Partnersök

På denna sidan publicerar vi partnersök från olika typer av aktörer runt om i Europa som söker samarbetspartners till projektansökningar. Önskar man själv att hitta partners till ett projekt kan Kommunförbundet Skåne också hjälpa till med det.

Vill man ansöka om EU-finansiering krävs det oftast att man går samman med andra internationella partners för att genomföra gemensamma satsningar. Tanken är att projekt genom internationella partnerskap ska få större geografisk spridning och bidra till ett ökat europeiskt samarbete. Det finns många positiva effekter med att ingå i transnationella projekt i form av erfarenhet – och kunskapsutbyte, nya arbetssätt och kontaktnät.

Man bör känna till att det varierar hur många samarbetspartners som krävs inom de olika EU-programmen såväl som för de utlysningar som programmen öppnar för ansökan. Har man intresse av att driva ett projekt kan man få en enkel överblick i vår programguide för EU-program 2014–2020 över vilket utbud av program som finns och om det krävs partners för att ingå i ett projekt.

Tycker man att ett partnersök verkar vara intressant och funderar på att ansluta sig till projektet eller vill man själv hitta nya samarbetspartners till ett eget projekt, så erbjuder Kommunförbundet Skåne hjälp i att hitta rätt kontakter. Det ligger i vårt uppdrag att sammanlänka kontakter och vara behjälpliga i att sprida information om en projektidé eller partnersök vidare för att underlätta för kommuner att hitta nya internationella projektpartners.

Har man som kommun ännu inte ingått eller själv startat upp ett projekt och vill få hjälp med att undersöka vilka projektmöjligheter och finansiering som finns, kan Kommunförbundet Skåne också erbjuda stöd i form av vår så kallade EPA-analys.

Ni hittar samtliga partnersök här.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Kristina Jauhiainen Larsson