Kategori: EU och Brysselkontoret

Vind i seglen i fokus vid State of the Union

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll den 13 september 2017 det årliga talet State of the Union, där EU-kommissionens ordförande delar sin syn på hur läget i EU är, och vad som bör prioriteras i framtiden.

Publicerad: 13 september, 2017

Läs mer

SKL:s På gång inom EU hösten 2017

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nu publicerat höstens På gång inom EU, där man kan läsa om de EU-frågor som är aktuella under hösten 2017. Stort fokus ligger på EU:s framtid efter Brexit, och vilka vägar

Publicerad: 13 september, 2017

Läs mer

Välkommen till seminarium om gränsöverskridande samarbete!

Var: Dockplatsen 26, Malmö. Lokal: Styrbord/Babord När: Måndagen den 11 september kl. 10-14 Många samhällsutmaningar sträcker sig över region- och nationsgränser. Gränsregionala samarbeten behövs för att hitta gemensamma lösningar och förverkliga potentialer i vår region och aktuell programgeografi.

Publicerad: 17 juli, 2017Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Diskussionsunderlag om framtidens EU

I samband med Europeiska rådets toppmöte i Rom 25 mars 2017 presenterade EU-kommissionen en vitbok med titeln White Paper on the Future of Europe – Reflections and scenarios for the EU27 by 2025 där fem

Publicerad: 3 juli, 2017Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Europeiska socialfonden öppnar två nya utlysningar

PO1: Digitaliseringskompetens på arbetsplatser i Sydsverige För att säkerställa en högkvalitet och underlätta det dagliga arbetet behöver anställda ha tillgång till väl fungerande och samverkande elektroniska beslutsstöd. Med den digitala utvecklingen följer en förändrad arbetsorganisation

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter

Den 26 april 2017 antog EU-kommissionen det utlovade förslaget om en europeisk pelare för sociala rättigheter. Den sociala pelaren innehåller 20 stycken principer och rättigheter som behövs för rättvisa och välfungerande arbetsmarknader och välfärdssystem i