EU:s fonder & program

Det finns stora möjligheter för skånska kommuner att söka projektfinansiering inom en rad olika EU-fonder och program. Dessa program är många och riktar sig till olika aktörer, vilket ibland kan göra det svårt att orientera sig. För att göra fonderna och programmen mer begripliga har vi delat upp dem i kategorierna Struktur- och Investeringsfonder och Sektorsprogram.

Struktur- och investeringsfonderna (ESIF) är geografiskt bestämda och delar enbart ut stöd inom avsatt geografi och/eller regioner. Ska man få stöd från dessa fonder måste man vara verksam inom dessa områden. Skånes läge innebär att vi har mycket goda finansieringsmöjligheter inom en rad olika program och fonder. Under Struktur och investeringsfonder nedan kan du exempelvis läsa mer om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska Socialfonden (ESF) och de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg).

Sektorsprogrammen är tillgängliga för alla medlemsländer och söks därför i samarbete men också konkurrens med aktörer från hela EU. Programmen riktar sig till specifika områden som exempelvis utbildning, integration och forskning. På denna sida kan du läsa mer om program såsom Erasmus+, Horizon 2020 och LIFE.

Du kan även läsa mer om samtliga fonder och program i vår informationsguide Din guide till EU-finansiering.

Senast uppdaterad: