Kategori: Nyheter

Ansök om Kommunala Partnerskap via ICLD

Vad gör ICLD? Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) är en SIDA-finansierad ideell förening som arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. ICLD är således en del av Sveriges utvecklingsarbete och stödjer och utvecklar bland annat

Publicerad: 20 september, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting - På gång inom EU

I den nyligen publicerade septemberutgåvan av På gång inom EU sammanfattar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) de utmaningar och möjligheter som ligger inom EU:s ramar hösten 2019, och som på ett eller annat vis påverkar

Publicerad: 11 september, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Uppdatering Brexit - vad händer nu?

Vad har hänt under sommaren och vad händer nu? Sommaren i det brittiska parlamentet kan beskrivas som mycket hektisk. Den 7 juni avgick förre detta premiärminister Theresa May, detta efter att det omdebatterade utträdesavtal som

Publicerad: 11 september, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Finansieringsläget för EU-projekt i Skåne

EU styrs av en sjuårig långtidsbudget (Multifinancial Framework eller MFF) där nuvarande period löper mellan 2014-2020. Det är även till denna budget som EU:s fonder och program knyts och därmed de finansieringsmöjligheter som finns för

Publicerad: 6 augusti, 2019Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Interreg ÖKS – samtliga insatsområden hålls öppna för utlysning 2019:2

Sedan Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks beslutsfattare i Övervakningskommittén sammanträtt står det klart att programmet godkänner 8 av de projekt som inkom med ansökningar under årets första ansökningsomgång. Därmed är förutsättningarna för årets andra ansökningsomgång, 9 augusti –

Publicerad: 20 juni, 2019Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Ny chans att söka bidrag genom Erasmus+ mobilitet

Erasmus+ mobilitet skola eller yrkesutbildning? Är du verksam inom skolsektorn – förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola – söker du Erasmus+ mobilitet skola. Programmet ger personal möjlighet att delta på fortbildningskurser, konferenser, jobbskugga eller

Publicerad: 18 juni, 2019Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Skånsk utveckling med FoUI och EU som verktyg

Den gemensamma nätverksträffen hölls i Lund den 27 maj där Kommunförbundet Skånes nätverk för kommunala EU-kontaktpersoner (Brysselnätverket) och nätverket för Forskning, Utveckling och Innovation (FoUI) möttes för gemensamma föreläsningar och diskussioner. Syftet med nätverksträffen var

Publicerad: 28 maj, 2019Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Skånskt och svenskt deltagande i Horisont 2020.

Under april månad publicerade Vinnova sin årsbok om deltagandet i Horisont 2020, EU:s flaggskepp för forskning och innovation. Sverige har hittills varit framgångsrika när det gäller att beviljas medel från programmet då vi placerar oss

Publicerad: 24 maj, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer