Kategori: Nyheter

Månadens EU-projekt: CoordiNet

Om CoordiNet Just nu växer efterfrågan på el snabbare än vad elnätskapaciteten hinner byggas ut. Bakom denna utveckling ligger nyindustrialisering, ett historiskt högt bostadsbyggande samt en ökad elanvändning för en fossilfri industri och transportsektor. I

Publicerad: 11 december, 2019

Läs mer

Malmö tilldelas stor världskongress

I april 2021 kommer ICLEI:s (Local Governments for Sustainability) världskongress att äga rum i Malmö. Efter mycket hård konkurrens med flera andra internationella städer är det alltså Malmö som slutligen tilldelas värdskapet för nätverkets 2021-års

Europeiskt fokus på en grönare sjöfart

Förslag till förenkling av EU:s maritima regelverk Sedan januari 2019 är fartygsägare skyldiga enligt EU-lagstiftning att rapportera all sjötrafik inom europeiska vatten till två olika system, både till EU:s ”monitoring, reporting, verification” (MRV) och till

Europeiskt samarbete inom integrationsområdet

Utmaningar och frågor kring integration, migration och europeisk samverkan stod på agendan när strategiskt forum för nyanländas etablering och integration under fredagen den 22 november tog plats i Medborgarhuset i Eslöv. Strategiskt forum för nyanländas

Publicerad: 25 november, 2019

Läs mer

Månadens EU-projekt: GLIMER

Erica Righard och jag träffas på Nordenskiöldsgatan 1 i centrala Malmö. Här ligger byggnaden Niagara, en av Malmö universitets största byggnader. Niagara är hemvist för Fakulteten för kultur och samhälle samt för Fakulteten för teknik

Publicerad: 25 november, 2019

Läs mer

EU och ett klimatneutralt Europa 2050

För ungefär ett år sedan fattade man beslut om en ambitiös klimatpolitik och en strategi för ett Klimatneutralt Europa 2050. I dagsläget har endast tre EU-länder lagstiftat om klimatneutralitetsmålet: Sverige, Storbritannien och Frankrike. Men den

Publicerad: 20 november, 2019

Läs mer