Event och konferenser

Här tipsar vi om EU-relaterade konferenser och event som anordnas av externa organisationer, vilka kan vara av särskilt intresse för de skånska kommunernas EU-arbete. Vi ger tips om konferenser som anordnas både inom och utanför Sverige. Det kan förekomma en avgift för vissa av dessa events men det står i beskrivningen för respektive event.

Webinarium och Q&A om Interreg Europe’s tredje utlysningsomgång

Förbereder du en ansökan till Interreg Europe’s tredje utlysningsomgång? Under maj-juni bjuder Interreg Europe in till ett antal webinarium där det ges möjlighet att ställa och få svar på frågor kring utlysningen.

  • 19 maj: Q&A om Politisk relevans
  • 2 juni: Q&A om ansökningskrav
  • 9 juni: Q&A om onlinesystemet iOLF
  • 16 juni: Q&A
  • 23 juni: Q&A om ansökningskrav

Föranmälan krävs och görs via länken ovan. Programansvariga ser gärna att frågor skickas in till dem i förhand, men det kommer även vara möjligt att ställa frågor under webinariet.

EU Green Week

29 maj – 2 juni 2017. Årets tema är ”Gröna jobb för en grönare framtid”, där fokus kommer att ligga på gröna jobb och grön kompetens. I samband med EU Green Week kommer även sidoevent att arrangeras runt om i Europa och det kommer vara möjligt att delta via sociala medier och andra online-baserade aktiviteter. Bland annat arrangeras ett informationsseminarium för årets utlysningar inom LIFE-programmet. Bryssel.

Informationsdagar om havs- och fiskeriprogrammet

1-2 juni 2017 arrangerar Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket informationsdagar om havs- och fiskeriprogrammet. Träffen anordnas för att informera om de möjligheter som finns i programmet. Informationsdagarna innefattar studiebesök till en fiskodling, praktiska exempel kring vattenbruk samt information om havs- och fiskeriprogrammet ur olika synvinklar. Anmälan och program återfinns via länken ovan. Europahuset, Stockholm.

Konferens: Smart Regions 2.0

1-2 juni 2017 (sista anmälningsdag 19 maj). Regional forskning- och innovationsstrategier för smart specialisering är en del av samanhållningspolitiken i EU:s nuvarande budgetperioden 2014-2020. Under konferensen kommer goda exempel att fångas upp och det kommer finnas möjlighet till erfarenhetsutbyte kring att arbeta med smart specialisering. Det kommer även ske diskussioner som kommer att bidra till diskussionen kring den framtida samanhållningspolitiken efter 2020 med särskild inriktning på regional utveckling och innovation. Helsingfors.

Public session on the United Nations World Water Development Report 2017

6 juni 2017. Vattenutskottet i Europaparlamentet presenterar FN:s nya vattenrapport Wastewater: The Untapped Resource tillsammans med UNESCO:s World Water Assessment Programme. Rapporten visar på hur bättre hantering av avloppsvatten kan generera sociala, miljömässiga samt ekonomiska fördelar. Förutom att presentera huvuddragen i rapporten kommer inbjudna talare beröra frågan kring avloppsvattenhantering. Anmälan görs här. Bryssel.

Grundkurs i EU-kunskap

8 juni 2017. Europa Direkt Hässleholm och Europaforum Hässleholm bjuder in till en kvällskurs om centrala delar av EU. Kursen ger dig en grundläggande kunskap kring Europeiska unionens framväxt, uppbyggnad och om hur EU påverkar din vardag. Anmälan sker via länken ovan. Kursen kommer även ges den 14 augusti. Hässleholm.

Let’s Act! – Konferens om framtiden för alternativa drivmedel

8 juni 2017 arrangerar GREAT (Green Regions with Alternative Fules for Transport) en konferens om den nuvarande situationen för alternativa drivmedel och hur vi alla kan arbeta för att påskynda utvecklingen. Tekniska innovationer, framgångsrikt policyarbete, hållbara verksamheter och att förändra konsumenters beteende är några av samtalspunkterna på dagordningen. Anmälan sker här. Köpenhamn.

Workshop – Strategisk kompetensförsörjning

12 juni 2017. Matchning och kompetensförsörjning är en allt viktigare framtidsfråga. Samtidigt som arbetslösheten är hög i utsatta grupper är den rekordlåg i andra. Många företag och arbetsgivare har svårt att rekrytera rätt kompetens och det är en ojämn könsfördelning på arbetsmarknaden. Syftet med workshopen är att formulera mål, arbetssätt och upplägg för det som är viktigt inom kompetensförsörjningsområdet de kommande åren. Workshopen arrangeras av region Blekinge men aktörer från andra geografier är välkomna att delta. Ronneby.

