Event och konferenser

Här tipsar vi om EU-relaterade konferenser och event som anordnas av externa organisationer, vilka kan vara av särskilt intresse för de skånska kommunernas EU-arbete. Vi ger tips om konferenser som anordnas både inom och utanför Sverige. Det kan förekomma en avgift för vissa av dessa events men det står i beskrivningen för respektive event.

 

Horisont 2020 – informationsvecka och brokerage-event kring den andra samhälleliga utmaningen

Den 14–17 november anordnas en vecka med information och brokerage-event kring arbetsprogrammet 2018–2020 för den andra samhälleliga utmaningen (SC2) ”Livsmedelstrygghet, hållbart jord- & skogsbruk, marin-, maritim, insjöforskning & bioekonomi”. Den sedvanliga informationsdagen och brokerage-eventet kompletteras detta år med två högnivåevent med fokus på spridning och policy, samt en bioekonomi village som ska sprida information om SC2 projekt och initiativ. Bryssel

Individual project consultation

Den 15 november ges individuella projektkonsultationer inom Södra Östersjöprogrammet, i Malmö. Det är en möjlighet för svenska projektaktörer att träffa handläggare från sekretariatet i Gdansk och få rådgivning kring sin projektidé inför call 5 som öppnar den 13 november och stänger 15 december. Region Skånes lokaler på Dockplatsen 26 i Malmö.

Decarbonising transport: smart mobility innovation for sustainable cities

Den 15 november 2017. Innovationskonferens som utforskar smarta strategier för att minska utsläppen från den europeiska transportsektorn. Diskussionen syftar att ge praktiska rekommendationer till Europeisk nivå. Bryssel.

Internationellt samarbete för dig som vuxenutbildare

Den 16 november 2017. Ett informationsmöte för dig som arbetar med vuxnas lärande och yrkesutbildning för vuxna. Arrangeras av Universitets- och högskolerådet, som presenterar praktisk information om vad som kan göras inom de olika internationella programmen för vuxenutbildning. Stockholm.

Inspirationskonferens för en koldioxidsnål framtid

Den 16-17 november anordnas en lunch-till-lunchkonferens med fokus på inspiration i områdena klimat, energi och transport. Interreg ÖKS, Klimatsynk, Tillväxtverket och Energimyndigheten anordnar ett event där 12 olika projekt presenterar sina lösningar inom transport och energiområdet klimatmässiga utmaningar. Sista anmälningsdag är den 25 oktober. Köpenhamn.

Broadband Days 2017

20-21 november 2017. Tvådagarsevent med fokus på bredbandsutveckling som arrangeras av EU-kommissionen. Under eventet kommer European Network of Broadband Competence Office att lanseras, samtidigt som nya digitaliseringssatsningar kommer att synas.

Save the date: ERRIN Brokerage week

20 november 2017. ERRIN (European Regions Research & Innovation Network) anordnar veckan som berör arbetsprogrammen 2018-2020 för energi, ICT, smarta städer, transport samt utomeuropeiska länders deltagande inom Horisont2020. Under veckan kommer det även att vara möjligt för deltagarna att utbyta idéer och skapa nya kontakter för framtida projekt eller konsortium. Anmälan öppnar inom kort. Bryssel.

ERRIN Project Development Week

20-24 november 2017. ERRIN (European Regions Research & Innovation Network) arrangerar ett event för att underlätta utvecklingen av de sista arbetsprogrammen för Horisont 2020. Bryssel.

Save the Date: European Vocational Skills Week

20-24 november 2017 anordnas årets europeiska vecka för yrkesskicklighet. Med temat för veckan, Discover Your Talent, ska människor inspireras till att utveckla sin potential inom yrkesutbildningar – genom alla livets stadier! Under veckan kommer även mobilitet av yrkesutbildade att belysas så väl som behovet av att anpassa utbildningarna efter de färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det finns även möjlighet för företrädare för yrkesutbildningar och företag att mötas. Program och anmälan kommer. Bryssel.

Smart Little Village

22-23 november 2017. Smart Little Village är ett inspirationsforum och en kunskapsplattform där du får möjlighet till kunskap och utbyte av erfarenheter och idéer från lokala och internationella projekt. Regionala, nationella och internationella talare delar med sig av sina erfarenheter. URBACT berättar om den pågående utlysningen för överföringsnätverk (Transfer networks). Delta i en aktiv mötesplats med fokus på de mindre kommunerna och hur kommuner av olika storlek kan samverka för att stärka en region. Skurup.

