Kategori: Skåne

Månadens EU-projekt: Skåne Quattro Helix

Då det moderna samhället är i konstant förändring är arbetet med att upprätthålla de öppna och demokratiska idealen en utmaning. Under senare år har de demokratiska värderingarna utsatts för hot från extremister på både politiska

Publicerad: 27 september, 2017

Läs mer

ESF-rådet utlyser 80 miljoner för ökad delaktighet

ESF utlyser 80 miljoner kronor till projekt som ska resultera i att kvinnor och män som deltar kommer i arbete, närmare arbetsmarknaden eller i studier och att nya metoder och/eller samarbetsformer mellan berörda aktörer och

Publicerad: 18 juli, 2017Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer