Kategori: Partnersök

Spansk stad söker partner inom Europa för medborgarna

Syfte Gijóns stad och kommunfullmäktige söker partners inom ett projekt som syftar till att identifiera orsaker som leder till euroskepticism och dess påverkan på EU:s framtida utveckling. Man vill att projektet ska bidra till en

Publicerad: 25 november, 2016

Läs mer

Partnersök för återvinning av avfall

Syfte Det slovenska forskningsinstitutet vill genom ett pilotprojekt se till att hanteringen av avfall blir säker effektiv och hållbar. Ett syfte med projektet är att påvisa marknadspotentialen inom området och att se råmaterial som en

Publicerad: 14 november, 2016

Läs mer

Partnersök: Infrastruktur för elbilar i städer

Syfte Den italienska regionen Emilia-Romagna söker i samarbete med Institute of Transport and Logistics Foundation efter partners till ett projekt som ska förbättra infrastrukturen för elbilar. Projektet är inom ramen för Horisont2020 där medel söks

Partnersök: Nya transportlösningar för taxi och buss

Företaget i fråga har kompetens inom IKT-lösningar och samordning av europeiska projekt och efterfrågar alltså kunder som kan testa de nya lösningarna för taxi- och busstransport, lokala myndigheter och transportföretag. Syfte Det övergripande målet är

Polskt universitet söker projektpartners i Horisont2020

Projektet är inom ramen för sektorsprogrammet Horisont2020 och går under titeln ”Creating assessment methodology of innovative safety of national economy”, och har till syfte att skapa innovativa värderingsmetoder för att kunna utvärdera säkerhet i nationella