Fonder & program

På denna sida har vi sammanställt en lista över de program och fonder inom EU:s programperiod 2014–2020 som vi tror kan vara av störst intresse för Skånes kommuner. I listan hittar du information och länkar till nästa utlysning, sekretariat, kontaktpunkt och hemsida inom de Europeiska struktur- och investeringsfonderna och Sektorsprogrammen.

Asyl, migration och integrationsfonden (AMIF)

Nästa utlysning: Finns ute för 2019.

Se sida för mer information.

Sekretariat: EU-Kommissionen, Home Affairs

Kontaktpunkt: Migrationsverket, Sverige,  fonderna@migrationsverket.se, Migrationverket

Hemsida: EU-kommissionen

Ambient Assisted Living (AAL)

Sverige är sedan 2015 endast passiva medlemmar och finansierar inte projekt inom AAL. Vinnova som är svensk kontaktpunkt kommer eventuellt lyfta frågan om aktivt medlemskap igen när AAL utvärderas nästa gång år 2020.

Sekretariat: Rue du Luxembourg, 3, 1000, Brussels Belgium, +32 (0)2 219 92 25

Kontaktpunkt: Vinnova, Avdelning Hälsa, Mäster Samuelsgatan 56, 101 58, Stockholm, +46 8 473 3218 VINNOVA

Avdelning Hälsa: johanna.ulfvarson@vinnova.se

Hemsida: AAL

COSME

Nästa utlysning: Sker löpande

Se sida för mer information.

Sekretariat: EU-Kommissionen, EASME, EASME-COSME-ENQUIRIES@ec.europa.eu

Hemsida: COSME

Erasmus +

Programguiden för Erasmus+ 2019 hittas på vår hemsida.

Glöm inte att ni kan söka medel för Förberedande besök inom Erasmus+, läs mer om det på vår hemsida.

Sekretariat: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bryssel

Kontaktpunkt: Universitets- och högskolerådet, Wallingatan 2, 104 30, Stockholm, +46 10 470 03 00

Läs mer

Europa för medborgarna 2014-2020

 

Nästa utlysning:

Europeisk hågkomst:

* 1919: Versaillesfreden

* 1939: Slutet på spanska inbördeskriget ur ett europeiskt perspektiv

* 1979: EU-valet – 40 år sedan det första EU-valet.

* 1989: Demokratiska revolutioner i Central- och Östeuropa och Berlinmurens fall.

* 2004:15 år av EU-utvidgning i Central- och Östeuropa.

 

Demokratisk delaktighet och engagemang:

  • Nätverk av städer – 1 mars 2019 och andra rundan 1 september 2019
  • Vänortssamarbete – 1 februari 2019 och andra rundan 1 september 2019
  • Civilsamhället – 1 september 2019

Ansökan till programmet görs här

Se sida för mer information.

Sekretariat: EACEA, Bryssel.

Kontaktpunkt: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF)

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Skåne och Blekinge 2014-2020

 

Nästa utlysning:

Planerar att öppna utlysning 2018:2 den 1 december 2018, vilken kommer att stödja insatser inom insatsområde 3 (koldioxidsnål ekonomi), insatsområde 4 (bredband) och insatsområde 5 (hållbar stadsutveckling). Deadline: 1 december 2018 – 28 februari 2019

Ansökningar om förstudier hanteras löpande.

Se sida  för mer information.

Sekretariat: Tillväxtverket, Stortorget 9, Box 32, 201 20, Malmö

Kontaktpunkt: skaneochblekinge@tillvaxtverket.se, 08 – 681 91 00

Hemsida: Tillväxtverket, Skåne-Blekinge

Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020

Utlysningar:

Sekretariat: Svenska ESF-rådet, Stortorget 9 Plan 3, 211 22, Malmö

Kontaktpunkt: ESF-rådet, Sydsverige  Telefonväxel: 020-33 33 90 öppen vardagar 8:00 – 16:30

Hemsida: ESF-rådet

Fonden för ett sammanlänkat Europa

Nästa utlysning: Sker löpande.

Utlysning 2019 CEF Transport är öppen nu, och har fokus på flaskhalsar och bullerbekämpning på järnvägen.

Se sida för mer information.

Sekretariat: EU-kommissionen, INEA, Kontakt online

Hemsida: Connecting Europe facility

Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Nästa utlysning: Inga aktuella utlysningar förnärvarande. Se sida för mer information.

Sekretariat:

Jordbruksverket, Strandbadsvägen 15, 252 29, Helsingborg

Jordbruksverket, Onsjövägen 21, 268 31, Svalöv

Kontaktpunkt: Jordbruksverket – kontakta oss Kundtjänst: 0771-223 223

Hemsida: Jordbruksverket, Havs- och fiskerifonden

Horizon 2020

Nästa utlysning: Finns ute nu.

Se sida för mer information.

Arbetsprogrammet för 2018-2020 hittas på vår hemsida.

Sekretariat: EU-Kommissionen, Bryssel.

Kontaktpunkt: Vinnova, Linda Bell, +4684733175,

Avdelning Internationell: linda.bell@vinnova.se

Hemsida: Horizion 2020

Hälsa för tillväxt

Nästa utlysning: Sker löpande.

Se sida för mer information.

Sekretariat: EU-Kommissionen, CHAFEA

Kontaktpunkt: Folkhälsomyndigheten, 010-205 20 00, info@folkhalsomyndigheten.se

Hemsida: Health Programme

INTERREG EUROPE

Utlysning:

Se sida för mer information.

Sekretariat: Lille, Frankrike. +33 328 144 100. Kontakt online

Hemsida: Interreg Europe

Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak (Interrg ÖKS)

Nästa utlysning: Januari 2019.

Se sida för mer information.

Sekretariat: Stortorget 9, Box 32, 201 20, Malmö

Kontaktpunkt: ÖKS, Malmö

Hemsida: Interreg OKS

Kreativa Europa

Utlysning:

Se sida för mer information.

Sekretariat: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bryssel

Kontaktpunkt: Statens kulturråd, Box 27215, 102 53,  Stockholm, 08-519 264 00, kulturradet@kulturradet.se, Kreativa Europa

Hemsida: Creative Europe

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Nästa utlysning: Sker löpande.

Se sida för mer information.

Sekretariat: Länsstyrelsen: Ö. Boulevarden 62 A, 291 86 Kristianstad och Kungsgatan 13, 205 15 Malmö.

Kontaktpunkt: Länsstyrelsen Skåne, skane@lansstyrelsen.se

Hemsida: Länsstyrelsen Skåne, Landsbygdsprogrammet

LIFE

Nästa utlysning:

2018 Call for proposals for Preparatory Projects – Deadline: 18 april 2018 – 20 september 2018

2018 Call for proposals for Traditional Projects (sub-programme Environment and Climate Actions) – Deadline: 18 april 2018 – slutet av januari 2019

2018 Call for proposals for Integrated Projects – Deadline: 18 april 2018 – 14 mars 2019

Se sida för mer information.
Sekretariat: EU-kommissionen, LIFE programme. Kontakt online

Kontaktpunkt: Naturvårdsverket, Miljö och Klimat: Elisabeth Gärdin,

Natur och Biologisk mångfald: Henri Engström, LIFESweden@naturvardsverket.se

Hemsida: LIFE

Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden

Nästa utlysning:

Du kan lämna in en ansökan när som helst året om. Hitta ditt Leader-område

Leader LAG PH

Kontaktpunkt: T.F Verksamhetsledare Ing-Marie Johansson, 0732-55 09 92, ing-mari.johansson@leaderph.se

Sekretariat: Kasernvägen 2, 281 35, Hässleholm

Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Kontaktpunkt: Verksamhetsledare Annika Jönsson, 0709-77 33 33, annika.jonsson@leaderskanens.se

Sekretariat: Storgatan 15, 286 37, Örkelljunga

Leader Sydöstra Skåne

Kontaktpunkt: Verksamhetsledare Kristin Persson, 0722-44 11 58, kristin.persson@leadersydostraskane.se

Sekretariat: Tobaksgatan 11, 271 41,  Ystad

MittSkåne Utveckling

Kontaktpunkt: Verksamhetsledare Ann-Charlotte Thörnblad, 0735-40 54 38, ann-charlotte.thornblad@mittskaneutveckling.se

Sekretariat: Vallgatan 6A, 242 31, Hörby

Lundaland

Kontaktpunkt: Verksamhetsledare Annethe Yng, 0709-73 93 83, annethe.yng@lundaland.se

Sekretariat: Kullagatan 2, 24431 Kävlinge

Skånes ESS

Verksamhetsledare Kerstin Hallenborg, 0702-19 99 50, kerstin@skanesess.se

Sekretariat: Skepparslövsvägen 258, 291 92, Kristianstad

Leader Söderslätt LLU

Kontaktpunkt: Verksamhetsledare Maria Pojjesdotter, 0734-42 25 09, maria@leadersoderslatt.se

Sekretariat: Regeringsgatan 2, 231 70, Anderslöv

Nordsjöprogrammet (Interreg North Sea Region)

Nästa utlysning:

Se sida för mer information.

Sekretariat: Toldboden 3, st. E, DK-8800 Viborg, +45 7841 1770

Kontaktpunkt: Västra götalandsregionen, Hans- Åke Persson, 010 441 16 57, hans-ake.persson@vgregion.se

Hemsida: North Sea Region

Programmet för sysselsättning & social innovation (EaSI)

Nästa utlysning: Sker löpande.

Se sida för mer information

Sekretariat: EU-Kommissionen, Employment, Social Affairs & Inclusion

Kontaktpunkt: Frågor till Europa Direkt

Hemsida: EaSI

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC)

Nästa utlysning: Sker löpande.

Se sida  för mer information.

Sekretariat: EU-kommissionen, Bryssel, Kontakt online

Hemsida: REC

Svenska institutet (SI)

Nästa utlysning: Se sida för mer information.

Sekretariat: Slottsbacken 10, Box 7434, 103 91 Stockholm, 08-453 78 00

Kontaktpunkt: Camilla Wristel, camilla.wristel@si.se,  08-453 79 67

Hemsida: SI

Södra Östersjöprogrammet (Interreg South Baltic)

Se sida för mer information.

Sekretariat: Al. Grunwaldzka 186 (GARNIZON), 80-266 Gdańsk, Poland, southbaltic@southbaltic.eu

Kontaktpunkt: Region Skåne, Sandra Swede, 040-675 3253, sandra.swede@skane.se

Hemsida: South Baltic

URBACT III

Nästa utlysning: Sker löpande.

Se sida för mer information.

Sekretariat: Paris, Frankrike.

Kontaktpunkt: Tillväxtverket

Lorraine Jonis, 08- 681 65 88, lorraine.jonis@tillvaxtverket.se

Niels Boye, 072-526 97 85,
niels.boye@tillvaxtverket.se

Hemsida: URBACT

Urban Innovative Actions (UIA)

Planerade utlysningar:

4th Call: Oktober 2018 – januari 2019.

Se sida  för mer information.

Läs mer om UIA på vår hemsida.

Sekretariat: Lille, Frankrike. Kontakt online
+33 (0)3 61 76 59 34

Hemsida: UIA Initiative

Östersjöprogrammet (Interreg Baltic Sea Region)

Nästa utlysning:

Se sida för mer information.

Sekretariat: info@interreg-baltic.eu

Riga, Lettland. +37 12 648 05 54

Rostock, Tyskland. +49 381 45 48 40

Kontaktpunkt: Tillväxtverket, Anna Bergdahl, 08-681 77 49, anna.bergdahl@tillvaxtverket.se

Hemsida: Baltic Sea Region

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Olle Andersson