Kategori: Nyheter

Analys av det finska ordförandeskapets kompromissförslag

Conference of Periphiral and Maritime Regions (CPMR) är ett regional nätverk, baserat i Bryssel, och de har nyligen publicerat en analys av det finska ordförandeskapets kompromissförslag för förhandlingarna om EU:s långtidsbudget 2021-2027. De har analyserat

Publicerad: 24 januari, 2020Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

Ministerrådet har nytt ordförandeskap

Kroatien är sedan den 1 januari ordförandeland för EU:s ministerråd. Ordförandeskapet leder alla ministerrådsmöten, representerar ministerrådet vid förhandlingarna med Europaparlamentet och EU-kommissionen i lagstiftningsärenden och ansvarar för att rådets arbete fortskrider. Deras motto under deras

Publicerad: 24 januari, 2020Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

Investeringsplan för Gröna given

Den europeiska gröna given beskriver EU:s mål om ett klimatneutralt samhälle 2050 och är ett åtgärdspaket som ska bidra till att näringsliv och medborgare deltar i en hållbar grön omställning, och för att göra det

Publicerad: 24 januari, 2020Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

SKR:s prioriterade EU-frågor för 2020

SKR:s prioriterade EU-frågor är ett antal frågor som styrelsen pekar ut som särskilt viktiga för SKR att fokusera på under det kommande året. Prioriterade EU-frågor är frågor som har stor politisk eller ekonomisk betydelse för

Publicerad: 21 januari, 2020Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

De viktigaste EU-händelserna under 2019

Brexit Brexitförhandlingarna var en av årets stora snackisar med flera händelser av betydelse för både EU och Storbritannien. En av de händelser som kanske stack ut mest var premiärminister Boris Johnsons olagliga nedstängning av det

Publicerad: 16 januari, 2020Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Interreg Nordsjöprogrammet beviljar fem nya projekt

Den 11-12 december möttes den svenska Subkommittén för Interreg Nordsjöprogrammet hos Region Skåne i Malmö. I Subkommittén sitter representanter, politiker och tjänstepersoner, från de regioner i Sverige som ingår i Nordsjöprogrammet. Subkommittén möts för att

Publicerad: 15 januari, 2020Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Europeiska rådets möte den 12-13 december - sammanfattning

EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 Under Europeiska rådet den 17–18 oktober 2019 fick det finska ordförandeskapet i uppdrag att ta fram ett budgetförslag med siffror inför Europeiska rådets möte den 12–13 december 2019. Inför decembers toppmöte

Publicerad: 13 januari, 2020Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Finansieringsläget för EU-projekt i Skåne

EU styrs av en sjuårig långtidsbudget (Multifinancial Framework eller MFF) där nuvarande period löper mellan 2014-2020. Det är även till denna budget som EU:s fonder och program knyts och därmed de finansieringsmöjligheter som finns för

Publicerad: 13 december, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Kroatien tar över ordförandeskapet i Europeiska Unionens råd

Ministerrådet eller Europeiska Unionens rådet är en av EU:s tre beslutsfattare där man förhandlar hur olika politikområden skall implementeras, efter att stats- och regeringscheferna beslutat om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar i Europeiska rådet.

Publicerad: 13 december, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer