Kategori: Nyheter

Europaparlamentets 28 tvärpolitiska grupper för 2014-2019

Europaparlamentets tvärpolitiska grupper bildas av ledamöter från alla politiska grupper och utskott och har som syfte att hålla informella diskussioner om specifika frågor och arbetar samtidigt med att främja kontakten mellan ledamöter och civilsamhället. Grupperna

Västra Götalandsregionen lanserar ny EU-webbportal

Webbportalen har tagits fram i samverkan med Västra Götalands kommuner/kommunalförbund och är tänkt att användas som en virtuell arena för utbyte av EU-relaterad information, erfarenhet och kunskap. På EU-webbportalen samlas information om Västra Götalands EU-relaterade

Skånska ledare: Leader – Lokalt ledd utveckling

Sju leaderområden i Skåne har ansökt och lämnat in utvecklingsstrategier till Jordbruksverket med önskan om att driva lokalt ledd utveckling med leadermetoden. Utvecklingsstrategierna utgår från de konkreta behov och möjligheter som finns lokalt och beskriver

Konferens i Hässleholm den 8 maj om den nya programperioden

Konferensen vänder sig till alla aktörer som arbetar med, och intresserar sig för utvecklingsfrågor. Tanken är att samlas och diskutera vad man kan åstadkomma med fondernas hjälp samt dra lärdomar från föregående programperiod. Men även praktisk

Publicerad: 27 februari, 2015

Läs mer

Open Days – European Week of Regions and Cities 2015

Open Days vuxit till att bli den viktigaste händelsen inom området för EU:s regionalpolitik. Eventet välkomnar cirka 6,000 deltagare i oktober varje år (lokala, regionala, nationella och europeiska beslutsfattare och experter) för ett hundratals olika

Publicerad: 27 februari, 2015

Läs mer