Kategori: Nyheter

Missa inte SKL:s på gång i EU våren 2019

Detta är en möjlighet att fördjupa sig i hur de olika områdena och frågorna påverkar på lokal nivå och vilka frågor som SKL driver under 2019. Våren 2019:s På Gång i EU 2019 finns att

Publicerad: 17 januari, 2019Sidansvarig: Hanna Carlsson

Läs mer

Utlysningar öppna inom Europa för Medborgarna

Det finns nu fyra utlysningar inom programmet för Europa för Medborgare som är öppna för ansökningar där kommuner, ideella organisationer och andra aktörer kan söka bidrag för internationella samarbeten. Det är inom de två programområdena

Publicerad: 10 januari, 2019Sidansvarig: Hanna Carlsson

Läs mer

Vad är nyttan med EU-finansiering?

Henrik Blomberg (programansvarig för EU-programmet Småland och Öarna) skriver på Tillväxtverket om varför det är en fördel med EU-finansiering. De finns de som ifrågasätter varför vi i Sverige ska betala pengar till EU:s budget och

Publicerad: 9 januari, 2019Sidansvarig: Hanna Carlsson

Läs mer

2019:s CEF transport har nu publicerats

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) har nu publicerat transportutlysningen för 2019, utlysningen öppnar den 8 januari 2019 och har deadline den 24 april 2019. Fokuset för utlysningen är att förbättra järnvägsnäten för gränsöverskridande möjligheter,

Publicerad: 8 januari, 2019Sidansvarig: Hanna Carlsson

Läs mer

18-månadersprogrammet för Rådet är nu publicerat

När Rumänien, Finland och Kroatien tar över presidentskapet från och med 1 januari 2019 och innehar presidentskapet 6 månader vardera ligger ett starkt fokus på ekonomisk tillväxt, unionens gemensamma värderingar, hållbar tillväxt, starkare yttre handlingsförmåga

Publicerad: 7 januari, 2019Sidansvarig: Hanna Carlsson

Läs mer

EWRC 2019- var med och påverka temat

Europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) anordnas för 17:e gången den 7–11 oktober 2019 i Bryssel. Temat för 2019 har ännu inte bestämts, vilket ger er som tänkt besöka EWRC 2019 möjligheten att påverka

Publicerad: 7 januari, 2019Sidansvarig: Hanna Carlsson

Läs mer

Europeiska investeringsbanken har undertecknat ett avtal om lån på 154 miljoner kronor till Orbtial Systems!

Europeiska investeringsfonden för strategiska investeringar, europeiska investeringsbanken, europeiskarådgivningscentrumet och europeiska investeringsprojektportalen är alla en del av investeringsplanen som består av tre pelare: Den europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), som ger en EU-garanti för att

Publicerad: 13 december, 2018Sidansvarig: Hanna Carlsson

Läs mer