Kategori: Bryssel

GDPR: Resurskrävande arbete väntar

Den 25 maj träder EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) i kraft. Lagen innebär en förändring vid hanteringen av personuppgifter, och ska stärka samt skydda EU-medborgares personliga integritet. GDPR, som ersätter svenska personuppgiftslagen

Ny europablogg för en bredare EU-debatt

I sin nya blogg Europakommentaren hoppas Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet nå ut till en bredare publik med kommentarer om europarelaterade frågor. Bloggen ska utgöra en plattform och en möjlighet för forskare verksamma inom

Utlysningarna för 2018 LIFE har öppnat!

LIFE har nu publicerat programmet för 2018:s projektutlysningar. Life är EU:s program för miljö och klimat under perioden 1 januari 2014 till den 31 december 2020. Programmet stödjer alla projekt inom det gröna området och

Informellt toppmöte om EU:s nya långtidsbudget

EU-kommissionens arbete med att ta fram en ny långtidsbudget post 2020 börjar nu att dra ihop sig – senast i början av maj ska kommission presentera ett budgetförslag. Den nya långtidsbudgeten står inför två stora

Publicerad: 22 februari, 2018

Läs mer

Uppdatering om Brysselkontorets arbete 2018

Kommunförbundet Skånes Brysselkontor har sedan mars 2017 varit en permanent verksamhet, och sedan september 2017 finns Kristina Jauhiainen Larsson på plats som samordnare för Brysselkontoret. Kontoret kommer framförallt att arbeta med projektutveckling och bevakning av

Publicerad: 15 december, 2017

Läs mer

EU-kommissionens arbetsprogram för 2018

EU-kommissionen lägger nu fram sina planer för att avsluta arbetet med ordförande Jean-Claude Junckers tio politiska prioriteringar, liksom flera långsiktiga initiativ för EU:s framtid. Den 24 oktober presenterades 2018 års arbetsprogram i Strasbourg. Varje år antar

Publicerad: 25 oktober, 2017Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

European Week of Regions and Cities

Mellan den 9:e och 12:e oktober anordnades den femtonde upplagan av European Week of Regions and Cities (EWRC) i Bryssel. EWRC anordnas årligen av EU:s regionkommitté tillsammans med EU-kommissonen för att stärka städers och regioners

Arbetsprogrammet för Erasmus+ 2018 publicerat

Erasmus+ vilket är EU:s sektorsprogram för utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott är ett av de EU program som funnits under längst tid och ett program som erbjuder goda möjligheter för verksamhets- och kompetensutveckling på lokal och

Publicerad: 19 oktober, 2017Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer