Kategori: Utlysningar

Sök EU-stöd för att utveckla en cirkulär affärsmodell

Är ditt företag intresserat av att utveckla er mot en cirkulär affärsmodell med stöd från en tjänstedesigner och ett bidrag på 15 000 euro? Då kan ni söka stöd från EU-projektet C-voucher. Deadline för ansökan är

Publicerad: 22 augusti, 2019Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Ny AMIF- utlysning öppnar i mitten av maj

Migrationsverket har nyligen meddelat att man kommer öppna en ny AMIF-utlysning i mitten av maj 2019. AMIF står för den europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden och är EU:s stödfond för migrationsfrågor. Den svenska delen av

EU och AI

I förra veckan röstade Europaparlamentet igenom programmet Digitalt Europa med investeringar på 9,2 miljarder euro under perioden 2021-2027 för digital teknik främst inom områdena artificiell intelligens (2,5 miljarder euro), interoperabilitet och digital transformation (1,3 miljarder

Preliminär överenskommelse för CEF Connecting Europe Facility

Den största fonden för infrastruktur investeringar CEF-programmet (Fonden för ett sammanlänkat Europa) kommer att förlängas över nästa långtidsbudgetperiod (2021-2027). En preliminär överenskommelse har nåtts mellan det Europeiska rådet och Europaparlamentet. En andra omgång av programmet

Utlysningarna för LIFE öppnas i april

LIFE har nu publicerat programmet för 2019:s projektutlysningar. Life är EU:s program för miljö och klimat under perioden 1 januari 2014 till den 31 december 2020. Programmet stödjer alla projekt inom det gröna området och

Nu kan du bli en del av Interreg volunteer youth-programmet

Programmet ”Interreg volunteer youth” riktar sig till ungdomar som är intresserade av att arbeta med frågor som rör gränsöverskridande samarbeten inom EU. Som volontär kommer man antingen arbeta med att informera allmänheten om pågående interreg-projekt,

Q&A om Interreg Europe:s fjärde utlysning

Den fjärde utlysningen inom Interreg Europe har nu öppnat och stänger den 22 juni. Läs mer om utlysningen här. I samband med ansökningsomgången anordnas fyra Q&A i form av webbseminarium där sökande kan få svar

Utlysningarna för 2018 LIFE har öppnat!

LIFE har nu publicerat programmet för 2018:s projektutlysningar. Life är EU:s program för miljö och klimat under perioden 1 januari 2014 till den 31 december 2020. Programmet stödjer alla projekt inom det gröna området och

Registreringen för Wifi4EU har nu öppnat

Igår öppnade registreringsportalen för WiFi4EU, som är ett initiativ av EU-kommissionen som syftar till att varje europeisk stad och by ska ha tillgång till gratis och trådlös internetuppkoppling på offentliga platser som parker, torg, offentliga