Kategori: EU och Brysselkontoret

Kommunförbundet Skåne tar steget in i Horisont 2020

Kommunförbundet Skåne tar med projektet Modern Teknik mot Fallolyckor (MoTFall) ett första steg in i Horisont 2020. Detta projekt beviljades hösten 2014 ett halvårs finansiering för Steg 1 inom Utmaningsdriven innovation. Projektledare är Monika Lydin

Publicerad: 19 februari, 2015

Läs mer

SKL:s prioriterade EU frågor för 2015

EU-perspektivet ska enligt SKL:s verksamhetsplan prägla förbundets verksamhet. Som en vägledning för SKL:s EU-arbete gör kansliet en övergripande bedömning av vilka politiska processer inom EU som är viktiga för förbundet att följa under 2015. Nedan

Publicerad: 17 februari, 2015

Läs mer

EPA kan leda till nya resurser i Örkelljunga

EU-projektanalysen visade på en mängd olika utvecklingsområden med möjlighet till EU-finansiering i kommunen. Kommunledningen vill nu att Bjuv, Klippan, Svalöv, Perstorp och Åstorp vilka tillsammans med Örkelljunga kommun utgör det nordvästskånska samarbetet 6K går samman för att

Publicerad: 16 februari, 2015

Läs mer

Kommunförbundet Skåne går med i nätverket ERLAI

Lokala och regionala aktörer runtom i Europa utgör det Bryssel-baserade nätverket ERLAI. Nätverket behandlar frågor gällande asyl och immigration, medlemmarna träffas regelbundet för kunskapsutbyte. Aktörerna delar med sig av sin regions erfarenheter för att på

Publicerad: 12 februari, 2015

Läs mer

Haris säger tack och hejdå

Haris har bland annat varit med och tagit fram en programguide med relevanta fonder och program för de skånska kommunerna där syftet är att kunna erbjuda en överblick över EU-fonder att söka potentiella EU-medel i.