Kategori: Utlysningar

Ny ansökningsrunda i Kreativa Europas kulturprogram.

EU:s kulturprogram Kreativa Europa har öppnat två ansökningar för att stödja europeiska samarbetsprojekt. Projekten ska syfta till att öka kulturella och kreativa sektorers gränsöverskridande arbete. Utlysningarna riktar sig till både små- och storskaliga samarbetsprojekt, samt

Publicerad: 29 september, 2017

Läs mer

ESF-rådet utlyser 80 miljoner för ökad delaktighet

ESF utlyser 80 miljoner kronor till projekt som ska resultera i att kvinnor och män som deltar kommer i arbete, närmare arbetsmarknaden eller i studier och att nya metoder och/eller samarbetsformer mellan berörda aktörer och

Publicerad: 18 juli, 2017Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer