Månadens EU-projekt: Biogas 2020

En stor del av resan mot ett hållbart samhälle är alternativa och fossilfria drivmedel. Den här månaden träffar vi Desirée Grahn som via Biogas Syd deltar i projektet Biogas 2020. Denna artikel är en del av Kommunförbundet Skånes artikelserie ”Månadens EU-projekt”, en serie om de EU-projekt som vi på Kommunförbundet Skåne är involverade i.

För att övergå till ett fossilfritt och hållbart samhälle behövs nya energikällor och drivmedel. Biogas är en förnybar gas, som framställs av organiskt nedbrytbart material, såsom matavfall, slam från reningsverk eller biomassa. Fördelarna med biogas, förutom att biogasfordon är näst intill koldioxidneutrala, är att det framställs av annars outnyttjat avfall och att det ger återföring av näringsämnen till åkermark och skapar på så vis ett kretslopp. Sverige har länge varit i framkant både i produktion och användandet av biogas.

För att öka dialogen, samarbetet och knyta ihop svenska, danska och norska intressen i att utveckla biogasen så skapades samverkansprojektet Biogas2020, med Innovatum som leadpart. Biogas 2020 är ett treårigt finansierat av Interreg Öresund Kattegat Skagerrak, och i projektet deltar ett trettiotal partners från Sverige, Danmark och Norge. Desirée Grahn är verksamhetsledare på Biogas Syd och är en av partnerna som deltar i projektet. Tillsammans arbetar de för att skapa en skandinavisk biogasplattform, för att utveckla produktionen av biogas, öka tillgången och efterfrågan på biogasproduktion och fånga upp senaste nytt och den senaste utvecklingen gällande biogas och biogasproduktion.

 

– Innan projektet hade vi inte så mycket kontakt med varken de danska eller norska aktörerna, det har varit väldigt nyttigt att förstå hur de andra skandinaviska länderna arbetar med biogas, säger Desirée. Även om svensk biogas är förhållandevis välutbyggt finns det mycket att lära och mycket att vinna från ökad samverkan med de andra aktörerna i de skandinaviska länderna. Sverige ligger i vissa avseenden steget före, men i vissa avseenden har vi mycket kvar att lära.

Biogas Syd i Biogas 2020

Projektet är uppbyggt i flera olika arbetspaket. Biogas Syd är ansvariga för delaktiviteten omvärldsbevakning, där de senaste nyheterna inom biogasutvecklingen som är relevanta för projektet fångas upp. Det handlar om allt ifrån politik och forskning till användning och produktion. De har även fått uppdraget att sy ihop den skandinaviska biogasplattformen – för att knyta ihop aktörerna för fortsatt nätverkande efter projektets slut.
– Vi har en spindeln-i-nätet-funktion där vi kopplar ihop de aktörer som arbetar med liknande frågor.

I projektplaneringsperioden var det mycket uppståndelse kring projektet i biogassfären, och intresset var stort bland intressenterna.
– VI har tidigare mycket erfarenhet kring EU-projekt, så för oss var det en självklarhet att vi ville vara med.
Då intresset blev stort utvecklade sig det hela till ett omfattande projekt med många olika aktörer. Många ville vara med och göra olika saker som ryms under projektparaplyet.
– Det händer väldigt spännande saker hela tiden inom projektets ramar.

Utmaningar med stora internationella projekt

Kommunikationen inom projektet görs på projektdeltagarnas modersmål, vilket var en ny erfarenhet för Biogas Syd. I tidigare internationella projekt har kommunikationen skötts på engelska – men det har varit väldigt lärorikt att tala sitt modersmål med de andra nordiska aktörerna.
– Man tror att vi egentligen är ganska lika, men vi lärde oss rätt snabbt att det finns en ganska stor skillnad mellan de nordiska länderna i hur man tar beslut, och var besluten tas.
På grund av deltagarnas olikheter och på grund av projektets storlek har det varit viktigt att bygga upp en bra struktur i början – så att arbetet går smidigt och så att rapporteringen till programmet följer programmets riktlinjer.

Inom projektet ingår det att anordna tre skandinaviska biogaskonferenser. Konferensen är inte enbart för projektdeltagarna – utan alla biogasintressenter i regionen deltar. Hittills har två konferenser anordnats, en i Sverige och en i Danmark. Under den senaste konferensen under 2017 i Skive, Danmark deltog över 500 personer. I samband med konferenserna brukar även alla projektmedarbetare ha en storträff, med närmre 100 personer närvarande.

Innovatums VD öppnar den första skandinaviska biogaskonferensen i Trollhättan. Foto: Andreas Olsson

Den största framgången för projektet är att länderna har knutits ihop på ett bättre sätt. Även om projektet är väldigt stort så lyckas alla dra åt samma håll och genomföra sina åtaganden. Alla delprojekt som genomförts i de olika arbetsprogrammen har verkligen hjälpt utvecklingen framåt. Projektet har följeforskare som utvärderar deras arbete, vilka ser projektet som lyckat och att deltagarna finner det betydelsefullt. Det är en stor vinst att samla viktiga aktörer inom skandinavisk biogas och att få dom att dra åt samma håll.

Under sommaren 2018 löper tiden för projektet ut. Den skandinaviska biogasplattformen kommer leva vidare efter att projektet är slut, och kontakterna som knutits under projektets gång kommer att finnas kvar.
– Det är ett väldigt stort värde att ha ett välfungerande nätverk mellan biogasaktörerna då marknaden är så pass liten.
Mellan den 25-26 april 2018 kommer projektet ha sin avslutande konferens i Fredrikstad, Norge.

För mer information om projektet, se Biogas 2020:s hemsida eller kontakta:
Desirée Grahn
Verksamhetsledare
Tel: 072-885 4923
E-post: desiree.grahn@kfsk.se

Publicerad:

Skriv en kommentar