När kulturen är resans mål – en konferens om kulturturism

13 juni 2017. Region Skåne, Region Blekinge och Lunds Universitet bjuder in till en spridningskonferens inom temat kulturturism. Konferensen avslutar utbildningsserien ”När kulturen är resans mål” och vill sprida goda exempel från det gånga året samt ge deltagarna nya kontaktytor och redskap inom kulturella och kreativa näringar. Målgrupp är främst politiker och tjänstemän i södra Sverige med kommunalt ansvar kultur-, näringslivs- och turismutveckling. Lund.

Informationsmöte med EU-revisionen om administration av Horisont 2020-projekt

13 juni 2017 (sista anmälningsdag 6 juni). EU-kommissionens revisionsenhet anordnar en informationsdag för verksamheter och deltagare i Horisont2020-projekt kring hur de vill att projekt ekonomin administreras. De kommer att bland annat presentera principer för stödberättigade kostnader, beräkning av personalkostnader, dokumentationskrav, hantering av underleverantörer med mera. Under dagen kommer revisionsenheten även ge ett antal goda råd till projektdeltagare. Program och anmälan finns via länken ovan. Köpenhamn.

Forum om EU-strategin för Östersjön

13-14 juni 2017 (sista anmälningsdag 26 maj). Det åttonde strategiforumet om EU-strategin för Östersjöområdet har temat Connectivity för att belysa nödvändigheten med ökad kontakt inom östersjöområdet. Under forumet finns det möjlighet till erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontakter. Forumet samlar runt 800 representanter från regeringar, internationella organisationer, NGOs, lokala och regionala myndigheter samt näringslivet. Berlin, Tyskland.

Water innovation Europe 2017

(Avgift) 14-15 juni arrangerar Water Supply and Sanitation Technology Platform (WssPT) årets Water Innovation Europe-konferens. Årets tema är ”Värdet av vatten: Fallet för innovation och investeringar i vatten”. Konferensen vill visa att genom att arbeta proaktivt med vattenutmaningar kan arbetstillfällen och goda investeringsmöjligheter skapas inom och utanför Europa. Anmälan  är nu öppen. Bryssel.

Informationsmöte om utlysningar inom stöd till samarbete på landsbygden

Länsstyrelsen Skåne utlyser just nu pengar till samarbete för korta livsmedelskedjor och lokala marknader samt till samarbete för nya jobb på landsbygden. De bjuder in till informationsmöten i Kristianstad och Malmö för att berätta mer om utlysningarna. Anmälan sker via respektive länk här nedan.

19 juni 2017. Länsstyrelsen i Kristianstad. Anmälan sker här.

21 juni 2017. Länsstyrelsen i Malmö. Anmälan sker här.

Interreg ÖKS: Inspirationsseminarium

20 juni 2017 (sista anmälningsdag 2 juni). Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg ÖKS) anordnar ett inspirationsseminarium kring möjligheterna att söka EU-finansiering från Interreg ÖKS och Europeiska Socialfonden till projekt med fokus på ökad sysselsättning för personer med utländsk bakgrund. Det kommer finnas möjlighet till inspiration och individuell rådgivning kring projektidéer samt mingel med svenska och danska aktörer. Helsingborg.

Sustainable Energy Week

20-22 juni 2017. Under Sustainable Energy Week kommer goda exempel och innovativa idéer för hållbar energi att presenteras. Policy utvecklingen inom området kommer att debatteras och priser till enastående projekt kommer att delas ut. Veckan är en mötesarena mellan EU-kommissionen och intressenter så som offentliga myndigheter, företag, civilsamhället, med flera. Anmälan är nu öppen. Bryssel.

Nordsjökonferens 2017

29-30 juni 2017 arrangeras den årliga konferensen för Nordsjöprogrammet. Årets tema är Sustainable Growth Corridors for the Region. Huvudsakligt fokus kommer att vara hur förbindelser mellan människor, organisationer, städer och regioner i Nordsjöregionen kan skapa smartare regioner och hållbar tillväxt. Konferensen är ett bra tillfälle att knyta goda kontakter inför framtida projekt. Göttingen, Tyskland.

Grundkurs i EU-kunskap

14 augusti 2017. Europa Direkt Hässleholm och Europaforum Hässleholm bjuder in till en kvällskurs om centrala delar av EU. Kursen ger dig en grundläggande kunskap kring Europeiska unionens framväxt, uppbyggnad och om hur EU påverkar din vardag. Anmälan öppnar den 1 juli och sker via länken ovan. Kursen ges även den 8 juni. Hässleholm.

Save the date: Europaforum Hässleholm 2017

28-31 augusti 2017. Europaforum Hässleholm har i  år huvudtemat Post Brexit – Hur vill Sverige att det nya Europa utformas?. Under forumet kommer seminarium och diskussioner att arrangeras. Deltar gör bland andra Sveriges justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), för att under ett seminarium diskutera aktuella frågor kring framtidens asylsystem. Anmälan öppnar den 15 juni. Hässleholm.

