Kategori: Nyheter

Euroregion Baltic möttes i polska Elblag

Sedan den 1 januari 2019 så ingår Kommunförbundet Skåne i Östersjösamarbetet Euroregion Baltic . Beslutet togs av KFSKs dåvarande styrelse redan under hösten 2018 men det nya medlemskapet trädde i kraft först efter årsskiftet. Euroregion

Publicerad: 11 mars, 2020Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Strategiska diskussioner hos Malmö Universitet

Tanken med Strategiska EU-nätverket är att skapa en öppen och flexibel plattform för dialog och utbyte för strategiskt viktiga frågor med ett specifikt fokus på EU-frågor, och då framförallt EU-finansiering. Aktörerna som ingår i nätverket

Publicerad: 11 mars, 2020Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Stärk arbetet med Agenda 2030 genom Kommunala Partnerskap

ICLD – Internationellt Center för Lokal Demokrati – öppnade nyligen ansökan för Kommunala Partnerskap. Partnerskapet ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska, lokala myndigheter både i samarbetsländerna och Sverige och finansieras av Sida.

Publicerad: 19 februari, 2020Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

SKR:s Internationella dag 2020

Den 29 januari anordnade SKR Internationella dagen i Stockholm. Från Skåne deltog förutom KFSK bland annat Burlövs och Kristianstad kommun. Dagen samlade nästan 200 deltagare från lokal och regional nivå i hela Sverige samt representanter

Publicerad: 5 februari, 2020Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

SKR:s På gång inom EU

I denna utgåva kan du bland annat läsa om den nya mandatperioden i Europeiska Regionkommittén, förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget, en europeisk jämställdhetsstrategi och en lång rad initiativ från den nya kommissionen. Ni hittar publikationen

Publicerad: 4 februari, 2020Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Analys av det finska ordförandeskapets kompromissförslag

Conference of Periphiral and Maritime Regions (CPMR) är ett regional nätverk, baserat i Bryssel, och de har nyligen publicerat en analys av det finska ordförandeskapets kompromissförslag för förhandlingarna om EU:s långtidsbudget 2021-2027. De har analyserat

Ministerrådet har nytt ordförandeskap

Kroatien är sedan den 1 januari ordförandeland för EU:s ministerråd. Ordförandeskapet leder alla ministerrådsmöten, representerar ministerrådet vid förhandlingarna med Europaparlamentet och EU-kommissionen i lagstiftningsärenden och ansvarar för att rådets arbete fortskrider. Deras motto under deras

Investeringsplan för Gröna given

Den europeiska gröna given beskriver EU:s mål om ett klimatneutralt samhälle 2050 och är ett åtgärdspaket som ska bidra till att näringsliv och medborgare deltar i en hållbar grön omställning, och för att göra det