Kategori: Nyheter

Månadens EU-projekt: The Blue Move for a Green Economy

En leksaksbil som drivs på vätgas och vars enda utsläpp är rent vatten ska sätta vätgas på kartan som ett miljövänligt drivmedel. Inom EU-projektet The Blue Move for a Green Economy (hädanefter Blue Move) utbildas

Publicerad: 22 maj, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter

Den 26 april 2017 antog EU-kommissionen det utlovade förslaget om en europeisk pelare för sociala rättigheter. Den sociala pelaren innehåller 20 stycken principer och rättigheter som behövs för rättvisa och välfungerande arbetsmarknader och välfärdssystem i

Publicerad: 18 maj, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Europadagen firades med EU-projekt i Kristianstad

Den 9 maj firas årligen Europadagen runt om i Europa till minne av Schumandeklarationen som 1950 föreslog ett enat Europa för att bevara fred och skapa välstånd. Något som senare blev grunden för Europeiska kol-

Publicerad: 15 maj, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Europaparlamentet godkänner europeiskt kulturarvsår 2018

EU-kommissionen föreslog i slutet av förra året att 2018 skulle utses till ett europeiskt kulturarvsår. Det kulturella arvet menar kommissionen är tydligt närvarande i stads- och landskapsbilder runt om i Europa. Kulturarvet spelar på så

Publicerad: 2 maj, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Månadens EU-projekt: BOSS

Under 2015 ökade mottagandet av ensamkommande barn (EKB) kraftigt och de skånska kommunerna kämpade framförallt med att klara av sitt uppdrag att erbjuda de nyanlända barnen boendeplatser och utbildning med kvalitet. Kommunförbundet Skåne, Region Skåne

Publicerad: 28 april, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Succé med Erasmus+ belystes i Ystad

Informationsmötet som anordnades i Ystad den 20 april riktade sig till verksamma inom skolans värld. På plats var allt ifrån förskolrepresentanter till kommunala utbildningsstrateger, yrkesvägledare och museipersonal. Från Erasmus+ nationella kontaktpunkt, Utbildnings- och högskolerådet (UHR),

Publicerad: 25 april, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Partnersök för EU-projekt: Synergier mellan EU:s fonder

Syftet med projektet är att identifiera synergier mellan Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och andra EU-fonder, främst EFSI (Europeiska fonden för strategiska investeringar). Inova planerar att genomföra EU-projektet inom ramen för Interreg Europe och söker just

Publicerad: 21 april, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Vinn årets European Public Communication Award!

European Communication Award hyllar innovativa kommunikationskampanjer inom offentlig sektor som strävar efter att öka det medborgerliga engagemanget i EU och engagera medborgare i debatter om EU. Kommunikationskontor, NGOs, politiska partier eller liknande organisationer kan inkluderas

Publicerad: 11 april, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer