Kategori: Nyheter

EU-kommissionens mandatperiod är utvärderad

Varje år släpper The European Parliamentary Research Service en rapport där man utvärderar kommissionens arbete under året. Eftersom detta är kommissionens sista år har man även utvärderat kommissionens mandatperiod och hur man lyckats med sina

Här kan du följa opinionsmätningarna i Europa

Enligt Politicos sammanvägningar kommer de två största partigrupperna S&D(socialdemokratiska gruppen) och EPP (moderata och kristdemokratiska gruppen) tappa stort i valet. Båda grupper kommer förlora cirka 40 mandat och därmed tappa den majoritet som gjort att

Publicerad: 21 maj, 2019Sidansvarig: Olle Andersson

Läs mer

Europaforum Hässleholm och Mitt Europa 2019

Mellan den 7 och 9 maj arrangerades Europaforum Hässleholm vilket är en mötesplats där politiker, tjänstemän och medborgare samlas för att diskutera Europafrågor. En av de mest välbesökta tillställningarna var debatterna mellan de svenska partiernas

Ny AMIF- utlysning öppnar i mitten av maj

Migrationsverket har nyligen meddelat att man kommer öppna en ny AMIF-utlysning i mitten av maj 2019. AMIF står för den europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden och är EU:s stödfond för migrationsfrågor. Den svenska delen av

Publicerad: 29 april, 2019Sidansvarig: Olle Andersson

Läs mer

Läs mer om Europaparlamentsvalet

Vad är Europaparlamentet? När EU ska fatta ett beslut behöver man förankra det hos medborgarna. Detta kan vara svårt då EU har en befolkning på 500 miljoner invånare som är spridda över 28 länder. För

Publicerad: 26 april, 2019Sidansvarig: Olle Andersson

Läs mer

Brexit- vad händer nu?

Vad har hänt? Efter att det brittiska parlamentet röstade ner Theresa Mays utträdesavtal ökade risken för att Storbritannien skulle lämna EU utan ett utträdesavtal. För att undvika detta åkte Theresa May till Bryssel för att

Publicerad: 26 april, 2019Sidansvarig: Olle Andersson

Läs mer

EU och AI

I förra veckan röstade Europaparlamentet igenom programmet Digitalt Europa med investeringar på 9,2 miljarder euro under perioden 2021-2027 för digital teknik främst inom områdena artificiell intelligens (2,5 miljarder euro), interoperabilitet och digital transformation (1,3 miljarder

Publicerad: 26 april, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

Klimatutsläpp sänktes med en tredjedel

”Det är ett enastående resultat. På bara tre års tid har tio skånska kommuner visat att det går att fasa ut enorma mängder fossila bränslen genom att se över uppvärmning, tjänstefordon, elavtal, tjänsteresor och kontrakt

Informationsseminarium Horisont 2020

Den 9 april höll Kommunförbundet Skåne och Energikontoret Skåne med stöd från Energimyndigheten ett informationsseminarium om finansieringsmöjligheterna för mindre organisationer inom H2020. H2020 Informationsseminariet tog upp hur mindre organisationer på bästa sätt kan söka finansiering

Publicerad: 24 april, 2019Sidansvarig: Hanna Carlsson

Läs mer