Utveckla samarbete kring digitalisering, ekologisk odling och hållbar turism i landsbygdsområden

European Rural Center, en ideell förening från Rieti, Italien, söker partners för att gemensamt utforma EU-projekt inom flertal områden och EU-program. För närvarande arbetar föreningen med att ta fram en hållbar landsbygdsstrategi.

European Rural Center har tidigare erfarenhet från utbytesprogram, kapacitetsbyggande insatser samt metoder för gemensamma utmaningar såsom strukturella utmaningar, social exkludering och offentlig service i landsbygds- och bergsområden. I nuläget arbetar föreningen med att ta fram en hållbar landsbygdsstrategi där lärande från andra liknande områden står i centrum. Arbetet med att ta fram strategin utgår från ett medborgarfokus med särskilt fokus på unga och exkluderade grupper.

Framöver utvecklar de gärna flera samarbeten med andra lokala, nationella och europeiska myndigheter kring frågor såsom ekologisk odling, utbildningskompetens och digitalisering av landsbygdens avlägsnaområden samt hållbar turismutveckling och stöd till landsbygdens kultur och hållbara gröna jobb.

Partnersöket har ingen deadline men värt att känna till är att European Rural Center anordnar en ”Eurofestival” den 28–30 juli. Arrangemanget sker i naturreservatet Lakes Lungo och Ripasottile i syfte att skapa en dialog, lära från andra och bygga en grund för framtida samarbeten.

Läs mer om partnersöket här.

Kontakt
Erika Toth
centroruraleuropeo@gmail.com
+393290614166

Publicerad:

Skriv en kommentar