Kategori: EU och Brysselkontoret

Brexit- vad händer nu?

Vad har hänt? Efter att det brittiska parlamentet röstade ner Theresa Mays utträdesavtal ökade risken för att Storbritannien skulle lämna EU utan ett utträdesavtal. För att undvika detta åkte Theresa May till Bryssel för att

Kommunförbundet Skånes nätverk för fastighetschefer på besök i Bryssel

Den 8-10 april var Kommunförbundet Skånes nätverk för Fastighetschefer i Bryssel. Programmet den 8-9 april inkluderade besök på EU-kommissionen med presentation om EU:s historia och politik, ELENA (European Local Energy Assistance), och hållbar upphandling. Presentation

Publicerad: 24 april, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

Kommunförbundet Skånes arbetsutskott på besök i Bryssel

Under tre dagar, den 17-19 mars, var Kommunförbundet Skånes arbetsutskott på besök i Bryssel. Under 2019 är följande områden prioriterade för Kommunförbundet Skåne och kommunerna: digitalisering, integration, klimatfrågor och energieffektivisering, civil beredskap och kriskommunikation. Därför

Publicerad: 1 april, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

Ren energi för alla

Den 26 mars röstade Europaparlamentet för nya regler till elmarknaden. Man antog då fyra nya lagar kopplade till paketet Ren energi för alla i EU. Syftet med de nya lagarna är att göra elmarknaden renare

Publicerad: 29 mars, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

Preliminär överenskommelse om sektorsprogrammet Horizon Europe

Den 20 mars träffade ministerrådet och europaparlamentet en överenskommelse om hur Horizon Europe skall utformas under programperioden 2021-2027. Budgeten är ännu inte bestämd, men denna överenskommelse gör det möjligt för EU-kommissionen att påbörja implementeringen av

Publicerad: 29 mars, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

Q&A om Interreg Europe:s fjärde utlysning

Den fjärde utlysningen inom Interreg Europe har nu öppnat och stänger den 22 juni. Läs mer om utlysningen här. I samband med ansökningsomgången anordnas fyra Q&A i form av webbseminarium där sökande kan få svar

EU-kommissionens förslag om EU:s nya långtidsbudget

Den 2 maj släppte EU-kommissionen som planerat sitt förslag om EU:s nya långtidsbudget, den fleråriga budgetramen, post 2020. Budgetförslaget inväntades med spänning från flera aktörer efter en lång vår under vilken tonerna kring budgeten har