EU:s fonder och program

På denna sida har vi sammanställt en lista över de program och fonder inom EU:s programperiod 2014–2020 som vi tror kan vara av störst intresse för Skånes kommuner. I listan hittar du information och länkar till nästa utlysning, sekretariat, kontaktpunkt och hemsida inom de Europeiska struktur- och investeringsfonderna och Sektorsprogrammen.

Nedan hittar du vår programguide över EU:s program och fonder 2014–2020, där du kan läsa mer om de olika programmens mål, prioriteringsområden, vem som kan söka finansiering samt goda projektexempel. Klicka på bilden för att öppna guiden.

EU-program bild

Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden

Nästa utlysning:

Hitta ditt Leader-område

Leader LAG PH

Kontaktpunkt: T.F Verksamhetsledare Ing-Marie Johansson, 0732-55 09 92, ing-mari.johansson@leaderph.se

Sekretariat: Kasernvägen 2, 281 35, Hässleholm

Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Kontaktpunkt: Verksamhetsledare Annika Jönsson, 0709-77 33 33, annika.jonsson@leaderskanens.se

Sekretariat: Storgatan 15, 286 37, Örkelljunga

Leader Sydöstra Skåne

Kontaktpunkt: Verksamhetsledare Kristin Persson, 0722-44 11 58, kristin.persson@leadersydostraskane.se

Sekretariat: Tobaksgatan 11, 271 41,  Ystad

MittSkåne Utveckling

Kontaktpunkt: Verksamhetsledare Ann-Charlotte Thörnblad, 0735-40 54 38, ann-charlotte.thornblad@mittskaneutveckling.se

Sekretariat: Vallgatan 6A, 242 31, Hörby

Lundaland

Kontaktpunkt: Verksamhetsledare Annethe Yng, 0709-73 93 83, annethe.yng@lundaland.se

Sekretariat: Kullagatan 2, 24431 KävlingeKullagatan 2, 244 31, Kävlinge

Skpnes ESS

Verksamhetsledare Kerstin Hallenborg, 0702-19 99 50, kerstin@skanesess.se

Sekretariat: Skepparslövsvägen 258, 291 92, Kristianstad

Leader Söderslätt LLU

Kontaktpunkt: Verksamhetsledare Maria Pojjesdotter, 0734-42 25 09, maria@leadersoderslatt.se

Sekretariat: Regeringsgatan 2, 231 70, Anderslöv

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Nästa utlysning:

Deadline: 2 oktober 2017 för utlysningen Stöd till samarbete på landsbygden – Kortare leveranskedjor och lokala marknader.

Deadline: 2 oktober 2017 för utlysningen Stöd till samarbete på landsbygden – Skapa nya jobb.

Se sida för mer information.

Sekretariat: Länsstyrelsen: Ö. Boulevarden 62 A, 291 86 Kristianstad och Kungsgatan 13, 205 15 Malmö.

Kontaktpunkt: Länsstyrelsen Skåne, skane@lansstyrelsen.se

Hemsida: Länsstyrelsen Skåne, Landsbygdsprogrammet

Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Nästa utlysning: Inga aktuella utlysningar förnärvarande. Se sida för mer information.

Sekretariat:

Jordbruksverket, Strandbadsvägen 15, 252 29, Helsingborg

Jordbruksverket, Onsjövägen 21, 268 31, Svalöv

Kontaktpunkt: Jordbruksverket – kontakta oss Kundtjänst: 0771-223 223

Hemsida: Jordbruksverket, Havs- och fiskerifonden

Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020

Nästa utlysning:

Nationella ESF-medel:

Deadline: 20 april 2017 – 30 juni 2017 inom PO1: Inkluderande arbetsplatser inom välfärdssektorn. En liknande utlysning inom PO2: Öka övergången till arbete kommer att öppna den 5 maj.

ESF-medel för Skåne-Blekinge:

Deadline: 31 maj 2017 – 5 september 2017 inom PO1: Digitalisering.

Deadline: 31 maj 2017 – 5 september 2017 inom PO1: Breddad rekrytering, med inriktning mot personal/HR offentlig sektor.

Inom PO2 öppnar en utlysning i september: Personer med huvudsaklig inriktning på personer med funktionsvariation.

Se sida för mer information.

Sekretariat: Svenska ESF-rådet, Stortorget 9 Plan 3, 211 22, Malmö

Kontaktpunkt: ESF-rådet, Sydsverige  Telefonväxel: 020-33 33 90 öppen vardagar 8:00 – 16:30

Hemsida: ESF-rådet

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Skåne och Blekinge 2014-2020

Nästa utlysning:

Deadline: 31 maj – 5 september 2017 för de fyra insatsområdena Innovation, Koldioxidsnål ekonomi, Bredband/Digitalisering, samt Hållbar stadsutveckling i Malmö.

Se sida  för mer information.

Tänker du söka stöd i någon av ERUF:s kommande utlysningar? Boka en timmes rådgivning den 29 maj med Tillväxtverkets handledare.

Sekretariat: Tillväxtverket, Stortorget 9, Box 32, 201 20, Malmö

Kontaktpunkt: skaneochblekinge@tillvaxtverket.se, 08 – 681 91 00

Hemsida: Tillväxtverket, Skåne-Blekinge

Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak (Interrg OKS)

Nästa utlysning:

Deadline: 14 augusti 2017 – 15 september 2017, ansökningsomgång: 2017:2.

Se sida för mer information.

Sekretariat: Stortorget 9, Box 32, 201 20, Malmö

Kontaktpunkt: ÖKS, Malmö

Hemsida: Interreg OKS

Södra Östersjöprogrammet (Interreg South Baltic)

Nästa utlysning:

Deadline: 22 maj 2017 – 30 juni 2017 för ansökningar inom insattsområdena grön teknik, hållbara transporter, kompetensutveckling samt kapacitetsuppbyggnad.

Deadline: 31 oktober 2017 – 15 december 2017 för ansökningar inom mål 2.1. Increased development of the South Baltic area’s natural and cultural heritage assets into sustainable tourist destinations.

Se sida för mer information.

Sekretariat: Al. Grunwaldzka 186 (GARNIZON), 80-266 Gdańsk, Poland, southbaltic@southbaltic.eu

Kontaktpunkt: Region Skåne, Sandra Swede, 040-675 3253, sandra.swede@skane.se

Hemsida: South Baltic

Nordsjöprogrammet (Interreg North Sea Region)

Nästa utlysning: Se sida  för mer information.

Sekretariat: Toldboden 3, st. E, DK-8800 Viborg, +45 7841 1770

Kontaktpunkt: Västra götalandsregionen, Hans- Åke Persson, 010 441 16 57, hans-ake.persson@vgregion.se

Hemsida: North Sea Region

Östersjöprogrammet (Interreg Baltic Sea Region)

Nästa utlysning: Tredje utlysningen kommer under hösten 2017. Se sida för mer information.

Sekretariat: info@interreg-baltic.eu

Riga, Lettland. +37 12 648 05 54

Rostock, Tyskland. +49 381 45 48 40

Kontaktpunkt: Tillväxtverket, Anna Bergdahl, 08-681 77 49, anna.bergdahl@tillvaxtverket.se

Hemsida: Baltic Sea Region

INTERREG EUROPE

Nästa utlysning:

Deadline: 1 mars 2017 – 30 juni 2017 har tredje ansökningsomgången öppet. Utlysningen innefattar alla fyra prioriterade områden för INTERREG EUROPE: (1) Stärka forskning, tekniskt utveckling och innovation, (2)Öka konkurrenskraft hos små och medelstora företag, (3) Stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi, samt (4) Skydda miljön och främja en hållbar resursanvändning. Mer information om tredje utlysningen finns  här.

Har ni frågor om tredjeansökningsomgången går det att få svar på dem via websända Q&A-seminarium. Webinarierna arrangeras vid ett flera tillfällen. Anmälan och frågor skickas in här.

Se sida för mer information.

Sekretariat: Lille, Frankrike. +33 328 144 100. Kontakt online

Hemsida: Interreg Europe

Erasmus + / Ung & aktiv

Nästa utlysning: sker löpande se sida för mer information.

En sammanställning av årets arbetsprogram och en lista på samtliga utlysningar under 2017 finns på vår hemsida.

För utlysningar inom alla områden: Education and training, Youth, Jean Monnet, Sport, se även sida

Glöm inte att ni kan söka medel för Förberedande besök inom Erasmus+, läs mer om det på vår hemsida.

Sekretariat: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bryssel

Kontaktpunkt: Universitets- och högskolerådet, Wallingatan 2, 104 30, Stockholm, +46 10 470 03 00

Hemsida: Erasmus+

Kreativa Europa

Nästa utlysning:

Se sida för mer information.

Sekretariat: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bryssel

Kontaktpunkt: Statens kulturråd, Box 27215, 102 53,  Stockholm, 08-519 264 00, kulturradet@kulturradet.se, Kreativa Europa

Hemsida: Creative Europe

Hälsa för tillväxt

Nästa utlysning: Sker löpande.

Deadline: 15 juni 2017 kl.17:00: Supporting Member States in mainstreaming health promotion and disease prevention in health and educational settings.

Se sida för mer information.

Sekretariat: EU-Kommissionen, CHAFEA

Kontaktpunkt: Folkhälsomyndigheten, 010-205 20 00, info@folkhalsomyndigheten.se

Hemsida: Health Programme

LIFE

Nästa utlysning: Sker löpande.

Deadline: 28 april 2017 – 7 september 2017 inom delprogrammet Climate Action (LIFE Climate Change Mitigation; LIFE Climate Change Adaptation; LIFE Climate Governance and Information)

Deadline: 28 april 2017 – 12 september 2017 inom delprogrammet Environment (ENV – Environment and Resource Efficiency)

Deadline: 28 april 2017 – 14 september 2017 inom delprogrammet Environment (NAT – Nature and Biodiversity)

Deadline: 28 april 2017 – 14 september 2017 inom delprogrammet Environment (GIE – Environmental Governance and Information)

Se sida för mer information.
Ett informationsseminarium om utlysningarna kommer att anordnas den 31 maj i samband med EU Green Week i Bryssel. Det kommer finnas möjlighet att livestreama eventet.

Sekretariat: EU-kommissionen, LIFE programme. Kontakt online

Kontaktpunkt: Naturvårdsverket,  Miljö och Klimat: Elisabeth Gärdin,

Natur och Biologisk mångfald: Henri Engström, LIFESweden@naturvardsverket.se

Hemsida: LIFE

Europa för medborgarna 2014-2020

Nästa utlysning:

Deadline: 1 september 2017  ”Demokratisk delaktighet och engagemang – Vänortssamarbete”

Deadline:  1 september 2017  ”Demokratisk delaktighet och engagemang – Nätverk av städer”

Läs mer på vår hemsida om utlysningarna. Se sida för mer information.

Sekretariat: EACEA, Bryssel.

Kontaktpunkt: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF)

Lotta Jarvenius Rössner (Handläggare), 08-566 219 32, lotta.rossner@mucf.se

Omar Nur (Handläggare), 08-566 219 62, omar.nur@mucf.se

Hemsida: Europe for Citizens

Asyl, migration och integrationsfonden (AMIF)

Nästa utlysning:

Se sida för mer information.

Sekretariat: EU-Kommissionen, Home Affairs

Kontaktpunkt: Migrationsverket, Sverige,  fonderna@migrationsverket.se, Migrationverket

Hemsida: EU-kommissionen

Programmet för sysselsättning & social innovation (EaSI)

Nästa utlysning: Sker löpande. Se sida för mer information

Sekretariat: EU-Kommissionen, Employment, Social Affairs & Inclusion

Kontaktpunkt: Frågor till Europa Direkt

Hemsida: EaSI

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC)

Nästa utlysning: Sker löpande.

Deadline: 30 mars 2017 – 29 juni 2017 kl.17.00 ”Kapacitetsbyggande inom barnrättsfrågor”. Utlysningen riktar sig till yrkesverksamma och verksamheter inom områdena barnrättsfrågor och omhändertagandet av barn. Se utlysning  för mer information.

Deadline: 27 juni 2017 – 14 november 2017 kl.17.00 ”motverka och bekämpa könsrelaterat våld och våld mot barn” med fem olika prioriterade områden var av ett område berör koordinering och anpassning av stöd till barn och unga migranter och flyktingar som blivit utsatta för sexuellt och könsrelaterat våld. Se övriga prioriterade områden samt fullständig utlysning här.

Mer om de två utlysningarna går att läsa på vår hemsida.

Se sida för mer information.

Sekretariat: EU-kommissionen, Bryssel, Kontakt online

Hemsida: REC

URBACT III

Nästa utlysning: Sker löpande. Se sida för mer information.

Sekretariat: Paris, Frankrike.

Kontaktpunkt: Tillväxtverket

Lorraine Jonis, 08- 681 65 88, lorraine.jonis@tillvaxtverket.se

Niels Boye, 072-526 97 85,
niels.boye@tillvaxtverket.se

Hemsida: URBACT

Urban Innovative Actions (UIA)

Nästa utlysning:

Se sida  för mer information.

Läs mer om UIA på vår hemsida.

Sekretariat: Lille, Frankrike. Kontakt online
+33 (0)3 61 76 59 34

Hemsida: UIA Initiative

 

COSME

Nästa utlysning:

Deadline: 7 juni 2017 kl.17.00 utlysning för förmedlande organisationer till ”Erasmus för unga entreprenörer”. Se sida.

Deadline: 29 juni 2017 kl.17.00 ”Supporting the promotion and development of transnational thematic tourism Products linked to cultural and creative industries”. Se sida

Sker löpande: Se sida för mer information.

Sekretariat: EU-Kommissionen, EASME, EASME-COSME-ENQUIRIES@ec.europa.eu

Hemsida: COSME

Fonden för ett sammanlänkat Europa

Nästa utlysning:

Deadline: 8 februari 2017 – 14 juli 2017 ”CEF Transport Blending MAP Call”. Utlysningen, ett s.k. blending call, är det första av sitt slag där sökande kombinerar CEF-stöd med privat finansiering eller finansiella instrument. Se presentation av prioriteringar från utlysningens informationsdag. Mer information om utlysningen finns här

Se sida för mer information.

Sekretariat: EU-kommissionen, INEA, Kontakt online

Hemsida: Connecting Europe facility

Ambient Assisted Living (AAL)

Nästa utlysning:

Se sida för mer information.

Sekretariat: Rue du Luxembourg, 3, 1000, Brussels Belgium, +32 (0)2 219 92 25

Kontaktpunkt: Vinnova, Avdelning Hälsa, Mäster Samuelsgatan 56, 101 58, Stockholm, +46 8 473 3218 VINNOVA

Avdelning Hälsa: johanna.ulfvarson@vinnova.se

Hemsida: AAL

Horisont 2020

Nästa utlysning: Publiceras löpande. Se sida för mer information.

Deadline: 7 september 2017 för flertal utlysningar inom samhällsutmaningen Säker, ren och effektiv energi. Se sida  för mer information.

För utlysningar för 2017 inom det gröna området (miljö, klimatåtgärder, resurseffektivitet och råmaterial) se sida för mer information.

Sekretariat: EU-Kommissionen, Bryssel.

Kontaktpunkt: Vinnova, Linda Bell, +4684733175,

Avdelning Internationell: linda.bell@vinnova.se

Hemsida: Horizion 2020

Nordplus

Nästa utlysning: Se sida för mer information.

Sekretariat: The Nordic Council of Ministers

Kontaktpunkt: Universitet – och Högskolerådet, Box 45093, 104 30, Stockholm. registrator@uhr.se

Hemsida: Nordplus

Svenska institutet (SI)

Nästa utlysning: Nästa utlysning kommer att öppna i april 2107. Se sida för mer information.

Sekretariat: Slottsbacken 10, Box 7434, 103 91 Stockholm, 08-453 78 00

Kontaktpunkt: Camilla Wristel, camilla.wristel@si.se,  08-453 79 67

Hemsida: SI

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Malin Olsson