Kategori: Månadens EU-projekt

Månadens EU-projekt: Biogas 2020

För att övergå till ett fossilfritt och hållbart samhälle behövs nya energikällor och drivmedel. Biogas är en förnybar gas, som framställs av organiskt nedbrytbart material, såsom matavfall, slam från reningsverk eller biomassa. Fördelarna med biogas,

Publicerad: 11 december, 2017

Läs mer

Månadens EU-projekt: Fiber till alla i Blekinge och Skåne

2009 formulerade regeringen en bredbandsstrategi för Sverige, där 90% av alla hushåll och företag skulle ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s 2020. Då tillgången till fiber i både Skåne och Blekinge låg under

Publicerad: 14 november, 2017Sidansvarig: Nils Hermansson

Läs mer

Månades EU-projekt: Fossilbränslefria kommuner i norra/södra Skåne

Att ställa om till förnybara energikällor och ett mer hållbart levnadssätt är en stor utmaning för samtliga. I EU-projektet Fossilbränslefria kommuner har tio skånska kommuner, tillsammans med Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne med

Publicerad: 26 oktober, 2017Sidansvarig: Nils Hermansson

Läs mer

Månadens EU-projekt: Skåne Quattro Helix

Då det moderna samhället är i konstant förändring är arbetet med att upprätthålla de öppna och demokratiska idealen en utmaning. Under senare år har de demokratiska värderingarna utsatts för hot från extremister på både politiska

Publicerad: 27 september, 2017Sidansvarig: Nils Hermansson

Läs mer

Månadens EU-projekt: The Blue Move for a Green Economy

En leksaksbil som drivs på vätgas och vars enda utsläpp är rent vatten ska sätta vätgas på kartan som ett miljövänligt drivmedel. Inom EU-projektet The Blue Move for a Green Economy (hädanefter Blue Move) utbildas

Publicerad: 22 maj, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Månadens EU-projekt: BOSS

Under 2015 ökade mottagandet av ensamkommande barn (EKB) kraftigt och de skånska kommunerna kämpade framförallt med att klara av sitt uppdrag att erbjuda de nyanlända barnen boendeplatser och utbildning med kvalitet. Kommunförbundet Skåne, Region Skåne

Publicerad: 28 april, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Månadens EU-projekt: Step-2-Sport

Den 1 mars 2014 startade EU-projektet Step-2-Sport, ett energieffektiviseringsprojekt för idrottsanläggningar. I Europa står byggnader för cirka 40% av den totala energianvändningen och studier har visat att just idrottsanläggningar kan stå för upp till 10%

Publicerad: 21 mars, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Månadens EU-projekt: Plug in 2.0

Efter den omfattande satsningen Plug in som stöttade ungdomar till att fullfölja sin gymnasieutbildning beslutade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att gå vidare med en uppföljare till det framgångsrika projektet. Resultatet blev Plug in 2.0,

Publicerad: 21 februari, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer