Kategori: EU och Brysselkontoret

GDPR: Resurskrävande arbete väntar

Den 25 maj träder EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) i kraft. Lagen innebär en förändring vid hanteringen av personuppgifter, och ska stärka samt skydda EU-medborgares personliga integritet. GDPR, som ersätter svenska personuppgiftslagen

Informellt toppmöte om EU:s nya långtidsbudget

EU-kommissionens arbete med att ta fram en ny långtidsbudget post 2020 börjar nu att dra ihop sig – senast i början av maj ska kommission presentera ett budgetförslag. Den nya långtidsbudgeten står inför två stora

Publicerad: 22 februari, 2018

Läs mer

Erbjudande om praktik på verksamheten för EU och internationellt

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vårt uppdrag kan sammanfattas i fyra huvudpunkter: Värna och stödja utvecklingen av den kommunala självstyrelsen Bevaka kommunernas intressen inom alla verksamhetsområden Främja samverkan mellan kommunerna Bistå kommunerna

Publicerad: 13 februari, 2018

Läs mer

Kontaktpunkt ska bildas för arbetet med EU:s gränsområden

Konferensen anordnades av Nordiska Ministerrådet och EU-kommissionens DG Regional and Urban Policy. Konferensens fokus är det meddelande som publicerades under hösten 2017 –  Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden. Läs meddelandet här. En ”kontaktpunkt

Din guide till EU-finansiering

Inför den sista perioden för EU:s fonder och program mellan 2014–2020 har Kommunförbundet Skåne tillsammans med Skåne Nordost, Sydöstra Skåne, Europa Direkt Hässleholm och Europa Direkt Hässleholm uppdaterat vår tidigare guide för EU-finansiering. Guiden finns

Programguide och utlysning för Erasmus+ 2018

Erasmus+ är EU:s program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdoms- och idrottsverksamhet under perioden 2014-2020. I programguiden ryms praktisk information för vad du kan söka finansiering för samt hur och när finansiering kan sökas. Budgeten för

European Week of Regions and Cities

Mellan den 9:e och 12:e oktober anordnades den femtonde upplagan av European Week of Regions and Cities (EWRC) i Bryssel. EWRC anordnas årligen av EU:s regionkommitté tillsammans med EU-kommissonen för att stärka städers och regioners