Save the date: Södra Östersjöprogrammet GreenTech 2017

12 september 2017. Södra Östersjöprogrammets årliga GreenTech-event kommer innehålla spännande diskussioner, GreenTech innovationer samt information kring finansieringsmöjligheter inom Interreg och Horisont2020. Mer information kommer. Danmark.

European Week of Sport

23-30 september 2017. Under en vecka i september arrangeras det en rad olika sportevenemang runt om i Europa i sambans med European Week of Sport. Syftet är att främja ett aktivt liv genom att fokusera på gräsrotsinitiativ som skapar möjligheter för rörelse och aktivitet hos alla generation i hela Europa. Hitta närmsta event via länken ovan.

European Week of Regions and Cities

Den 9-12 oktober 2017 arrangeras för 15:e året i rad en vecka för europeiska regioner och städer. Årets tema är Regioner och städer arbetar för en bättre framtid och under veckan arrangeras workshops, debatter och nätverksaktiviteter. Information om programmet, temaområden samt sidoevent finns här. Anmälan till eventet öppnar i juli 2017. Bryssel.

2017 Annual EU Innovation Procurement Event

17-18 oktober 2017 The 3rd Major eafip Event, Tallin.

Konferens om Social innovation – Research and Policy of the Future: towards a comprehensive innovation policy

24-25 oktober 2017. Under konferensen kommer sociala uppfinnare, akademiker och politiker att samlas för att diskutera bland annat metoder och goda exempel som skapar socialförändring, resurser och medel som gör innovationsprocessen effektiv samt jämföra internationella social innovations praxis, policys och forskning. Bryssel.

Nantes Creative Generations Forum

25-28 oktober 2017 (sista anmälningsdag 1 juni). Nantes Creative Generations (NCG) är ett forum för europeiska ungdomar mellan 18-30 år som anordnas av Nantes stad och region samt lokala NGOs. Under forumet samlas unga från olika delar av Europa som är engagerade i innovativa projekt eller initiativ som stärker tanken kring medborgarskap och samlevnad. Syftet är att dela erfarenheter, skapa nya kontakter och generera nya idéer. Transport, boende och matkostnader för två deltagare per representerat projekt betalas av Nantes Métropole. Nantes, Frankrike.

Save the Date: European Vocational Skills Week

20-24 november 2017 anordnas årets europeiska vecka för yrkesskicklighet. Med temat för veckan, Discover Your Talent, ska människor inspireras till att utveckla sin potential inom yrkesutbildningar – genom alla livets stadier! Under veckan kommer även mobilitet av yrkesutbildade att belysas så väl som behovet av att anpassa utbildningarna efter de färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det finns även möjlighet för företrädare för yrkesutbildningar och företag att mötas. Program och anmälan kommer. Bryssel.

Save the date: Horisont 2020 – informationsdag och Brokerage-event

8-9 november 2017. EU-kommissionen bjuder in till en informations- och nätverksevent kring Horisont 2020 med ett särskilt fokus på den femte utmaningen Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials”. Anmälan öppnar i juli. Eventet kommer att webstreamas. Bryssel.

Save the date: ERRIN Brokerage week

Start: 20 november 2017. ERRIN (European Regions Research & Innovation Network) anordnar veckan som berör arbetsprogrammen 2018-2020 för energi, ICT, smarta städer, transport samt utomeuropeiska länders deltagande inom Horisont2020. Under veckan kommer det även att vara möjligt för deltagarna att utbyta idéer och skapa nya kontakter för framtida projekt eller konsortium. Anmälan öppnar inom kort. Bryssel.

Bioeconomy Investment Summit

14-15 december 2017. Över 30 internationella talare kommer under konferensen dela sin syn på hur ekonomin och ekologin kan föras samman. Talarna kommer fokusera på vilka investeringar som krävs för att nå en hållbar framtid och visa på de stora investeringsmöjligheterna som finns för en rad olika branscher och aktörer. Anmälan öppnar till hösten. Helsingfors, Finland.

The 2nd International workshop on Modelling of Physical, Economic and Social Systems for Resilience Assessment

14-16 december 2017. EU-kommissionens Joint Research Center (JRC), amerikanska handelsdepartementet och Colorado State University anordnar tillsammans en workshop kring motståndskraft/resiliens (från engelska resilience). Till följd av ökad oro kring konsekvenserna av störningar i infrastruktur, sociala, ekonomiska och politiska institutioner samt individuella chocker har intresset för resiliens ökat. Under workshopen kommer forskare och beslutsfattare samlas för att utveckla bättre policys och praxis för att öka motståndskraften inom en rad olika områden. Bryssel.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Johanna Haward