Kategori: Nyheter

Läs mer om Europaparlamentsvalet

Vad är Europaparlamentet? När EU ska fatta ett beslut behöver man förankra det hos medborgarna. Detta kan vara svårt då EU har en befolkning på 500 miljoner invånare som är spridda över 28 länder. För

Brexit- vad händer nu?

Vad har hänt? Efter att det brittiska parlamentet röstade ner Theresa Mays utträdesavtal ökade risken för att Storbritannien skulle lämna EU utan ett utträdesavtal. För att undvika detta åkte Theresa May till Bryssel för att

EU och AI

I förra veckan röstade Europaparlamentet igenom programmet Digitalt Europa med investeringar på 9,2 miljarder euro under perioden 2021-2027 för digital teknik främst inom områdena artificiell intelligens (2,5 miljarder euro), interoperabilitet och digital transformation (1,3 miljarder

Publicerad: 26 april, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

Klimatutsläpp sänktes med en tredjedel

”Det är ett enastående resultat. På bara tre års tid har tio skånska kommuner visat att det går att fasa ut enorma mängder fossila bränslen genom att se över uppvärmning, tjänstefordon, elavtal, tjänsteresor och kontrakt

Informationsseminarium Horisont 2020

Den 9 april höll Kommunförbundet Skåne och Energikontoret Skåne med stöd från Energimyndigheten ett informationsseminarium om finansieringsmöjligheterna för mindre organisationer inom H2020. H2020 Informationsseminariet tog upp hur mindre organisationer på bästa sätt kan söka finansiering

Publicerad: 24 april, 2019Sidansvarig: Hanna Carlsson

Läs mer

Kommunförbundet Skånes nätverk för fastighetschefer på besök i Bryssel

Den 8-10 april var Kommunförbundet Skånes nätverk för Fastighetschefer i Bryssel. Programmet den 8-9 april inkluderade besök på EU-kommissionen med presentation om EU:s historia och politik, ELENA (European Local Energy Assistance), och hållbar upphandling. Presentation

Publicerad: 24 april, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

Upphovsrättsdirektivet

Direktivet innehåller många kompromisser och överväganden, men det viktigaste är att ansvaret för det innehåll som är upphovsrättsskyddat och används på nätet, numera faller på den som använder det tex på plattformar (Youtube och Facebook)

Publicerad: 24 april, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

Preliminär överenskommelse för CEF Connecting Europe Facility

Den största fonden för infrastruktur investeringar CEF-programmet (Fonden för ett sammanlänkat Europa) kommer att förlängas över nästa långtidsbudgetperiod (2021-2027). En preliminär överenskommelse har nåtts mellan det Europeiska rådet och Europaparlamentet. En andra omgång av programmet

Publicerad: 1 april, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer