Kategori: Skåne

Kommunförbundet Skånes arbetsutskott på besök i Bryssel

Under tre dagar, den 17-19 mars, var Kommunförbundet Skånes arbetsutskott på besök i Bryssel. Under 2019 är följande områden prioriterade för Kommunförbundet Skåne och kommunerna: digitalisering, integration, klimatfrågor och energieffektivisering, civil beredskap och kriskommunikation. Därför

Mitt Europa 2019

Mellan 4 maj till 12 maj deltar Sverige återigen i informationskampanjen Mitt Europa. Syftet med kampanjen är att ge möjlighet till EU-finansierade projekt och företagssatsaningar att öppna upp sina dörrar för att ge allmänheten möjlighet

Publicerad: 1 februari, 2019Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Uppstart av nätverk för EU-ekonomer!

Under eftermiddagen samlades Nätverk för EU-ekonomer en första gång för att lära känna varandra och identifiera vilka behov de ser i sitt arbete med externt finansierade projekt, och hur nätverket kan vara ett stöd i

Månadens EU-projekt: DigiLitt.kom

Precis innan sommaren förra året kom det en utlysning från Europeiska socialfonden (ESF) om digitaliseringskompetens på arbetsplatser inom vård och omsorg i Sydsverige. Digitalisering är en högt prioriterad fråga inom Kommunförbundet Skåne, och frågan om

EU-kommissionens förslag om EU:s nya långtidsbudget

Den 2 maj släppte EU-kommissionen som planerat sitt förslag om EU:s nya långtidsbudget, den fleråriga budgetramen, post 2020. Budgetförslaget inväntades med spänning från flera aktörer efter en lång vår under vilken tonerna kring budgeten har

GDPR: Resurskrävande arbete väntar

Den 25 maj träder EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) i kraft. Lagen innebär en förändring vid hanteringen av personuppgifter, och ska stärka samt skydda EU-medborgares personliga integritet. GDPR, som ersätter svenska personuppgiftslagen

Ny europablogg för en bredare EU-debatt

I sin nya blogg Europakommentaren hoppas Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet nå ut till en bredare publik med kommentarer om europarelaterade frågor. Bloggen ska utgöra en plattform och en möjlighet för forskare verksamma inom

Mitt Europa 2018 – Vad gör EU för Skånes kommuner?

Foto och redigering: Johannes Nilsson Under dagen gavs besökarna möjlighet att mingla och nätverka med ett femtontal skånska EU-projekt. Inspiration fanns att hämta under de olika presentationspassen, där ett urval av projekten pratade om just

Högaktuell dialogkonferens om sammanhållningspolitiken

Under hösten 2017 lanserade Council of European Municipalities and Regions (CEMR) i samarbete med EU-kommissionens generaldirektorat för regional utveckling (DG REGIO) ett initiativ om att anordna 60 dialogkonferenser tillsammans med nationella, regionala och lokala partners