Kategori: Utlysningar

”Migrants don’t fall from the sky”

ICLD bjöd i måndags in lokala politiker och auktoritet till en workshop med den något provokativa titeln ”Migrants don’t fall from the sky” på Lunds Stadshall. De inbjudna forskarna Papa Faye från Open Society Foundation

Publicerad: 22 februari, 2018

Läs mer

UIA söker innovativa urbana lösningar

Den 7 februari anordnade Urban Innovative Actions (UIA) ett ansökningsseminarium i Malmö under vilket sekretariatet informerade om de huvudsakliga kriterierna för ett UIA-projekt. UIA riktar sig till urbana auktoriteter med fler än 50 000 invånare. UIA

Publicerad: 20 februari, 2018

Läs mer

Sök finansiering för ökad gränsarbetspendling

I området kring Öresund, Kattegat och Skagerrak samt den dansk-tyska gränsen går det att identifiera stora potential i form av entreprenörskap, arbetskraft och utbildning. Samtidigt utgör gränserna mellan de olika länderna fortfarande ett hinder för

Publicerad: 12 februari, 2018

Läs mer

ESF:s transnationell utlysning för Common Framework

Syftet är att tillämpa eller utveckla en metod i en transnationell kontext tillsammans med minst en partner från ett annat medlemsland inom följande områden: Social Economy Inclusion Youth Employment Migrants Utlysningen stänger den 11 maj

Programguide och utlysning för Erasmus+ 2018

Erasmus+ är EU:s program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdoms- och idrottsverksamhet under perioden 2014-2020. I programguiden ryms praktisk information för vad du kan söka finansiering för samt hur och när finansiering kan sökas. Budgeten för

Utlysning för Vinnovas program Utmaningsdriven innovation

Programmet Utmaningsdriven innovation finansierar projekt som bidrar till hållbar utveckling inom målen för Agenda 2030. Vinnova söker nu projekt som har innovativa lösningar på samhällsutmaningar som kräver samverkan, samt bidrar till ett eller flera av

Interreg South Baltic öppnar en femte ansökningsomgång

Interreg South Baltic kommer under november öppna en femte ansökningsomgång. Faststämt är att fokus kommer ligga på hållbar turism, men fler områden såsom grön och blå innovation samt hållbar transport kan bli aktuella. I samband med att