Kategori: Nyheter

EU och ett klimatneutralt Europa 2050

För ungefär ett år sedan fattade man beslut om en ambitiös klimatpolitik och en strategi för ett Klimatneutralt Europa 2050. I dagsläget har endast tre EU-länder lagstiftat om klimatneutralitetsmålet: Sverige, Storbritannien och Frankrike. Men den

Publicerad: 20 november, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

Två dagar för europeiskt samarbete

Under arrangemanget ”Två dagar för europeiskt samarbete” i Hässleholm den 4 och 5 november gavs deltagarna tillfälle att diskutera några utav de möjligheter som öppnar sig i och med samarbete på europeisk nivå, såväl som

Publicerad: 19 november, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

FN-organet UNOPS öppnar nytt globalt innovationscenter i Lund

UNOPS tredje globala innovationscenter invigdes den 21 oktober på Ideon Science Park i Lund. Innovationscentret delfinansieras av Utrikesdepartementet med stöd av Näringsdepartementet, och är ett av 17 kommande globala innovationscenter under FN-organet UNOPS. Att centret

Publicerad: 7 november, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Delta i samråd för sysselsättning och socialpolitik (ESF)

Samrådet för sysselsättning och socialpolitik Från och med den 14 oktober genomför EU-kommissionen via ett samråd en utvärdering av stödet till sysselsättning och rörlighet från den Europeiska socialfonden under åren 2014–2018. Genom samrådet vill EU-

Publicerad: 6 november, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

CITIES FORUM 2020

Målet med eventet CITIES Forum 2020 är att vara en plats för alla deltagare att dra nytta av gemensamma framsteg, samt vara en plats för att reflektera över framtida riktningar för stadsutveckling inom EU:s sammanhållningspolitik,

Publicerad: 18 oktober, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Två dagar för europeiskt samarbete

”Två dagar för europeiskt samarbete” ska visa några möjligheter som öppnar sig med samarbete på europeisk nivå. Arrangemanget pågår i två dagar och består av tre fristående evenemang. Program och mer information: Två dagar för

Publicerad: 17 oktober, 2019Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Europaparlamentets utfrågningar – det här har hänt

Innan den nya EU-kommissionen kan tillträda den 1 november ordnar Europaparlamentet offentliga utfrågningar för att fastställa kommissionärernas lämplighet för jobbet. Detta innebär att varje kommissionärskandidat deltar i en livesänd, tre timmar lång utfrågning inför det

Publicerad: 11 oktober, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Finansieringsläget för EU-projekt i Skåne

EU styrs av en sjuårig långtidsbudget (Multifinancial Framework eller MFF) där nuvarande period löper mellan 2014-2020. Det är även till denna budget som EU:s fonder och program knyts och därmed de finansieringsmöjligheter som finns för

Publicerad: 24 september, 2019Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer