Kategori: Partnersök

Partnersök för ett Europa för medborgarna-nätverk

Europa för medborgarna finns för att öka kunskapen om den Europeiska Unionen och samtidigt främja medborgarkontakt och föra Europa närmre invånarna. Programmet ska uppmuntra till diskussioner om Europas historia och framtid, men även visa upp

Publicerad: 8 september, 2017Sidansvarig: Nils Hermansson

Läs mer

Partnersök för EU-projekt: Synergier mellan EU:s fonder

Syftet med projektet är att identifiera synergier mellan Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och andra EU-fonder, främst EFSI (Europeiska fonden för strategiska investeringar). Inova planerar att genomföra EU-projektet inom ramen för Interreg Europe och söker just

Publicerad: 21 april, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Partnersök för erfarenhetsutbyte inom hemsjukvården

Föreningen i nordvästra Frankrike vill genomföra ett erfarenhetsutbyte där yrkesverksamma inom hemsjukvården får möjlighet att besöka varandras verksamheter och lära sig av varandra. Målet är identifiera kvalitativa styrkor inom hemsjukvården i andra europeiska länder, uppmärksamma

Publicerad: 3 april, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Innovativt vattenprojekt söker kommunal partner

En italiensk SME (små- eller medelstora företag) har utvecklat ett övervakningssystem som ger detaljerad information om meteorologiska hydrauliska förhållanden och markförhållanden. Syftet är att ge bästa möjliga förutsättningar för att hantera flödet av vatten och

Publicerad: 10 mars, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Universitet söker partners till energieffektiviseringsprojekt

Fakulteten för elektroteknik och datorvetenskap vid det tekniska universitetet i Ostava vill gå med i ett konsortium inom Horisont2020, EU:s övergripande forskningsprogram. Inom fakulteten för elektroteknik finns institutionen för elkraftsteknik med tre forskningsgrupper. De tre

Publicerad: 7 mars, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Underlätta för cyklister och cyklande turister

Telemark kommun, som är en attraktiv destination för cykelturister, arbetar med att utveckla en omfattande cykelstrategi. De vill gärna vidareutveckla cykelvägar i stads- och landsbygdsmiljö, förbättra skyltar/kartor samt den digitala marknadsföringen. Prioriterat är också olika

Publicerad: 23 februari, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Partnersök för innovativa utbildningsmetoder

Den ideella organisationen, Fundación Didáctica, bildades 2012 och har skapat Programa Horizonte, ett program vars syfte är att skapa innovativa utbildningsmetoder för olika utbildningsnivåer. Organisationen vill gärna delta i ett EU-projekt, men nämner ingen specifik

Publicerad: 23 februari, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer