Kategori: Nyheter

SKR:s prioriterade EU-frågor för 2020

SKR:s prioriterade EU-frågor är ett antal frågor som styrelsen pekar ut som särskilt viktiga för SKR att fokusera på under det kommande året. Prioriterade EU-frågor är frågor som har stor politisk eller ekonomisk betydelse för

Publicerad: 21 januari, 2020Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

De viktigaste EU-händelserna under 2019

Brexit Brexitförhandlingarna var en av årets stora snackisar med flera händelser av betydelse för både EU och Storbritannien. En av de händelser som kanske stack ut mest var premiärminister Boris Johnsons olagliga nedstängning av det

Interreg Nordsjöprogrammet beviljar fem nya projekt

Den 11-12 december möttes den svenska Subkommittén för Interreg Nordsjöprogrammet hos Region Skåne i Malmö. I Subkommittén sitter representanter, politiker och tjänstepersoner, från de regioner i Sverige som ingår i Nordsjöprogrammet. Subkommittén möts för att

Publicerad: 15 januari, 2020Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Europeiska rådets möte den 12-13 december - sammanfattning

EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 Under Europeiska rådet den 17–18 oktober 2019 fick det finska ordförandeskapet i uppdrag att ta fram ett budgetförslag med siffror inför Europeiska rådets möte den 12–13 december 2019. Inför decembers toppmöte

Finansieringsläget för EU-projekt i Skåne

EU styrs av en sjuårig långtidsbudget (Multifinancial Framework eller MFF) där nuvarande period löper mellan 2014-2020. Det är även till denna budget som EU:s fonder och program knyts och därmed de finansieringsmöjligheter som finns för

Publicerad: 13 december, 2019Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Kroatien tar över ordförandeskapet i Europeiska Unionens råd

Ministerrådet eller Europeiska Unionens rådet är en av EU:s tre beslutsfattare där man förhandlar hur olika politikområden skall implementeras, efter att stats- och regeringscheferna beslutat om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar i Europeiska rådet.

Publicerad: 13 december, 2019

Läs mer

En europeisk grön giv

Målet är att Europa skall bli den första klimatneutrala världsdelen till 2050 och det är både vår största utmaning, men kanske också möjlighet. För att uppnå det målet har den gröna given skapats. Den gröna

Publicerad: 13 december, 2019

Läs mer

Finska ordförandeskapets förslag till långtidsbudget

Måndagen den 2 december presenterade det finska ordförandeskapet ett 51 sidor långt budgetförslag för långtidsbudgeten 2021–2027, inkluderat föreslagna siffror för varje budgetområde. Enligt budgetförslaget så satsar det finska ordförandeskapet på unionens prioriteringar för kommande programperiod,

Publicerad: 13 december, 2019

Läs mer

Seminarium om hållbara städer

Det var stor uppslutning i Bryssel när sydsvenska aktörer under Lärosäten Syds Brysselkontors ledning (Region Skånes Brysselkontor, Kommunförbundet Skånes Brysselkontor, Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor och Malmö stads Brysselkontor) anordnade ett seminarium på temat ”Collaborating towards a Horizon

Publicerad: 13 december, 2019

Läs mer