Integration och migration

Här tipsar vi om aktuella utlysningar inom integration.

AMIF- utvecklingsprojekt inom integration och migrationsområdet- deadline 15 september 2019

AMIF är ett självklart val för migrationsutveckling!

Alla mål i Sveriges nationella program är öppna vid utlysningen. Det går att genomföra flera typer av aktiviteter för att möta programmets mål inom:

 • Asyl
 • Integration och Laglig Migration
 • Återvändande

AMIF kan normalt medfinansiera projekt med upp till 75 procent av stödberättigade kostnader.

Utlysningen innehåller också tre teman inom vilka det är möjligt att beviljas upp till 90 procent medfinansiering av projektens stödberättigande kostnader.

 • Vidarebosättning och mottagande av nyanlända
 • Särskilda insatser inom integrationsområdet
 • Samverkan

För att kunna beviljas 90 procent medfinansiering måste projektets innehåll också matcha de mål, prioriterade finansieringar och EU-gemensamma indikatorer som är aktuella under respektive tema. Villkor för utlysningen framgår av utlysningstexten.

Läs mer

Asyl-, migrations och integrationsfonden (AMIF) - Deadline 15 september 2019

I mitten av maj kommer Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) att öppna en ny utlysning som är öppen till mitten av september.

AMIF är en sammanslagning av de tre tidigare fonderna Europeiska flyktingfonden, Europeiska integrationsfonden och Europeiska återvändandefonden (SOLID). Programperioden för AMIF löper mellan 2014-2020. Målgruppen är tredjelandsmedborgare, personer som är medborgare i ett land utanför EU:s medlemsstater.

I Sverige ska Asyl-, migrations- och integrationsfonden, genom det nationella program­met, bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Denna politik ska värna asylrätten och inom ramen för den reglerade invandringen underlätta rörlighet över gränser, främja behovsstyrd arbetskraftsinvandring och ta tillvara migrationens utvecklingseffekter.

Läs mer

AMIF- Fostering the integration of persons in need of protection through private sponsorship schemes- Deadline 30 januari 2020

Objectives

The objectives of topic 1 of this call for proposals are to support transnational projects that:

 1. In Member States that operate private sponsorship schemes, provide support and enhance capacity building for sponsor organisations, including new sponsor organisations, and their members (individual mentors), which take part in private sponsorship schemes and are entrusted with facilitating the integration of the beneficiaries of such schemes;
 2. In Member States that do not yet operate private sponsorship schemes, support the design and implementation of pilot schemes on private sponsorship.

Proposals should indicate whether they relate to objective a) or b) mentioned above.

Actions:

 • Technical assistance, trainings, workshops, mutual learning activities aiming at transferring and sharing knowledge on successful refugee integration through private sponsorship schemes between experienced and new sponsor organisations;
 • Create tools or platforms to facilitate the implementation of private sponsorship and the dissemination of know-how and best practices among sponsor organisations;
 • Providing technical, legal and operational support for designing and implementing a private sponsorship pilot project in a Member State that does not yet operate private sponsorship schemes, aiming at successful integration outcomes for the beneficiaries. Such support may include actions related to the development of an agreement with the Member State’s authorities in charge, the selection of the beneficiaries and of the sponsor, the preparation of the departure of third-country nationals to that Member State, their transfer and their integration measures at arrival and afterwards, as well as monitoring and evaluation of the private sponsorship scheme.

Outcomes

 • Achieving more efficient private sponsorship schemes with better integration situation for their beneficiaries through capacity building and peer learning across borders.
 • Scaling up existing private sponsorship schemes through capacity building and peer learning across borders – and potentially new sponsor organisations.
 • Involving more Member States in private sponsorship through promoting pilot schemes in close cooperation between the Member States and sponsor organisations.
 • Successful integration situation through well trained and informed sponsor organisations and individual mentors, aware of the roles and responsibilities entailed in private sponsorship;
 • Improved transnational cooperation on private sponsorship schemes between experienced and new sponsor organisations;
 • Improved private sponsorship schemes following the exchange of information and experience between organisations participating to the project;
 • Improved knowledge on the impact of private sponsorship on the integration of third-country nationals (especially in comparison with the situation of third-country nationals not benefitting from private sponsorship schemes);
 • Best practices on private sponsorship schemes shared and peer learning facilitated;
 • New private sponsorship pilot schemes created in Member States that have so far not been engaged in private sponsorship.
Läs mer

AMIF- Social orientation of newly arrived third-country nationals through involvement of local communities, including mentoring and volunteering activities- deadline 30 januari 2020

Objectives

 • Develop activities involving local communities, including mentoring and/or volunteering, to facilitate the social orientation and active participation of migrants;
 • Support the social orientation of both migrant women and men, including through provision of information about all the aspects of daily life;
 • Strengthen the sense of belonging to the new society and foster an active role in the community at local, regional, national and/or EU level;
 • Promote meaningful interactions between the local population and newly arrived migrants;
 • Facilitate the transfer of experience, knowledge and practices between the partners of the project to develop more effective actions;
 • Facilitate the dissemination of experience, knowledge and practices beyond the partners of the project to develop more effective actions, including by evaluating the impact of the actions developed.

Actions

 • Activities to support the social orientation of newly arrived, through the involvement of local communities including mentoring and/or volunteering activities, designed on an equal basis, for the benefit of all involved. Migrants, especially when already settled in the local community, can also be involved in the activities.
 • Activities to strengthen the sense of belonging to the new society and foster an active role in the community at local, regional, national and/or EU level;
 • Activities to promote meaningful interactions between migrants and the receiving society;
 • Trainings, workshops, mutual learning activities aiming at transferring and sharing knowledge on supporting the social orientation of both women and men newly arrived, strengthening their sense of belonging and promoting exchanges and interactions between the receiving society and migrants facilitating the integration of newcomers as well as developing and sharing the knowledge on how to pursue these objectives in an effective manner, e.g. by evaluating the impact of the actions developed.
 • The projects and activities need to cover a significant range of relevant areas of daily life for the participants, such as:
  • everyday problem solving;
  • access to basic services, including health services and housing;
  • education and training for children (early care and childhood education, schools, school or pupils’ clubs or events, non-formal education institutions such as youth clubs, sports clubs, or cultural groups for children) and adults (classes, cultural groups);
  • participation to local community, to social, cultural or sports activities (e.g. taking part, coaching or going to watch), including environmental activities (e.g. national organisations, local conservation groups, preservation societies, local recycling practices).
  • building a social network and making friends.
 • The projects and activities need to take into account the specific situation of groups of special concern, such as children, parents with children, women, the elderly, illiterate or semi-literate persons, refugees, people arriving in the context of family migration, or victims of violence who need specific information tailored to their needs.
Läs mer

AMIF- Social and economic integration of migrant women - deadline 30 januari 2020

Objectives

 • Support the economic and social integration of migrant women; more specifically:
 • support the capacity of migrant women to interact and feel at ease in their social environment and their participation to social and political life at local level and/ or
 • support migrant women moving into work and facilitate their sustainable labour market integration.
 • In addition, the projects should:
 • raise awareness among migrant women of their rights, including access to education and work, participation in social, economic and cultural life, protection against gender based violence and access to justice;
 • raise awareness among public officials and professionals of specific needs and situation of migrant women in access to services;
 • facilitate the transfer of experience, knowledge and practices within the partners of the project to develop effective actions;
 • facilitate the dissemination of experience, knowledge and practices beyond the partners of the project, in particular at local and regional level, to develop more effective action targeting migrant women, including those from vulnerable groups;
 • improve knowledge on how to better support the social and economic integration of migrant women.

Actions

 • Activities for migrant women co-designed with them to best meet their needs, and designed in a flexible way to facilitate continued participation.[4]
 • Practical trainings, workshops, mutual learning activities, mentoring schemes, peer group activities aiming at improving social and economic integration of migrant women and transferring and sharing knowledge on successful approaches to support the integration of women.
 • Outreach and empowering of particularly vulnerable groups of migrant women, for example women with low educational attainment, with limited or no work experience and paying specific attention to how several forms of discrimination can reinforce each other and affect migrant women.

Such activities could include, for example:

 • Specific language and orientation courses, in particular actions mixing language classes with other activities to consolidate language acquisition and improve other skills, competences or work experiences, such as vocational training or volunteering activities;
 • Activities developing job-related skills and competences, preparing for entry into labour market, (e.g. by providing support in drafting CVs and preparing for a job interview, helping in developing social and professional networks), upskilling or specific actions to support that skills and qualifications of women are properly assessed, validated and recognised; labour market integration measures specifically geared towards women;
 • Activities fostering confidence building and improving self-esteem, advancing social, political, cultural and/or sport participation;
 • Activities mixing local and migrant population to increase knowledge and awareness;
 • Activities tackling gender stereotypes and developing specific support programmes for migrant women;
 • Trainings for professionals and public officials working with migrant women / involved in the elaboration and implementation of integration programmes and activities to sensitise them to issues of gender equality and particular needs of migrant women.
Läs mer

AMIF- Support to victims of trafficking in human beings - deadline 30 januari 2020

Objectives

Transnational proposals should aim to contribute to the objectives of the 2017 Communication and ensure that they take into consideration the findings and identified patterns highlighted in the European Commission Second progress report[2] (2018) and accompanying Staff Working Document[8], and the Study on data collection on trafficking in human beings in the EU,[5] in particular trafficking for sexual exploitation as well as the high-risk groups and high risk sectors concerned.

Concretely, the objectives of this priority are to:

 • Facilitate the early identification of third country national victims of trafficking in human beings including in the context of asylum procedures
 • Provide assistance and support to victims of trafficking in human beings, taking into account the specific needs of the victims; these should be appropriate for victims’ age, sex and specific consequences of the form of exploitation they have been subjected to;
 • Facilitate the integration of third country national victims of trafficking in the host society, taking into account the individual needs of the victims and in view of finding durable solutions and preventing re-trafficking
 • Facilitate the safe and sustainable voluntary return of third country national victims of trafficking, ensuring appropriate risk assessment and with a view to finding durable solutions and preventing their re-trafficking
 • Ensure durable solutions for third country national child victims of trafficking and prevent re-trafficking.

Actions

 • Concrete transnational assistance and support measures taking into account the sex and age of the victims and consequences of the form of exploitation they have been subjected to (amongst others: pregnancy, psychological trauma, physical injuries), including with respect to health and psychological support, aiming at enabling and facilitating the integration of victims in society.
 • Concrete measures directed for the benefit of third country national victims of trafficking, including, amongst others: education, language training, vocational training, apprenticeship programmes; job placement services, skills enhancement, workplace training and mentoring, and entrepreneurship training.
 • Initiatives for setting up and improvement of transnational cooperation among relevant actors for the early identification, assistance, support of third country national victims of trafficking in human beings, for their integration, and within the context of their safe and assisted voluntary return when relevant and in this context to facilitate exchanges of experiences and best practices.Initiatives for setting up and improvement of transnational cooperation among relevant actors to facilitate and implement durable solutions for child victims; and in this context to facilitate exchanges of experiences and best practices.
 • Sharing and exchanging experiences, information, knowledge and best practices on integration of third country national victims of trafficking in human beings, for their voluntary and safe return, and for durable solutions for child victims, aiming at achieving concrete impact and benefits on the lives of the victims, in cooperation with relevant authorities and civil society and other actors and disseminate the results.
Läs mer

AMIF- Protection of children in migration- Deadline 30 januari 2020

bjectives

Concretely, the objective of this topic is to fund :

 • Projects focusing on the exchange of good practices and/or provision of the necessary training across the Member States so as to support the implementation/expansion/improvement of alternative/non-institutionalised care systems for the migrant children (such as family-based care, or foster care, or supervised independent housing arrangements, etc.) and/or of effective alternatives to the detention of children on grounds related to migration. (Projects with an exclusively national/regional/local focus should seek AMIF funding via the National Programmes, taking account of projects already co-funded in this area.[5]

Actions

 • Exchange of good practices and/or training and/or logistic support for the implementation/expansion/improvement of alternative care systems for migrant children, such as foster care, family-based care and/or supervised independent living where appropriate.
 • Exchange of good practices and/or training and/or logistic support for the implementation/expansion/improvement of effective alternatives to detention, such as regular reporting to the authorities (by the appointed representative/family-based care/foster carers), the deposit of a financial guarantee, or an obligation to stay at an assigned place.

This topic does not aim to fund actions involving::

 • Institutionalised care systems
 • Capacity-building for institutional care systems
 • Operating costs for family-based/foster care systems/supervised independent living/alternatives to detention (such as the cost of hiring staff, rental of buildings, purchase of real estate etc.)
 • Research on foster/family-based/independent living systems or alternatives to detention (there is already ample research available on these subjects – see bibliography below).
Läs mer

Senast uppdaterad: