Kategori: Omvärldsbevakning

Läs mer om Europaparlamentsvalet

Vad är Europaparlamentet? När EU ska fatta ett beslut behöver man förankra det hos medborgarna. Detta kan vara svårt då EU har en befolkning på 500 miljoner invånare som är spridda över 28 länder. För

Brexit- vad händer nu?

Vad har hänt? Efter att det brittiska parlamentet röstade ner Theresa Mays utträdesavtal ökade risken för att Storbritannien skulle lämna EU utan ett utträdesavtal. För att undvika detta åkte Theresa May till Bryssel för att

Preliminär överenskommelse för CEF Connecting Europe Facility

Den största fonden för infrastruktur investeringar CEF-programmet (Fonden för ett sammanlänkat Europa) kommer att förlängas över nästa långtidsbudgetperiod (2021-2027). En preliminär överenskommelse har nåtts mellan det Europeiska rådet och Europaparlamentet. En andra omgång av programmet

Preliminär överenskommelse om sektorsprogrammet Horizon Europe

Den 20 mars träffade ministerrådet och europaparlamentet en överenskommelse om hur Horizon Europe skall utformas under programperioden 2021-2027. Budgeten är ännu inte bestämd, men denna överenskommelse gör det möjligt för EU-kommissionen att påbörja implementeringen av