så ser förutsättningarna ut inför höstens ansökningsomgång.

Publicerad: 20 juni, 2019Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Ny chans att söka bidrag genom Erasmus+ mobilitet

Nu finns en ny möjlighet att söka bidrag för kompetensutveckling för personal inom skolsektorn och yrkesutbildning samt för arbetsplatsbelagt lärande utomlands. UHR öppnar under sommaren en extra ansökningsomgång för Erasmus+ mobilitet skola samt yrkesutbildning med sista ansökningsdag den 1 oktober 2019.

Publicerad: 18 juni, 2019Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Skånsk utveckling med FoUI och EU som verktyg

Under måndagen den 27 maj så anordnades en gemensam nätverksträff för Kommunförbundet Skånes Brysselnätverk, och Kommunförbundet Skånes nätverk för FoUI-frågor. Stort fokus låg på Skånes framtid och vilka utmaningar och möjligheter som finns för Skåne som region.

Publicerad: 28 maj, 2019Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Skånskt och svenskt deltagande i Horisont 2020.

Vinnova har nyligen publicerat sin årsbok om deltagandet i horisont 2020. Sverige har hittills varit framgångsrika inom programmet då vi placerar oss högt upp på listan över länder som beviljats mest pengar från programmet.

Publicerad: 24 maj, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

Nya regler angående plastartiklar

Under veckan fattade det Europiska rådet ett slutligt beslut om plastartiklar för engångsbruk. Syftet med de nya reglerna är att begränsa och minska de plastartiklar för engångsbruk som oftast är de som spolas upp på våra stränder och kastas i våra hav.

Publicerad: 24 maj, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

EU:s stats och regeringschefer enades om Sibiuförklaringen

Under det europeiska rådets toppmöte den 9 maj enades EU:s stats och regeringschefer om Sibiuförklaringen vilket består av tio åtaganden vilka ska styra EU-institutionernas arbete under den kommande mandatperioden. Förklaringen slår bland annat fast att EU-samarbetet ska bli starkare, man ska värna om demokratin och man ska stå enat i en orolig omvärld.

EU-kommissionens mandatperiod är utvärderad

European Parliamentary Research Service har nyligen publicerat sin utvärdering av EU-kommissionens mandatperiod. Rapportens slutsatser är blandade då kommissionen har lyckats i vissa frågor men även varit handlingsförlamade i andra. Rapporten lyfter även in de många kriser som kommissionen tvingats förhålla sig till, vilket påverkat deras mandatperiod.

Här kan du följa opinionsmätningarna i Europa

Inför det stundande Europaparlamentsvalet har nyhetssajten Politico sammanställt en prognos över hur EU-parlamentet kan se ut efter valen 23–26 maj. Politico räknar samman varje enskilt lands opinionsundersökning som rör EU-valet vilket ger en prognos över vilka parlamentsledamöter som varje enskilt land väljer. Prognosen uppdateras löpande beroende på vilka opinionsmätningar som kommer in.

Den fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen har släppts

Nyligen publicerades den fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen. Rapporten beskriver rådande trender i energiunionen, såsom utsläpp av växthusgaser och en ökad användning av förnybar energi. Utvecklingen av EU:s handelsmarknad för utsläpp, arbetet med luftkvalité och investeringsnivåer i forskning och innovation tas också upp.

Europaforum Hässleholm och Mitt Europa 2019

Kommunförbundet Skåne deltog som medarrangörer och paneldeltagare under Europaforum Hässleholm och Mitt Europa 2019. Under veckan hölls det seminarier, debatter och panelsamtal vilket avslutades med ett gemensamt firande av Europadagen 2019.