Kategori: Månadens EU-projekt

Månadens EU-projekt: Skåne Quattro Helix

Då det moderna samhället är i konstant förändring är arbetet med att upprätthålla de öppna och demokratiska idealen en utmaning. Under senare år har de demokratiska värderingarna utsatts för hot från extremister på både politiska

Publicerad: 27 september, 2017

Läs mer

Månadens EU-projekt: BOSS

Under 2015 ökade mottagandet av ensamkommande barn (EKB) kraftigt och de skånska kommunerna kämpade framförallt med att klara av sitt uppdrag att erbjuda de nyanlända barnen boendeplatser och utbildning med kvalitet. Kommunförbundet Skåne, Region Skåne

Månadens EU-projekt: Step-2-Sport

Den 1 mars 2014 startade EU-projektet Step-2-Sport, ett energieffektiviseringsprojekt för idrottsanläggningar. I Europa står byggnader för cirka 40% av den totala energianvändningen och studier har visat att just idrottsanläggningar kan stå för upp till 10%

Månadens EU-projekt: Plug in 2.0

Efter den omfattande satsningen Plug in som stöttade ungdomar till att fullfölja sin gymnasieutbildning beslutade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att gå vidare med en uppföljare till det framgångsrika projektet. Resultatet blev Plug in 2.0,

Publicerad: 21 februari, 2017

Läs mer