Kategori: Nyheter

EU:s inre marknad fortsatt viktig för svensk ekonomi

För att ge ett gediget faktaunderlag om Sveriges handel med EU har Kommerskollegium släppt en rapport inför EU-valet i maj. Man har bl.a. undersökt Sveriges import och export till den inre marknaden, svensk handel före

Publicerad: 20 mars, 2019Sidansvarig: Olle Andersson

Läs mer

Nu kan du bli en del av Interreg volunteer youth-programmet

Programmet ”Interreg volunteer youth” riktar sig till ungdomar som är intresserade av att arbeta med frågor som rör gränsöverskridande samarbeten inom EU. Som volontär kommer man antingen arbeta med att informera allmänheten om pågående interreg-projekt,

Publicerad: 13 mars, 2019Sidansvarig: Olle Andersson

Läs mer

EU-kommissionen lägger fram en Brexit-beredskapsplan för Erasmus+

Erasmus+ är ett stort utbildningsprogram där europeiska lärare och studenter ska få möjlighet att studera utomlands och öka sina gränsöverskridande erfarenheter. Idag studerar 14 000 européer i Storbritannien, medan 7000 britter studerar i andra delar av

Publicerad: 12 mars, 2019Sidansvarig: Olle Andersson

Läs mer

Ny app kommer underlätta bevakningen av EU-politiken

Citizens’ app är lanserad av Europaparlamentet och ska inför parlamentsvalet ge en enkel överblick över EU politiken. Via appen ska man kunna se vad EU har uppnått, dess pågående projekt och vad målen är inför

Publicerad: 8 mars, 2019Sidansvarig: Olle Andersson

Läs mer

Sök praktik hos oss i Bryssel!

Våra tre organisationer delar ett kontor i Bryssel för att representera Region Skånes, lärosätena i Skåne, Blekinge och Hallands samt kommunerna i Skånes intressen på europeisk nivå. Vi arbetar framförallt med frågor som rör regional

Publicerad: 6 mars, 2019Sidansvarig: Olle Andersson

Läs mer

Kommunförbundet Skåne ansluter till Euroregion Baltic!

Sedan den 1 januari så ingår Kommunförbundet Skåne i Östersjösamarbetet Euroregion Baltic . Beslutet togs av KFSKs styrelse redan under hösten 2018 men det nya medlemskapet trädde i kraft först efter årsskiftet. Euroregion Baltic eller

Publicerad: 21 februari, 2019

Läs mer

URBACT-utlysning med fokus på hållbar stadsplanering

URBACT är ett nätverks och lärandeprogram som finansierar stadsbyggnadsutveckling inom Europa. Tanken är att ett ökat samarbete mellan kommuner och städer kommer öka kunskapen om den hållbara stadsutvecklingen. Tidigare har Länsstyrelsen Skåne deltagit i projektet

Publicerad: 21 februari, 2019Sidansvarig: Olle Andersson

Läs mer