Månadens EU-projekt: Sluta skjut

För att komma till bukt med de dödliga skjutningarna i Malmö har flera myndigheter gått samman i projektet Sluta skjut vilket har som mål att minska det dödliga våldet i Malmö. Projektet bygger på den beprövade metoden GVI (Gruppvåldsintervention) och har fått ekonomiskt stöd av den Europeiska fonden för inre säkerhet.

 

Gruppvåldsintervention eller GVI är en amerikansk metod som bygger på att polis, kriminalvården och socialtjänsten koordinerar sina insatser mot våldsamma gäng eller grupper. Metoden har varit framgångsrik i flera amerikanska städer där antalet dödskjutningar har sjunkit. Det unika med metoden är inte själva arbetet som varje myndighet utför, utan det unika är att myndigheternas insatser är koordinerade och riktade mot grupper eller gäng.

Sluta skjut är ett pilotprojekt där BRÅ, Kriminalvården, Polisen, Malmö Stad och delar av civilsamhället har prövat GVI-metoden i Malmö. Själva grundtanken är att använda grupptryck som metod för att förhindra att kriminella grupper utövar våldsbrott såsom skjutningar. När en skjutning sker så kommer polisen sätta press på hela gruppens tillvaro. Exempelvis kan polisen göra husrannsakningar hemma hos alla gruppmedlemmar, vilket skulle göra att alla medlemmar pressas om en person begår ett våldsbrott. Samtidigt skall kommunen och kriminalvården stå redo att hjälpa de gängmedlemmar som vill bryta med sin kriminella verksamhet. Genom att alla myndigheter samverkar så kan man på detta sätt etablera det grupptryck som kommer få kriminella grupper att avstå ifrån fler våldsbrott.

Pilotprojektet har testats under 2018 och kommer under 2019 att börja om i sin process. Målet med projektet är att skjutningarna ska minska, och om detta pilotprojekt blir framgångsrikt kan det även testas i andra städer. En viktig aspekt att komma ihåg med detta projekt är att det förväntas visa resultat över längre tid, och inte kunna mätas över enstaka år. I amerikanska städer har metoden inte kunnat visa resultat förrän fem år senare. Orsaken är att det tar tid för myndigheterna att hitta sitt samarbete och kunna kartlägga grupperingarna. Projektet har fått finansieringsstöd från Fonden för inre säkerhet, vilket är en EU-fond som vänder sig till polis eller gränsmyndigheter.

Kommunförbundet Skåne träffade projektet i sin satsning “Månadens EU-projekt”, i filmen så berättar medverkande mer om sitt arbete.

För mer info sluta skjut se Malmö Stads hemsida

Mer information om Fonden för inre säkerhet hittar du här

Publicerad:

Skriv en kommentar