Kategori: Partnersök

Partnersök: Innovationshantering i kustområden

Flamländska Westtoer söker svenska partners till en ansökan inom Interreg North Sea Region för att genomföra ett projekt med fokus på innovation – främst inom turism – i kustområden via nya produkter och tjänster. Ansökan

Partnersök inom Interreg North Sea Region

Delcreth söker efter en svensk partner till en Interreg North Sea Region-ansökan för deras Brightfields projekt. Brightfields är ett energiprojekt som avser att bidra till att uppnå EU:s 2030 mål och Energy Security Strategy genom

Partnersök: Från myndighet till medspelare

Holbæk kommun söker partners till en Interreg ÖKS-ansökan för att genomföra ett projekt för hållbara gröna lösningar. Syftet med projektet är att få kommuner att bli mer flexibla i miljöfrågor, och att istället för att att

Partnersök för ett Europa för medborgarna-nätverk

Europa för medborgarna finns för att öka kunskapen om den Europeiska Unionen och samtidigt främja medborgarkontakt och föra Europa närmre invånarna. Programmet ska uppmuntra till diskussioner om Europas historia och framtid, men även visa upp

Publicerad: 8 september, 2017

Läs mer

Partnersök för EU-projekt: Synergier mellan EU:s fonder

Syftet med projektet är att identifiera synergier mellan Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och andra EU-fonder, främst EFSI (Europeiska fonden för strategiska investeringar). Inova planerar att genomföra EU-projektet inom ramen för Interreg Europe och söker just