EU-finansiering för energi- och klimatprojekt

23 november 2017. Det finns stora möjligheter att söka EU-finansiering för att växla upp det skånska arbetet med förnybar energi , smarta städer och energieffektiva bostäder, lokaler och transporter. Energikontoret Skåne bjuder nu in till ett seminarium där vi sätter fokus på Horisont 2020s program för Ren, säker och effektiv energi, Regionalfonden Skåne-Blekinge och Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak. Under 2018 och framåt kommer det att publiceras ett stort antal utlysningar och det är mycket pengar kvar att dela ut! Lund.

European Innovation Summit Week

27 november – 1 december 2017. 2017 är ett viktigt år för det framtida innovationer i EU och förberedelserna för den framtida långtidsbudgeten. Under veckan kommer reflektioner ske kring bättre arbete kan göras med mer intelligent nyttjande av resurser och kunskap. Samtidigt kommer diskussioner hållas om lösningar på de mest aktuella utmaningarna. Bryssel.

National Information Day on ICT-Health in Horizon 2020

30 november 2017. Vinnova bjuder in till en informationsträff om finansieringsmöjligheter under 2018-2020 med fokus på korsningen mellan informations- och kommunikationsteknologi (ICT) och livsvetenskap och sjukvårdsforskning inom Horizon 2020. På informationsträffen medverkar representanter från kommissionen och nationella kontaktpunkter för ICT och hälsa. Eventet kommer även streamas på Vinnovas hemsida. Stockholm.

Informationsdag Horizon 2020 – ‘Health, demographic change and wellbeing’

8 december 2017. Arbetsprogrammet till Horizon 2020 Health, demographic change and well being presenteras tillsammans med praktisk information om ämnena, deadlines och ansökningsprocessen. Bryssel.

Ny som ledare – 2 dagars kurs

11 december 2017. Utbildningen innehåller konkreta verktyg och tips för hur du kan ta dig an din nya ledarroll, oavsett om du är chef, teamledare, arbetsledare, projektledare eller annan form av ledarroll i offentlig verksamhet. Du får lära dig grunderna i kommunikation och hur du leder olika personlighetstyper. Du får också grundläggande kunskaper i ett coachande förhållningssätt, konflikthantering, feedback, delegering och hur du arbetar med motivation. Likaså får du insikt i ledarskapet uppgift och hur du kan utveckla såväl ditt ledarskap som gruppen du leder.

EU-PROJEKT 3.0 – optimal användning av EU-finansiering

12 december 2017. Kommuner och regioner förbättrar kontinuerligt sin användning av EU-projekt som ett verktyg i utvecklingsarbetet. Hur tar vi nästa steg för att använda EU-finansiering optimalt? Kan EU-projekt bli en del av den kommunala utvecklingsvardagen?  Kursen har som målsättning att höja kvaliteten på arbetet med EU-projekt ytterligare en nivå.

Horizon 2020 Transport info day

13 december 2017. Informationsdag om arbetsprogrammet för Horizon 2020 Smart, green and integrated transport med fokus på finansieringsmöjligheter under 2018. Bryssel.

Bioeconomy Investment Summit

14-15 december 2017. Över 30 internationella talare kommer under konferensen dela sin syn på hur ekonomin och ekologin kan föras samman. Talarna kommer fokusera på vilka investeringar som krävs för att nå en hållbar framtid och visa på de stora investeringsmöjligheterna som finns för en rad olika branscher och aktörer. Anmälan öppnar till hösten. Helsingfors, Finland.

The 2nd International workshop on Modelling of Physical, Economic and Social Systems for Resilience Assessment

14-16 december 2017. EU-kommissionens Joint Research Center (JRC), amerikanska handelsdepartementet och Colorado State University anordnar tillsammans en workshop kring motståndskraft/resiliens (från engelska resilience). Till följd av ökad oro kring konsekvenserna av störningar i infrastruktur, sociala, ekonomiska och politiska institutioner samt individuella chocker har intresset för resiliens ökat. Under workshopen kommer forskare och beslutsfattare samlas för att utveckla bättre policys och praxis för att öka motståndskraften inom en rad olika områden. Bryssel.

World Sustainable Energy Days

28 februari – 2 mars 2018. Tredagarsevent med flera konferenser som behandlar energieffektivitet och förnybar energi, och hur övergången till ren energi kan generera ekonomisk tillväxt. Wels, Österrike.

#EUGreenWeek

21-25 maj 2018. Under en vecka ska EU Green Week utforska möjligheterna hur EU kan bidra till att städer blir bättre att leva och arbeta i. EU Green Week 2018 kommer även innefatta events över hela Europa under de fem dagarna, tillsammans med en högnivåskonferens i Bryssel mellan den 22-24 maj.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Alma Sandberg