Kategori: EU och Brysselkontoret

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter

Den 26 april 2017 antog EU-kommissionen det utlovade förslaget om en europeisk pelare för sociala rättigheter. Den sociala pelaren innehåller 20 stycken principer och rättigheter som behövs för rättvisa och välfungerande arbetsmarknader och välfärdssystem i

Publicerad: 18 maj, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Europaparlamentet godkänner europeiskt kulturarvsår 2018

EU-kommissionen föreslog i slutet av förra året att 2018 skulle utses till ett europeiskt kulturarvsår. Det kulturella arvet menar kommissionen är tydligt närvarande i stads- och landskapsbilder runt om i Europa. Kulturarvet spelar på så

Publicerad: 2 maj, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Partnersök för EU-projekt: Synergier mellan EU:s fonder

Syftet med projektet är att identifiera synergier mellan Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och andra EU-fonder, främst EFSI (Europeiska fonden för strategiska investeringar). Inova planerar att genomföra EU-projektet inom ramen för Interreg Europe och söker just

Publicerad: 21 april, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Vinn årets European Public Communication Award!

European Communication Award hyllar innovativa kommunikationskampanjer inom offentlig sektor som strävar efter att öka det medborgerliga engagemanget i EU och engagera medborgare i debatter om EU. Kommunikationskontor, NGOs, politiska partier eller liknande organisationer kan inkluderas

Publicerad: 11 april, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Urban Innovative Actions – nytt EU-program på vår hemsida

Urban Innovative Actions är ett initiativ från EU-kommissionen som stödjer nya och innovativa lösningar på urbana utmaningar i Europa. UIA lägger främst vikt vid projektens innovationsgrad och stödjer enbart projekt som aldrig tidigare testats i

Publicerad: 4 april, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Partnersök för erfarenhetsutbyte inom hemsjukvården

Föreningen i nordvästra Frankrike vill genomföra ett erfarenhetsutbyte där yrkesverksamma inom hemsjukvården får möjlighet att besöka varandras verksamheter och lära sig av varandra. Målet är identifiera kvalitativa styrkor inom hemsjukvården i andra europeiska länder, uppmärksamma

Publicerad: 3 april, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Vinn pris som årets europeiska offentliga sektor

Europeiska institutet för offentlig förvaltning (EIPA) har öppnat upp för ansökningar till priset för årets offentliga sektor! Samtliga nivåer inom offentlig sektor och offentliga-privata-partnerskap kan ansöka om priset som i år har temat En innovativ

Publicerad: 23 mars, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Guide till EU:s fonder och program

Europaparlamentet publicerade i början av året en guide till EU:s fonder och program. Guiden är en grundläggande introduktion till de finansieringsmöjligheter som EU:s fonder och program kan erbjuda bland annat regionala och lokala aktörer. Ett

Publicerad: 23 mars, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer