Euroregion Baltic

Sedan 1 januari 2019 ingår Kommunförbundet Skåne i den politiska samarbetsorganisationen Euroregion Baltic (ERB). ERB samlar medlemmar från åtta regioner inom Sverige, Danmark, Polen, Litauen och Ryssland.

Sedan 1 januari 2019 ingår Kommunförbundet Skåne i den politiska samarbetsorganisationen Euroregion Baltic (ERB). ERB samlar medlemmar från åtta regioner inom Sverige, Danmark, Polen, Litauen och Ryssland. Vi var på plats för det första Styrelsemötet i Klaipeda, Litauen i februari och fick ett mycket fint välkomnande.

Sedan den 1 januari så ingår Kommunförbundet Skåne i Östersjösamarbetet Euroregion Baltic . Beslutet togs av KFSKs styrelse redan under hösten 2018 men det nya medlemskapet trädde i kraft först efter årsskiftet.

Euroregion Baltic eller ERB är ett politiskt samarbete som pågått sedan 1998. Samarbetet samlar 8 regioner från Sverige, Danmark, Polen, Litauen och Ryssland. Samarbetet har som mål att förbättra livsförhållandena för invånarna, främja förbindelser och kontakter mellan lokala samhällen och genomföra åtgärder för en mer hållbar utveckling inom regionen. ERB har kommit att bli en knutpunkt för gränsöverskridande förbindelser där medborgare, politiker, institutioner, ekonomiska och sociala partners, utbildnings- och kulturinstitutioner ingår.

Viktigt för KFSK i diskussionerna kring ett möjligt medlemskap var hur detta gynnar kommunerna i Skåne. Av vikt sågs det att samarbetet ska gynna praktiskt utbyte och utveckling inom geografin som är till nytta för våra medlemmar. De fördelar som tidigt kunde identifieras är att medlemskapet ger oss en starkare röst inte bara i närgeografin Östersjöområdet men också inom det större EU perspektivet. Vi får en bild av vad som händer i vårt närområde men också en god kanal för information och lobbyarbete i gemensamma frågor inom EU och Bryssel, inte minst gällande utvecklingen av kommande Sammanhållningspolitik. En annan tydlig fördel är att ERB är en mycket värdefull plattform för projektsamarbeten. Det finns idag omkring 15 projekt som antingen pågår eller är i uppstartsfasen inom ERB och man har en upparbetad och god projektkännedom inom program som Interreg, Erasmus, Europa för Medborgarna och Svenska Institutet. I projekten syns ofta ett tydligt fokus på grön och blå tillväxt men även ungdoms- och demokratisatsningar är återkommande.

Den 13-14 februari 2019 så deltog KFSK vid vårt första Styrelsemöte i Klaipeda, Litauen och vi fick ett mycket varmt välkomnande!

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Johanna Haward