Partnersök

Vill man ansöka om EU-finansiering är ofta samverkan och partnerskap efterfrågat, både gällande regionala och transnationella initiativ. Tanken är att projekt genom partnerskap ska bidra till lärande och resultat som svarar mot gemensamma behov, få större geografisk spridning och bidra till ett ökat europeiskt samarbete. Det finns många positiva effekter med att ingå i samarbetsprojekt i form av erfarenhet – och kunskapsutbyte, nya arbetssätt och kontaktnät.

Man bör känna till att det varierar hur många samarbetspartners som krävs inom de olika EU-programmen såväl som för de utlysningar som programmen öppnar för ansökan. Har man intresse av att driva ett projekt kan man få en enkel överblick i vår programguide för EU-program 2014–2020 över vilket utbud av program som finns och om det krävs partners för att ingå i ett projekt.

Tycker man att ett partnersök verkar vara intressant och funderar på att ansluta sig till projektet eller vill man själv hitta nya samarbetspartners till ett eget projekt, så erbjuder Kommunförbundet Skåne hjälp i att hitta rätt kontakter. Det ligger i vårt uppdrag att sammanlänka kontakter och vara behjälpliga i att sprida information om en projektidé eller partnersök vidare för att underlätta för kommuner att hitta nya projektpartners.

 

 

Senast uppdaterad: