EU:s fonder & program

Det finns stora möjligheter att söka projektfinansiering inom en rad olika EU-fonder och program. Dessa program är många och riktar sig till olika aktörer, vilket kan vara svårt att förstå. För att göra fonderna och programmen mer begripliga har vi delat upp dem i kategorierna Struktur- och investeringsfonderna och Sektorsprogrammen.

Struktur- och investeringsfonderna är geografiskt bestämda och delar enbart ut stöd till bestämda gränser och regioner. Ska man få stöd från dessa fonder måste man vara verksam inom dessa områden. På denna sida kan du exempelvis läsa mer om Europeiska Regionalfonden, Europeiska Socialfonden och de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg)

Sektorsprogrammen är tillgängliga för alla medlemsländer och söks därför i konkurrens med aktörer från hela EU. Programmen riktar sig till specifika områden som exempelvis utbildning, integration och forskning. På denna sida kan du läsa mer om program såsom Erasmus+, Horizon 2020 och LIFE.

Du kan även läsa mer om programmen i vår informationsguide Din guide till EU-finansiering.

Senast uppdaterad: