Sysselsättning och Utbildning

Här publiceras aktuella utlysningar inom sysselsättning och utbildning.

ESF - Deadline 22 augusti 2019

Programområde 1, mål 1.2: Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande

Utlyst belopp: 12 miljoner kronor (medfinansieringsgrad 53 %)

Målgrupp: organisationer, företag, skolor och myndigheter.

Vem kan söka: Branschorganisationer, utbildningsanordnare och myndigheter med ansvar för utveckling av strukturer.

Programområde 2, mål 2.1 – Hållbara övergångar till arbete

Utlyst belopp: 60 miljoner kronor (medfinansieringsgrad 53 %)

Målgrupp:  Målgrupperna och deltagarna i projekten är kvinnor och män (15–64 år) som står långt från arbetsmarknaden och har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, är långtidsarbetslösa (mer än tolv månader), är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång till arbete, är nyanlända invandrare, är unga

Vem kan söka: Organisationer inom privat, offentlig och idéburen sektor.

Inriktning: Fokus ska vara att individen kommer i arbete, utbildning eller genom stegförflyttning närmar sig arbetsmarknaden. Detta med hjälp av att samarbetsformer mellan relevanta aktörer upprättas och/eller stärks utifrån innovativa och/eller beprövade metoder och arbetssätt.

Läs mer

Erasmus+ mobilitet skola eller yrkesutbildning DL 1 oktober 2019

Är du verksam inom skolsektorn – förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola – söker du Erasmus+ mobilitet skola.

Programmet ger personal möjlighet att delta på fortbildningskurser, konferenser, jobbskugga eller undervisa på en skola eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet.

Är du verksam inom området yrkesutbildning – gymnasium med yrkesinriktning, organisation verksam inom yrkesutbildning, vuxnas yrkeslärande och yrkesvägledning – söker du Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning.

Programmet ger personal möjlighet att jobbskugga eller undervisa och elever/studerande kan praktisera vid företag eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet.

Ansök senast 1 oktober

Sista ansökningsdag till Erasmus+ mobilitet skola och Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning är den 1 oktober 2019. Ansökan skickar du in senast klockan 12:00.

Ansökningsformulären beräknas öppna under senare delen av sommaren.

Stöd och råd inför ansökan

Kontakta oss gärna så ger vi dig stöd och mer information inför er ansökan.

Mer information hittar ni på hemsidan

Erasmus+ mobilitet skola: ka1skola@uhr.se

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning: ka1yrkes@uhr.se

Läs mer

Interreg ÖKS Insatsområde: Sysselsättning 9 aug - 13 sep 2019

Återstående budget: 5 miljoner euro

Ansökningsomgång 2019:2 är öppen den 9 augusti till den 13 september

Öresund-Kattegat-Skagerrak-området ska, genom samarbete, bli bättre på att ta tillvara potentialen hos de entreprenörer och den arbetskraft som finns i regionen. Om området även kan bli bättre på att integrera arbetsmarknaden genom att få bort gränshinder, så ökar möjligheterna för regionens näringsliv att utvecklas.

Insatsområdet ska stödja utvecklingen av företagsinkubatorer och investeringsstöd för egenföretagande, mikroföretag och nyföretagande.

Insatsområdet ska också främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet genom integrering av gränsöverskridande arbetsmarknader, inklusive gränsöverskridande rörlighet, gemensamma lokala sysselsättningsinitiativ, informations- och rådgivningstjänster samt gemensam utbildning.

Två specifika mål

Insatsområdet har två specifika mål;

  • att främja ökad antalet sysselsättning i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag
  • att öka antalet gränsarbetspendlare

Interreg Nordsjön, ansökningsomgång 11 öppen för Full Applications DL 11 okt 2019

Ansökningsomgång 11 är öppna för så kallade Full Applications – ansökningar som passerat steg 1 i ansökan (Expression of Interest) eller är en omarbetad version av en tidigare nekad ansökan. 

DL för ansökningar är den 11 oktober. 

Aktuellt område för sysselsättning:

Thinking Growth

Call 11 is open for project developers who have previously submitted an approved expression of interest or a full application that was rejected.

You may start putting together your application in the Online Monitoring System, and we highly recommend applicants to start on this as early as possible. You can save your draft work in the online monitoring system and continue anytime before submitting your application. 

Please note: Applicants who have received feedback on their expressions of interest are highly recommended to take this into acccount in designing their final application. 

The deadline for submitting full applications is 11 October 23:59 CET. We look forward to receiving the next batch of applications for innovative cooperation projects in the North Sea Region!

Läs mer

Senast uppdaterad: