Forskning & innovation

Aktuella utlysningar inom forskning & innovation

ERUF Insatsområde 1: Smart tillväxt – Innovation DL 22 augusti 2019

Insatsområde 1: Smart tillväxt – Innovation

Projekt inom insatsområde 1 ska bidra till att skapa ett mer innovativt näringsliv. Idéer ska lättare kunna utvecklas till tjänster, produkter och processer.

Följande typer av projekt välkomnas särskilt:

  • Projekt som innehåller konkreta samarbeten mellan forskningsinstitutioner och företag.
  • Projekt som arbetar med testmiljöer eller labb för att stödja företag.
  • Projekt som bidrar till att utveckla arenor för innovation och ökad samverkan mellan aktörer i innovationssystemet.
  • Projekt som har ett tydligt fokus på spridning och implementering av resultat efter projektets slut.
  • Projekt som utgår från regionala styrkeområden.

Läs mer och se projektexempel inom insatsområdet hos Innovationssynk.

 

Läs mer

Interreg ÖKS Insatsområde: Innovation 9 aug - 13 sep 2019

Återstående budget: 500 000 euro

Ansökningsomgång 2019:2 är öppen den 9/8 – 13/9

För att öka konkurrenskraften i Öresund-Kattegat-Skagerrak-området ska kapaciteten för forskning och innovation förbättras.

Insatsområde innovation ska förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av europeiskt intresse.

Insatsområdet ska också främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation samt utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och högre utbildningssektorn. Särskilt främjande av investeringar i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation och öppen innovation genom smart specialisering.  Stöd till teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål är också möjligt.

Två specifika mål

Insatsområdet har två specifika mål;

  • att öka antalet forskare som är verksamma gränsregionalt/internationellt, samverkar med näringslivet och arbetar inom Öresund-Kattegat-Skagerrak-områdets styrkeområden
  • att öka tillämpad forskning och innovationsinriktad aktivitet inom Öresund-Kattegat-Skagerrak-området
Läs mer

Senast uppdaterad: