Kategori: Nyheter

Ny chans att söka bidrag genom Erasmus+ mobilitet

Erasmus+ mobilitet skola eller yrkesutbildning? Är du verksam inom skolsektorn – förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola – söker du Erasmus+ mobilitet skola. Programmet ger personal möjlighet att delta på fortbildningskurser, konferenser, jobbskugga eller

Publicerad: 18 juni, 2019Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Skånsk utveckling med FoUI och EU som verktyg

Den gemensamma nätverksträffen hölls i Lund den 27 maj där Kommunförbundet Skånes nätverk för kommunala EU-kontaktpersoner (Brysselnätverket) och nätverket för Forskning, Utveckling och Innovation (FoUI) möttes för gemensamma föreläsningar och diskussioner. Syftet med nätverksträffen var

Publicerad: 28 maj, 2019Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Skånskt och svenskt deltagande i Horisont 2020.

Under april månad publicerade Vinnova sin årsbok om deltagandet i Horisont 2020, EU:s flaggskepp för forskning och innovation. Sverige har hittills varit framgångsrika när det gäller att beviljas medel från programmet då vi placerar oss

Publicerad: 24 maj, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

Nya regler angående plastartiklar

Europeiska rådet fattade i veckan det slutgiltiga beslutet att förbjuda de 10 mest använda engångsplastprodukterna i EU. Orsaken till beslutet är att engångsplasten står för hela 80% av nedskräpningen på ständer och hav vilket kostar

Publicerad: 24 maj, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

EU-kommissionens mandatperiod är utvärderad

Varje år släpper The European Parliamentary Research Service en rapport där man utvärderar kommissionens arbete under året. Eftersom detta är kommissionens sista år har man även utvärderat kommissionens mandatperiod och hur man lyckats med sina

Här kan du följa opinionsmätningarna i Europa

Enligt Politicos sammanvägningar kommer de två största partigrupperna S&D(socialdemokratiska gruppen) och EPP (moderata och kristdemokratiska gruppen) tappa stort i valet. Båda grupper kommer förlora cirka 40 mandat och därmed tappa den majoritet som gjort att

Europaforum Hässleholm och Mitt Europa 2019

Mellan den 7 och 9 maj arrangerades Europaforum Hässleholm vilket är en mötesplats där politiker, tjänstemän och medborgare samlas för att diskutera Europafrågor. En av de mest välbesökta tillställningarna var debatterna mellan de svenska partiernas

Ny AMIF- utlysning öppnar i mitten av maj

Migrationsverket har nyligen meddelat att man kommer öppna en ny AMIF-utlysning i mitten av maj 2019. AMIF står för den europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden och är EU:s stödfond för migrationsfrågor. Den svenska delen av