Event & Konferenser

Här tipsar vi om kommande kurser, konferenser och event, vilka kan vara av särskilt intresse för de skånska kommunernas EU-arbete. Vi ger tips om konferenser som anordnas både inom och utanför Sverige. Det kan förekomma en avgift för vissa av dessa events men det står i beskrivningen för respektive event.

Våra konferenser 

Kommunförbundet Skåne anordnar årligen flera kurser och konferenser med en rad olika teman och inriktningar. Vi som arbetar med EU-relaterade frågor erbjuder löpande kurser och konferenser om Skåne i Europa och Europa i Skåne.

Mer information om Kommunförbundet Skånes utbud och aktuella evenemang hittar ni via vår kurs- och konferenssida

Save the date: EU-dagen 2020 – om smart och hållbar utveckling, 20 november, Lund

Fredagen den 20 november arrangeras en EU-dag i Lund med syfte att skapa engagemang om EU:s
satsningar på en digital agenda, grön giv, klimatneutrala städer och motståndskraftiga samhällen.

Under EU-dagen vill vi förmedla kunskap om hur arbetet med dessa frågor kan bidra till att göra
svenskt näringsliv och forskning än mer konkurrenskraftiga och attraktiva i Europa och globalt.

Vem?
EU-dagen vänder sig till forskare, beslutsfattare inom näringsliv, akademin samt offentlig sektor.
Föreläsningarna hålls på engelska.

Boka redan nu
Den 20 november klockan 9–16 med efterföljande mingel klockan 16–18 i Universitetshuset i Lund.

Mer information och anmälan kommer

Senast uppdaterad: