Kategori: Tips

Läs mer om Europaparlamentsvalet

Vad är Europaparlamentet? När EU ska fatta ett beslut behöver man förankra det hos medborgarna. Detta kan vara svårt då EU har en befolkning på 500 miljoner invånare som är spridda över 28 länder. För