EU-Projektanalys (EPA)

Kommunförbundet Skånes erbjuder samtliga skånska kommuner att genomföra en EU-projektanalys. Syftet med en EPA är att visa på vilka möjligheter det finns för kommunens verksamheter att bedriva utvecklingsarbete med hjälp av EU-finansiering.

Metoden EU-projektanalys (EPA) innebär att en djupgående analys genomförs av EU-finansieringens möjligheter kopplade till verksamheternas utvecklingsbehov. Analysen omfattar dels möjligheterna i de mer närliggande struktur- och investeringsfonderna, dels möjligheterna i EU-kommissionens så kallade sektorsprogram, som administreras via direktoraten i Bryssel.

Syftet är att ge den enskilda kommunen en tydlig bild av hur man kan använda sig av EU-finansiering i utvecklingsarbetet.

Vårt analysverktyg utgår från kommunens befintliga politiska visioner, idéer och långsiktiga mål. Hela processen beräknas ta fyra-fem månader. Analysen genomförs kommunövergripande, utifrån prioriteringar från kommunstyrelsens arbetsutskott.

För mer information kontakta EU-samordnare.

Läs gärna mer om vad vi kan erbjuda här.

Senast uppdaterad: